Regler for niveau 2 besætninger

Når en besætning kommer i salmonellaniveau 2 er der forskellige regler, der afgør, hvor længe den låses i niveau 2, og hvad der kræves for at den kan opnå niveau 1 igen.

Når en besætning kommer i salmonellaniveau 2, er det omstændigheder for niveauændringen der er afgørende for, hvor længe den låses i niveau 2, og hvad der kræves for at den kan opnå niveau 1 igen.
Det afhænger bl.a. af besætningstype og tidsperiode siden sidste smitte med Salmonella Dublin.

Indkøb af dyr

Det er ikke lovligt at indkøbe dyr fra niveau 2 eller 3 besætninger. Hvis der ved et uheld indkøbes dyr fra en niveau 2 besætning placeres den indkøbende besætning i niveau 2 i minimum 3 uger – den såkaldte låseperio-de. Herefter kan der udtages blodprøver med henblik på placering i niveau 1.  

Smitte påvist i blod eller mælk

Besætningen kan også være i niveau 2 på grund af smitte i besætningen påvist ved positive blodprøver, slagte-prøver eller via tankmælkstiter.
Hvis en mælkeleverende besætning har positive blodprøver bliver besætningen låst i 3 uger, før det er muligt at komme i niveau 1.
Mælkeleverende besætninger kan kun komme i niveau 1, når gennemsnittet af de sidste 4 tanksmælksprøver (udtaget med minimum 21 dages mellemrum) er under 25 ODC%.
Ikke mælkeleverende besætninger kan efter en låseperiode på 3 uger udtage blodprøver og ved negative blodprøver komme i niveau 1.

Handlingsplan for bekæmpelse 3 uger efter niveauplacering

Inden 3 uger efter niveauplacering (2 eller 3) skal der indgås en aftale med en dyrlæge omkring bekæmpelse af Salmonella Dublin samt udarbejdes en handlingsplan. Alle besætninger i niveau 2 skal udtage blodprøver hver 3. måned af de 8 yngste dyr over 3 måneder. Disse blodprøver skal udtages for at måle effekten af be-kæmpelsen i besætningen. Dette glæder dog ikke for ny-smittede besætninger. Definitionen på en ny-smittet besætning er, at besætningen har været placeret i niveau 1 uafbrudt i mere end 24 måneder.
Hvis en eller flere af disse blodprøver er positive (over 50 ODC%), skal der foretages en såkaldt ’intensiveret prøveudtagning’. Det betyder, at der indenfor 14 dage skal indsendes gødningsprøver fra besætningen til un-dersøgelse for salmonellabakterier.  
Denne prøve udtagning består af gødningsprøver udtaget af en dyrlæge fra i alt 15 dyr:

  • 5 gødningsprøver fra mælkefodrede kalve (alternativt de 5 yngste kalve)
  • 5 gødningsprøver fra kalve i alderen 3-6 måneder
  • 5 gødningsprøver fra nykælvere (alternativt kvier/køer, der snart skal kælve, hvis der ikke er nok nykælvere i besætningen eller dyr over 6 måneder)
  • 2 prøver af ulagret gylle (fra fx fortank) eller alternativt 2 prøver fra dybstrøelsen  

Gødningsprøverne skal undersøges ved DTU Veterinærinstituttet. Hvis der ikke findes Salmonella i prøverne forbliver besætningen i niveau 2. Så længe besætningen er i niveau 2, skal der hver 3. måned udtages blod-prøver og evt. fornyede gødningsprøver som beskrevet ovenfor.

Niveauændring fra 3 til 2

Når en besætning har været i niveau 3 – enten som følge af positive intensiverede gødningsprøver eller på grund af klinisk udbrud af Salmonella Dublin, så vil besætningen efterfølgende være låst i minumum 6 måneder i niveau 2, før besætningen kan forsøge at komme i niveau 1 igen. Dvs. besætningen er ”låst” i niveau 2 i mindst 6 måneder