Økonomi og ledelse

Find værktøjer til at arbejde sikkert i landbruget

Lige meget hvilken arbejdsopgave du skal i gang med, skal der tænkes sikkerhed. SEGES har udarbejdet en række fokusark med konkrete anvisninger til at tænke sikkerhed og risikovurdering ind i dit arbejde på bedriften.

Stop op, tænk dig om og arbejd er 3 små step kan hjælpe dig på vej:

Stop op – brug lige 10 sekunder på at
Tænke dig godt om – har jeg alt jeg skal bruge, er jeg instrueret, bør vi være to, er det rette tidspunkt for opgaven 
Arbejd – Når du har skaffet det nødvendige for at kunne udføre opgaven sikkert og effektivt

Vi har herunder samlet alle udarbejdede fokusark, der giver mulighed for at gennemgå mange arbejdsopgaver med henblik på sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker. 
Brug dem til at drøfte kommende arbejdsopgaver med medarbejderne for at forebygge arbejdsulykker på bedriften. Fokusarkene kan også benyttes til den årlige arbejdsmiljødrøftelse udover den daglige risikovurdering.

Fokusark til at arbejde sikkert i landbruget

Når du har elever ansat
Når du vasker maskiner
Sikkerhed i høst

Når du arbejder med udendørssiloer
Bjærgning og fritrækning af maskiner
Når du arbejder med gylle

Når du bruger minilæsser
Når du arbejder med plansiloer
Når der er risiko for faldulykker

Når du håndterer kvæg
Når du malker
Når du skal klovbeskære
Når du rengør svinestalden

Når du arbejder med mink
Når du arbejder i pelseriet
Når du arbejder med maskiner

Når du arbejder med heste

Når du håndterer kemi og kemiske processer

 

Arbejdsmiljøkort

Arbejdsmiljøkortene beskriver forholdsregler og sikkerhedsregler i landbruget med det formål at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø hos den enkelte landmand og hans medarbejdere.

Arbejdsmiljøkort på dansk - samlet pdf-fil med tekst

Arbejdsmiljøkort på engelsk - samlet pdf-fil med tekst

 

Husk også at foretage risikovurderinger af arbejdsopgaver

Alle arbejdsopgaver i landbruget bære en risiko for ulykker. Nogle er større end andre. Det kan derfor være nyttigt at gøre sig nogle overvejelser om, hvilke risici der er forbundet med hvilke opgaver.
SEGES har til formålet udarbejdet 2 hjælpeværktøjer, så det er lettere at spotte risiciene.

Risikovurdering af arbejdsopgaver

Spot en risiko – Spørg dig selv og dine kolleger

 

Faktaark om ulykker i landbruget

Bjergning og fritrækning af maskiner

Sikkerhed under arbejde med mælkekøletanke

Vil du vide mere?

Støttet af