Planter

DK-RIM – et værktøj til at planlægge langsigtet bekæmpelse af italiensk rajgræs

Der er udarbejdet et modelværktøj til at planlægge sædskifter og bekæmpelsesindsats med henblik på langsigtet håndtering af italiensk rajgræs.

Arter af græsukrudt udgør stigende problemer i danske sædskifter. Særligt italiensk rajgræs, agerrævehale og væselhale er blevet opformeret i vintersædstunge sædskifter, og de to sidstnævnte udvikler i stigende omfang resistens mod de ukrudtsmidler, som bruges i Danmark.

På denne baggrund har Aarhus Universitet udviklet modellen DK-RIM. Modellen er baseret på en australsk udviklet model med navnet RIM-model. RIM står for ”Ryegrass Integrated Management”, eller på dansk Integreret bekæmpelse af rajgræs. Deraf det fordanskede navn DK-RIM.

Hvad er DK-RIM?

DK-RIM er et beslutningsstøtteværktøj, der tilbyder indsigt i den langsigtede planlægning af bekæmpelse af italiensk rajgræs. Italiensk rajgræs (og andre græsukrudtsarter) er som nævnt et stigende problem i danske sædskifter, og der registreres stadig flere tilfælde af resistens over for de mest anvendte ukrudtsmidlers virkningsmekanismer.

Programmet er tænkt som et værktøj for driftsledere, konsulenter, landbrugsskoleelever og andre, som beskæftiger sig med integreret plantebeskyttelse (IPM) og planlægning af dyrkningsstrategier. 

DK-RIM indeholder agronomisk, biologisk og økonomisk information. Det er muligt at planlægge forskellige strategier for en 10-årig periode og se udviklingen af rajgræsbestanden og dennes indflydelse på udbyttet, både mht. høstudbytte og økonomisk udbytte. DK-RIM kan således hjælpe med at få overblik, og give hjælp til beslutningsstøtte, men den skal ikke ses som et præcist økonomisk værktøj. Der vil i praksis være store variationer i de forskellige IPM-tiltags effekter fra år til år, og disse variationer er der ikke taget hensyn til i modellen, der alene giver et bud på gennemsnitlige effekter. 

DK-RIM kan blandt andet give overblik over følgende spørgsmål:

  • Hvilken kombination af bekæmpelsesmetoder og sædskifte er den optimale strategi over en længerevarende periode?
  • Hvad kan jeg gøre, når jeg har fået resistens i min mark?
  • Hvordan udvikler rajgræsproblemet sig over tid?
  • Hvordan kan jeg optimere systemet uden brug af herbicider?
  • Hvor meget vårsæd er der brug for, hvis jeg skal holde bestanden i ro?
  • I hvilke tilfælde kan det være nødvendigt at lægge græs eller græs/kløver ind i sædskiftet? Og hvor længe skal det ligge som græs for at nedbringe rajgræspopulationen?
  • Hvor hurtigt genopstår problemet, hvis jeg vender tilbage til at dyrke meget vintersæd?

Krav til at køre DK-RIM

DK-RIM er udviklet som et værktøj i regnearksprogrammet Excel, som er en del af Microsofts Office-pakke. Det er således et krav, at Excel er installeret på PC’en, for at man kan køre DK-RIM.
OBS: Filen er opdateret d. 24.nov.2020.

Når man åbner filen, skal man tillade kørsel af makroer, ellers vil programmet ikke fungere.
Bemærk, at programmet tillader at gemme sædskiftescenarier mv. Ukrudtsmidler kan skiftes ud med andre, og effekterne kan justeres, osv.

Har man ændret mange ting i programmet, anbefales det, at man gemmer Excel-filen under et nyt navn, så man bevarer sine ændringer. Man kan f.eks. gemme en fil under et nyt navn for hver type sædskifte.

Det er også muligt at ændre de dele af programmet, som er låst, hvis man føler behov for at ændre på nogle af de agronomiske/økonomiske parametre, som ikke lader sig ændre gennem brugerfladen. Hvis man gør dette, er det dog på eget ansvar.

Hvis man ved en fejl har fået ændret noget, som gør, at programmet giver mærkelige resultater, er anbefalingen at hente en ny version af programmet og starte forfra.

Hvordan får jeg hjælp til programmet?

Der er også udarbejdet en kort brugervejledning (PDF), DK-RIM Brugervejledning.pdf.

Programmet er udviklet med en forholdsvis enkel og forhåbentlig intuitiv brugergrænseflade, og man kan som bruger få en del hjælp inde i selve programmet ved at holde musen over de små ”røde trekanter”. En trin-for-trin guide (tutorial) kan startes fra forsiden ved første gennemgang.

Mette Sønderskov, som har været ansvarlig for den danske tilretning af programmet, havde desuden på Plantekongres 2019 i Herning et indlæg om DK-RIM. Se indlægget.

Fejl og uhensigtsmæssigheder i programmet kan indrapporteres til Mette Sønderskov, AU.

Medforfatter: Mette Sønderskov, Aarhus Universitet.
Modellen er udviklet og tilpasset danske forhold med støtte fra Promilleafgiftsfonden for jordbrug.

Vil du vide mere?

Støttet af