Rengøringsmanualer

Rengøringsmanualer for en række udstyr og forskellige bokstyper indenfor kvægbruget

Rengøringsmanualerne gennemgår korrekte rengørings- og desinfektionsprocedurer samt vigtige kritiske kontrolpunkter inden desinfektionen foretages. Rengøringsmanualerne er udarbejdet i samarbejde med Desinfektionsrådgiveren Aps.

 

Sådan rengør du  
Enkeltkalveboksen
Enkeltkalvehytten
Fodertrug og krybber
Fælleskalveboksen
Kælvningsboksen
Malkestalden
Narresut eller sut til suttespand
Skåle til mælkefodrede kalve
Mælketaxaen/-vognen
Gummistøvler
Se også følgende film som viser hvordan man laver en korrekt brugsopløsning og hvordan man rengør og desinficerer korrekt.”Sådan laver du en korrekt brugsopløsning 
 

Undgå fejl og faldgruber og opnå fuld effekt. Filmen viser, hvordan du laver en korrekt sæbe- og desinfektionsbrugsopløsning til brug ved rengøring af udstyr og inventar i kvægstalde.
 

Sådan rengør og desinficerer du korrekt 
Undgå fejl og faldgruber og opnå fuld effekt. Filmen viser, hvordan du rengør og desinficerer udstyr og inventar i kvægstalde korrekt.