Økonomi og ledelse

Sådan bruger du som landmand en værdikædeanalyse

Brug værdikædeanalysen til at afdække omkostningsstrukturen i hvert led af værdikæden på et specialprodukt. Og få overblik over optimeringsmulighederne på din bedrift og dermed potentielt et bedre økonomisk resultat for din landbrugsvirksomhed.

Værdikædeanalysen er en beregningsmodel, der giver dig, der har direkte eller alternativ afsætning mulighed for at beregne økonomien på et specialprodukt i hvert led af værdikæden, herunder et indblik i produktets egentlige fremstillingspris og klarhed over, hvilke dele i værdikæden som kan optimeres.

Det er muligt at differentiere salget så der bliver to salgskanaler, der synliggør, hvilken salgskanal der giver den bedst mulige indtjening. Som landmand får du derved et større overblik over, hvordan du skal disponere i forhold til produktet på kort og langt sigt.

Kalkulen kan ligeledes bruges som et budgetværktøj, hvor et kommende produkts rentabilitet kan vurderes ud fra analysen. 

I materialet kan du få en introduktion til værktøjet, se vejledningen og selv taste ind i regnearket samt se eksempler på værdikædeanalyser af henholdsvis kød og is.

Få overblik over ny specialproduktion i din landbrugsvirksomhed

Når man vælger at lancere sine egne specialprodukter, er det nødvendigt at undersøge, om indtjeningen står mål med omkostningerne til produktionen. Der vil nemlig altid komme nye omkostninger til f.eks. forarbejdning, emballage, distribution og markedsføring ved en ny produktion.

En gennemgående økonomisk afdækning af omkostningerne 

Værdikædeanalysen gør det muligt at lave en gennemgående økonomisk afdækning af værdikædens udgifter og indtægter på produktniveau. Det kan skabe overblik over optimeringsmulighederne og dermed potentielt et bedre økonomisk resultat.

Sådan er mulighederne i kalkulen i værdikædeanalysen

Kalkulen i værdikædeanalysen gør det muligt at differentiere salget, så der bliver to salgskanaler, der synliggør, hvilken salgskanal der giver den bedst mulige indtjening. Det giver herved et større overblik over, hvordan han skal disponere i forhold til produktet på kort og langt sigt. Kalkulen kan ligeledes bruges som budgetværktøj, hvor et kommende produkts rentabilitet kan vurderes ud fra analysen.

Øvrige fordele ved værdikædeanalysen

Værdikædeanalysen beregnes i et regneark. Her kan man tilpasse skabelonen til den konkrete situation ved at vælge mellem de forskellige faner og skjule de rækker, som ikke bruges.
Udover de direkte økonomiske beregninger kan værdikædeanalysen også bruges til at vurdere den bagvedliggende forretningsidés holdbarhed og giver hermed indsigt i handlingsmuligheder i forhold til, hvilke led i værdikæden der skal have ekstra fokus. 

Vil du vide mere?