Kvæg, Grise

Smittebeskyttelse: Har din vognmand rengjort bilen?

Transport af dyr kan flytte smitte fra besætning til besætning. Brug derfor kun vognmænd, som er til-sluttet DANISH Transport Standard ved eksport af dyr.

Hver eneste transport af svin og kvæg skal afsluttes med vask og desinfektion af bilen – både de, der kører indenrigs, og de, der krydser grænsen. Bilen skal derfor være ren, hvis den ankommer til din ejendom uden dyr.

 

Bl.a. af sundhedsøkonomisk grunde skal vi for produktionsdyr opretholde et højt veterinært stade i Danmark. Vi er derfor afhængige af ikke at få introduceret sygdomme, som aldrig har været i Danmark, eller som historisk er blevet udryddet. For at sikre, at det er tilfældet, har Landbrug og Fødevarer for år tilbage indført DANISH Transport Standard. Det er er en frivillig ordning, der skal sikre, at transporter, der krydser grænsen, er tilstrækkeligt rengjorte og desinficerede samt at en eventuel karantænetid overholdes.

Brug derfor kun Danish godkendte eksportører/transportører ved eksport af dyr. Hvis en transport har været i udlandet forinden afhentning af dyr i din besætning, kan du tjekke køretøjets desinfektionsstatus og karantænetid på tjekvogn.dk

Vil du vide mere?

Støttet af