Kvæg

4 enkle tiltag til smittebeskyttelse ved besøg på kvægbedriften

Tænk ren ind og ren ud og gør det nemt for dig selv og dine besøgende på kvægbedriften, så kan du med få, enkle tiltag forhindre, at besøgende tager smitte med ind på din bedrift.

Smittebeskyttelse af køerne handler ikke kun om Salmonella Dublin. Listen er lang over sygdomme, som man risikerer at hente ind i besætningen, hvis ikke smittebeskyttelsen er i orden. Med andre ord er smittebeskyttelse vigtig på alle bedrifter – uanset om du bor i et salmonellatæt område eller ej.

Et lille udpluk af tabvoldende sygdomme, der kan true dårligt beskyttede besætninger er:

  • Digital dermatitis
  • B-streptokokker, 
  • Ringorm, 
  • BRS og andre luftvejsvirus
  • Paratuberkulose.

4 tiltag du kan gøre for at hindre smitte i din besætning

Gør det svært for smitten at komme ind i din besætning. Tænk Ren ind - Ren ud og gør det nemt at gøre det rigtige, så er du allerede godt på vej. Her er nogle enkle råd:

1. Hav skilte ved indkørsel og parkering på bedriften

Hav styr på, hvor og hvordan besøgende kommer til din besætning. Sæt skilte op, som gør det nemt at finde den rigtige indkørsel og parkere der, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Når bilen holder rigtigt, så sørg for, at det er muligt at komme ren fra bilen og ind i besætningen – og ren tilbage. Det kræver, at underlaget er tørt og rent. Hvis der ligger pløre, er der øget risiko for at flytte snavs og smitstoffer ind i besætningen – og med til den næste besætning.

2. Sæt skilt op på indgangsdør 

Gør det nemt for dine besøgende at benytte den rigtige indgang. Sæt skilt op, så man ikke er i tvivl. Sørg også for, at der er et telefonnummer på skiltet, så du eller en anden kan kontaktes, hvis den besøgende ikke har en aftale. Personer udefra bør ikke færdes i besætningen uden aftale. Du finder skilte til ophængning på landbrugsinfo.dk

3. Hav rent skiftetøj og støvler klar til dine besøgende på bedriften

Besøgende bør altid bruge besætningens fodtøj og beklædning. Hav derfor skiftestøvler og overtrækstøj klar i forskellige størrelser. Men det vil kun blive brugt, hvis det er rent, indbydende og ikke mindst tilgængeligt. Vær tydelig med hvor det opbevares, hvis det ikke umiddelbart er synligt.  

4. Undgå servicebiler på foderbordet

Servicebiler hører absolut ikke til på foderbordet. Det er nemt og bekvemt; men du ved ikke, hvor de har kørt forinden, og hvad de slæber med ind på hjulene. 

Billede af en parkeret bil

Sæt skilte op, som gør det nemt at finde den rigtige indkørsel og parkere der, hvor det er mest hensigtsmæssigt

Hold smitten ude 

Det er ok at stille krav, til dem der kommer i din bedrift. Men sørg for, at forholdene for at gøre det ’rigtige’ er til stede. Det er din besætning, og dig der må leve med konsekvenserne af smitte.

  • Sørg for, at skiltning viser indkørsel og parkering
  • Sæt skilt op på indgangsdør
  • Hav rene støvler og rent skiftetøj til besøgende
  • Undgå servicebiler på foderbordet

Vil du vide mere?

Støttet af