Kvæg, Fjerkræ, Grise, Heste, Øvrige dyr

5 punkter til smittebeskyttelse ved udlevering af dyr

Har du styr på følgende 5 tjekpunkter, er du godt hjulpet i kampen mod smitten udefra, når du skal af med dyr - uanset om der er tale om køer, får, grise, heste eller fjerkræ.

Vis vej med skilte:

 • Hvor bilen skal køre ind
 • Hvor dyrene udleveres
 • Hvordan man får kontakt med dig

Ren bil:

 • Brug øjnene – og kontakt straks chaufføren hvis bilen ikke er ren
 • Se transportdokument
 • Ved eksport - tjek at transportør er med i Danish og om lastbilen har overholdt karantænereglerne på TjekVogn.dk eller i appen ”TjekVogn”

Ren mand:

 • Vis med skilte, hvor der er gummistøvler og overtrækstøj til chaufføren
 • Gør det let at vaske hænder og støvler
 • Lad ikke dyrene sutte på tøj og hænder. Og gå ikke fra bilen tilbage i besætningen uden vask

Rette sted:

 • Benyt et udleveringssted isoleret fra besætningen fx en kreaturvogn, der ikke bruges til andet.
 • Undgå at lastbilen kommer ind i stalden eller krydser den vej, I kører med mælketaxaen.

Klar kommunikation:

 • Udlevér retningslinjer for, hvordan man må færdes på din bedrift, til alle, der henter dyr på bedriften.
 • Husk også at udlevere retningslinjerne til nye samarbejdspartnere - Accepter ikke en bil, der kommer fra en besætning med lavere sundhedsstatus end din.
https://www.seges.tv/v.ihtml/player.html?token=6bd348e449f8a926c3f254e7c381427e&source=embed&photo%5fid=49707505&autoPlay=0

Undgå at få sygdom med hjem - tænk dig om, når du henter tyrekalve hos mælkeproducenten.

Undgå:

 • Gødning fra dyr fra andre besætninger
 • Kontakt med dyr fra andre besætninger
 • Personer, der berører dyr i forskellige besætninger uden tøjskifte, hånd- og støvlevask imellem.

Vil du vide mere?