Mand stående ved opdæmning af vand på en grøn mark

Økonomi og ledelse, Grise, Kvæg, Natur og vandmiljø, Planter

ESG: Konkrete tiltag, der forbedrer din indsats for bæredygtig udvikling

Nyt katalog med virkemidler til bæredygtig udvikling giver dig viden og inspiration til arbejdet med ESG på din bedrift.

Tallet med to streger under nede i højre hjørne af regnskabet er naturligvis stadigvæk meget afgørende, når banker, kreditforeninger og samarbejdspartnere skal vurdere din landbrugsvirksomhed. Men tallet står ikke alene, og én af de faktorer, som får større og større betydning, er dit arbejde med bæredygtig udvikling, også kaldet ESG.

ESG står for Environment, Social og Governance og kan på godt dansk oversættes til miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse. Arbejdet med ESG kan samles i en rapport, som SEGES har udarbejdet skabeloner til – den finder du her: Sådan udfylder du en ESG-ledelsesrapport.

SEGES forventer, at alle landbrugsvirksomheden inden for de næste to-fire år skal afrapportere deres status og planlagte aktiviteter inden for hele ESG.

ESG-rapportens første skridt

Men hvilke tiltag skal du gøre på din bedrift for at optimere din bæredygtige udvikling? Og hvilke tiltag, som du allerede har iværksat, skal du fremhæve i din ESG-rapport? Det findes der endnu ikke et entydigt svar på, men i nyt katalog får du inspiration til og viden om at arbejde konkret med ESG i din driftsgren.

Virkemidlerne i de forskellige kataloger er beskrevet med gode tips til at komme i gang, cases, sideeffekter og økonomiske konsekvenser. De vil løbende blive opdateret.

Det er ikke meningen, at du som landmand skal kunne sætte flueben ud for hvert eneste af virkemidlerne hverken i dag eller i morgen. Kataloget skal give dig en ide om, hvilke virkemidler, der med fordel kan afrapporteres for din bedrift, så du kan få mest mulig effekt ud af din indsats for en mere bæredygtig udvikling.

I katalogerne kan du blandt andet finde virkemidler, der:

  • Nedbringer drivhusgasudledningen fra produktionen. Det kan være virkemidler rettet mod JB11-arealer, fodringstiltag eller gødningshåndtering 
  • Styrker ledelsen af din virksomhed. Søger du for eksempel inspiration udefra, og kommunikerer du om din virksomhed?
  • Sikrer høj sundhed og velfærd hos dine dyr. Du får inputs til, hvordan du kan præstere endnu bedre på centrale sundhedsindikatorer, der forbedrer både dyrevelfærd og din økonomiske bundlinje. 

Nogle af virkemidlerne har du måske allerede implementeret – fortæl omverdenen om det! Måske nogle slet ikke passer til dig og din bedrift. Men der vil helt sikkert også være virkemidler, som du kan tage fat på.

Til fordel for din bedrift og relationen til din bank – og for verdenen omkring dig.

ESGreen Tool - landbrugets klimaværktøj

Vue ud over en mark i gyldent solnedgangslys med ESGreen tool logo
  • Beregn klimaaftrykket for din bedrift
  • Få overblik over CO2 reducerende virkemidler
  • Gratis, hvis du i 2022 deltager i klimadag eller onlinekursus
Læs mere

Vil du vide mere?

Støttet af