Kvæg

Sådan skaber du bedre arbejdssikkerhed i malkestalden

Malkestalden er et farligt sted at arbejde. Beskyt dine medarbejdere bedst muligt med forebyggende tiltag.

Spark i hovedet, klemte arme og brækkede fingre. Malkestalden er suverænt det område, hvor der sker flest arbejdsulykker i kvægbruget. Både i forbindelse med selve malkningen og ved drivning af køerne til malkestalden og retur. Derfor er det vigtigt sted at sætte ind med forebyggelse, så du beskytter dine medarbejdere bedst muligt. 

Kodriver på opsamlingspladsen reducerer behovet for at hente køer

Opsamlingspladsen er et område, der ofte lokker malkerne op for at hente køer – desværre med en stor risiko for at blive klemt og sparket. Vi vil selvfølgelig helst have, at køerne kommer ind i malkestalden af sig selv, og her er en kodriver er et godt værktøj. 

Derudover kan man etablere skillebøjler, som er placereret lidt fra indgangen til malkestalden. De hjælper med til at få køerne stille og roligt ind i malkestalden. Mandehuller eller låger på opsamlingspladsen, er også en mulig sikkerhedsforanstaltning. Det er dog vigtigt, at de ikke er så store, at køerne kan komme i klemme. 

Sørg for godt lys og højtsiddende display i malkestalden

For at opnå en sikker arbejdsgang under malkningen, bør man først og fremmest etablere et rigtig godt lys i malkestalden. Og det skal være lys både ovenfra og nedefra. Hvis yverområdet er godt belyst, er der ikke behov for at stikke hovedet helt ind mellem patterne for at se på yveret. 

Hvor højt displayet er placeret er også en væsentlig sikkerhedsfaktor. Overvej derfor, hvilken højde og hvor du placerer displayet, så du undgår, at det sidder i sparkehøjde. 

Billede 1

Hvis yverområdet er godt belyst, er der ikke behov for at komme så tæt på koen for at se yveret.Foto: SEGES

God plads til køerne i returgangen mindsker propdannelse og øger sikkerheden

Når køerne skal retur fra malkestalden, er det vigtigt, at de selv kan gå og ikke skal følges. Det kræver god plads ved Fast-Exit området. Området skal kunne rumme de køer, der kommer ud fra malkestalden, uden at det skaber prop. 

Hvis der opstår prop, er medarbejderne mere fristede til at gå op til køerne og presse på for at få dem tilbage til kostalden, og det kan skabe farlige situationer. Årsagen til propper i returgangen er ofte placeringen af separationsboksen/lågerne. Separationslåger tager tid at passere, og hvis de bliver placeret de forkerte steder, kan de være skyld i farlige situationer. 

Sørg også for godt med lys i gangene – det har betydning for køernes vilje til at bevæge sig fremad. Koen er meget forsigtig, hvis den skal navigere rundt i halvmørke, og det kan friste til at genne på køerne, og dermed skabe farlige situationer. Skal du bygge nyt, så vær opmærksom på at lave returgangene så store, at der er god plads til, at to køer kan passere hinanden, så du reducerer forekomsten af kotrafik-propper.

I returgangen er det en god sikkerhedsløsning at lave en låge til malkerne ind til opsamlingspladsen.

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 7

Vil du vide mere?

Støttet af