Mand stående ved opdæmning af vand på en grøn mark

Økonomi og ledelse, Grise, Kvæg, Natur og vandmiljø, Planter

ESG: Konkrete tiltag, der forbedrer din indsats for bæredygtig udvikling

Katalog med virkemidler til bæredygtig udvikling giver dig viden og inspiration til arbejdet med ESG på din bedrift.

ESG er på få år gået fra at være tre bogstaver, som man ikke vidste, hvad stod for – til nu at være en vital del af landmandens arbejde med bæredygtig udvikling.

Mange landmænd har allerede afleveret ESG-rapporter til deres finansielle samarbejdspartnere, og snart vil det være krav for alle. Heldigvis er det sandsynligvis ikke fremmet for dig som landmand at arbejdet med miljø og klima (E), socialt ansvar (S) og virksomhedsledelse (G), og SEGES Innovation oplever, at landmanden har stor værdi af at få de forskellige tiltag sat i system og dokumenteret.

ESG-rapportering er ikke bare papirarbejde; det er din billet til en stærkere og mere bæredygtig fremtid for dit landbrug. For at optimere dit arbejde med ESG-indsatserne og din dokumentation heraf kan du benytte det digitale værktøj ESGreenTool Report.

Virkemidler til dit arbejde med ESG

I ESGreenTool kan du beregne effekten af forskellige tiltag og lave scenarieberegninger Men hvilke tiltag passer i praksis bedst til din bedrift for at optimere din bæredygtige udvikling? Og hvilke tiltag, som du allerede har iværksat, skal du fremhæve i din ESG-rapport? Det får du inspiration til i disse virkemiddelkataloger: 

Virkemidlerne i de forskellige kataloger er beskrevet med gode tips til at komme i gang, cases, sideeffekter og økonomiske konsekvenser. De vil løbende blive opdateret.

Det er ikke meningen, at du som landmand skal kunne sætte flueben ud for hvert eneste af virkemidlerne hverken i dag eller i morgen. Kataloget skal give dig en ide om, hvilke virkemidler, der med fordel kan afrapporteres for din bedrift, så du kan få mest mulig effekt ud af din indsats for en mere bæredygtig udvikling.

I katalogerne kan du blandt andet finde virkemidler, der:

  • Nedbringer drivhusgasudledningen fra produktionen. Det kan være virkemidler rettet mod JB11-arealer, fodringstiltag eller gødningshåndtering 
  • Styrker ledelsen af din virksomhed. Søger du for eksempel inspiration udefra, og kommunikerer du om din virksomhed?
  • Sikrer høj sundhed og velfærd hos dine dyr. Du får inputs til, hvordan du kan præstere endnu bedre på centrale sundhedsindikatorer, der forbedrer både dyrevelfærd og din økonomiske bundlinje. 

Nogle af virkemidlerne har du måske allerede implementeret – fortæl omverdenen om det! Måske nogle slet ikke passer til dig og din bedrift. Men der vil helt sikkert også være virkemidler, som du kan tage fat på.

Til fordel for din bedrift og relationen til din bank – og for verdenen omkring dig.

ESGreenTool Report

Vue ud over en mark i gyldent solnedgangslys med ESGreen tool logo
  • En ESG-rapport skræddersyet til landbruget
  • Vælg virksomhedens egne målepunkter
  • Anerkendt af banker og realkredit
Læs mere

Vil du vide mere?

Støttet af