Økonomi og ledelse

S’et i ESG: Få et værktøj du kan måle arbejdsforhold på i din virksomhed

Måling af arbejdsforhold i din ESG-rapport er nu blevet mere håndgribelig. SEGES Innovation giver dig et værktøj, hvor du kan vurdere og løbende arbejde med forskellige indikatorer inden for arbejdsmiljø og socialt ansvar.

Hvordan måler jeg på S’et i en ESG-rapport?

Det spørgsmål møder repræsentanter fra SEGES Innovation ofte, når de diskuterer ESG-rapportering med danske landmænd. Derfor har SEGES Innovation udarbejdet et værktøj, der giver dig konkrete scores, du kan føre over i din ESG-rapport som data. Værktøjet er bygget op som et spørgeskema.

Spørgsmål i værktøjet

Værktøjet er bygget sådan op, at du skal besvare en række spørgsmål, hvor du vurderer din virksomheds indsats inden for forskellige områder. Hovedområderne er ansættelsesforhold, arbejdsmiljø, trivsel og sundhed, og spørgsmålene er eksempelvis:

  • Findes jobbeskrivelser på risikofyldte opgaver
  • I hvor høj grad gennemføres efteruddannelse i arbejdsmiljø? 
  • Involveres medarbejdere i planlægning, udvikling, resultater? 
  • I hvor høj grad instrueres medarbejdere i at benytte værnemidler?

Din virksomhed opnår en score inden for hvert område, og over tid vil du kunne følge udviklingen. I din ESG-indsats er din fremtidige udvikling groft sagt vigtigere end, hvor du står lige nu.

Hele vejen rundt om arbejdsforhold og socialt ansvar

Udover selvvurderingsdelen er der i værktøjet også en sektion med nogle objektive data, der let kan genereres og verificeres. Samlet set kommer du hele vejen om arbejdsforhold og socialt ansvar. 

Du kan benytte værktøjet, når arbejder med SEGES Innovations skabelon for ESG-rapportering Sådan udfylder du en ESG-ledelsesrapport, eller du kan bruge det som input i din egen version af ESG-rapporten, der måske laves i samarbejde med en rådgiver.

Hvad er ESG?

ESG står for en Enviromental (Klima og miljø), Social (Sociale forhold) og Governance (Virksomhedsledelse). Under S’et ligger også arbejdet med dyrevelfærd, det er ikke omfattet af omtalte hjælpeværktøj. 

Vil du vide mere?

Støttet af