Kvæg

God mælkekvalitet og sunde køer giver stolthed og motivation

Celletal og bakterier løb løbsk for de to brødre Alexander og Holger Geven. Med ekstern rådgivning fik de en målrettet handlingsplan og hjælp til grundig oplæring af de ansatte.

Alexander og Holger Geven driver en bedrift med ca. 450 malkekøer lidt uden for Horsens. På gården arbejder yderligere seks medarbejdere.
”Det hele startede, da vores faste medarbejder gennem ti år sagde op. Han havde altid lært de nye malkere op og sat standarden. I tiden derefter havde vi mange store projekter, som betød, at vi ikke havde fokus på at sikre en ordentlig oplæring af nye ansatte eller havde tid til at sikre et højt niveau for mælkekvaliteten. Derfor stak både celletal og nyinfektioner med b-streptokoker af,” fortæller de to brødre.

”Da det var værst, lå vi på 340.000 i celletal. Når det bliver så højt, er det ude af kontrol, og kan for alvor mærkes på mælkeafregningen”, fortæller Holger Geven. Brødrene søgte derfor sparring hos SEGES Mælkekvalitet.

Et rådgivningsforløb i god mælkekvalitet var den rette investering

Investeringen var nøje overvejet: ”Vi havde talt om, at det nok kom til at koste en del med sådan et forløb. Men omvendt kunne det ikke blive ved med at gå, og vi kunne ikke selv finde en løsning på det. Så det var godt, vi tog kontakt til nogle erfarne og uvildige rådgivere, som havde set og prøvet det hele før, og som kunne se det store billede”, fortæller de: ”Inden da havde vi famlet lidt i blinde og fokuseret på lavthængende frugter, som ikke viste sig at have en effekt på den længere bane.”

En del af handlingsplanen var et grundkursus i malkning, som rådgiver Michael Bonde skræddersyet ud for sine observationer af malkerne. Kurset blev fordelt over fire dage. Hver dag bestod af teori efterfulgt af en praktisk gennemgang og demonstration.

”Det har overrasket mig meget, hvor engagerede medarbejderne var både under og efter kurset. Nu går de selv hen og tjekker strimlen med celletal efter hver malkning. Faktisk har de været så glade for undervisningen, at de har efterspurgt et diplom, som kan dokumentere, at de har gennemført et SEGES-kursus i god malkning,” fortæller Alexander Geven. 

Afkast på den lange bane

” Celletallet faldt ikke med det samme, men det hænger nok sammen med b-stretokokkerne. Da vi fik behandlet flere køer, kunne det hurtigt ses på celletallet, og vi har generelt færre nyinficerede køer”, fortæller de to brødre. Michael Bonde supplerer: ”Deres indsats vil helt sikkert give et afkast på den lange bane, men det tager tid at bekæmpe og få bugt med bakterier. Så det kræver tålmodighed og vedholdenhed.”. Heldigvis er det netop tilfældet hos brødrene Geven.

”Man har kunnet mærke, at de virkelig gerne ville det. De halverede faktisk hastigheden på malkningen, for at de kunne lære bedst muligt. Og det har helt sikkert været med til at få rutinerne hurtigere op at køre”, fortæller Michael Bonde.

Brødrene Geven ser også gode muligheder i de tiltag, forløbet allerede har kastet af sig: ”Nu er banen kridtet op, og vi har et godt fundament for de kommende år. Tingene i malkecenteret er blevet gjort lettere, og det er rarere at malke. Og det er små ting, som også er med til at gøre en forskel. Det er også blevet tydeligt, hvem der lærer nye medarbejdere op, og medarbejderne er blevet mere selvkørende”.

SEGES Mælkekvalitet tilbyder forskellige abonnementsordninger for rådgivning om mælkekvalitet:
Læs mere om SEGES Mælkekvalitet 

Abonnement til rådgivning om god mælkekvalitet

Vil du vide mere?