Kvæg

Case: Bovaer er nemt at bruge – hverken køerne eller jeg mærker nogen forskel

Starten var angstprovokerende. Men efter 4 måneder har mælkeproducent Torben Hansen ingen skrupler med at tildele det metanreducerende foderadditiv Bovaer til sine køer.

Bovaer afprøvet i foder til malkekøer

”Jeg må da indrømme, at det var lidt grænseoverskridende, da pallen med mineraler iblandet Bovaer ankom. Og de første dage, hvor køerne havde fået det, gik jeg nok en gang eller to mere op og ned ad foderbordet, end jeg plejer.” 

Sådan siger mælkeproducent Torben Hansen. I 4 måneder har han tildelt sine 200 jerseykøer det metanreduerende stof Bovaer via mineralerne. 

Landmanden slog til med det samme, da han blev kontaktet af Arla og spurgt, om han ville være med til at afprøve Bovaer i sin besætning. 

”Når jeg sætter mig foran TV-Avisen og hører om klimakrisen, kan jeg godt mærke, at det er den her vej, vi skal i landbruget. Vi skal bidrage med det, vi kan. Og hvis vi skal i gang med det her stof, er det rart at have været med fra starten – så har man det jo på rygraden,” forklarer Torben Hansen.

Bekymret for ydelsen efter tildeling af Bovaer

Men ét er, hvad man tænker og mener – noget andet er, når det pludselig er virkelighed, og man skal til at give sine køer et ’ukendt stof’. Og det var da også det, der fik Torben Hansen til at tage de ekstra ture langs foderbordet.

”Min største bekymring var, at det satte køernes mælkeydelse ned. Men målingerne på hvor mange kilo tørstof, de åd, og hvor meget mælk, de gav, viste ikke noget anderledes. Og køerne havde det lige så godt, som de plejer,” fortæller Torben Hansen.

”Jeg kunne ikke se nogen forskel – hverken når jeg hældte mineraler op eller ved mine ture langs foderbordet. Jeg kunne ikke se, at der var noget, der trykkede dem på nogen som helst måde,” siger han.

Måling af metan fra køerne via Greenfeeder-kasser

Målingerne af køernes metanudledning foregik ved, at køerne fik tildelt kraftfoder i en kasse – en såkaldt Greenfeeder – der var opstillet i stalden. 

”Når de stak hovedet ind i kassen for at æde, blev metanindholdet i deres udåndingsluft målt. De stod derinde og åd kraftfoder i 5-7 minutter ad gangen,” fortæller Torben Hansen. 

”De fik Bovaer i 4 måneder, og der blev også målt på dem 3 uger inden og 3 uger efter for at se forskellen. Og lige så snart vi fjernede Bovaer, var de oppe på samme metanudledning som før,” fortsætter han.

Mælkeproducent Torben Hansen

”Det er den her vej, vi skal i landbruget. Vi skal bidrage med det, vi kan,” mener Torben Hansen. Foto: SEGES Innovation.

Bovaer havde stor effekt på metanudledning

På bedriften har stoffet reduceret de 200 køers metanudledning med gennemsnitligt 33 pct. Torben Hansen indrømmer, at han er overrasket over den store reduktion.

”Jeg synes, det er forbavsende højt. Jeg tror ikke, der er mange andre måder, hvor man kan lave en lige så god reduktion – plus at man har de samme kilo mælk og kød for den sags skyld,” siger han.

Når landmanden ser bort fra, at stoffet er dyrt i brug, vil han ingen problemer have med at tildele sine køer Bovaer igen. 

”Det har jeg ingen skrupler med – der er ikke noget at frygte. Nu har vi kørt en forsøgsperiode i så lang tid uden negativ effekt, så jeg kan kun se, at vi kan vinde på det. Den eneste ulempe, der har været er, at der har været to kilo mere i mineralsækkene. Men hverken køerne eller jeg har opdaget, at der var noget andet i,” siger han. 

”Jeg tænker, at det ikke er så meget anderledes, end når vi andre tager lidt kosttilskud,” slutter Torben Hansen.

Vil du vide mere?

Støttet af