Landmand der opblander Bovaer i kvægfoder

Kvæg

Det metanreducerende stof Bovaer til køer virker i praksis – men er dyrt at bruge

En afprøvning af foderadditivet Bovaer i fem danske besætninger viser, at stoffet reducerer metanudledningen med 26-44 pct. Stoffet er dog dyrt i brug.

Bovaer er testet i 5 malkekvægsbesætninger

SEGES Innovation har i samarbejde med Arla hen over vinteren 2022/23 testet det metanreducerende foderadditiv Bovaer i 5 danske malkekvægsbesætninger. 

Tidligere forsøg rundt om i verdenen har vist, at stoffet kan reducere køernes metanudledning med op til 30 pct. uden at påvirke ydelse og fodereffektivitet. Nyere forsøg har imidlertid vist, at dosis er afgørende for størrelsen af metanreduktionen og for at undgå fald i køernes foderoptagelse og mælkeydelse. Derfor var en test i praksis imødeset med spænding. 

For hvordan ser det ud, når stoffet skal ud og bruges i praksis og tildeles i besætninger med forskellige blande- og udfodringsrutiner? Kan der opnås samme høje metanreduktion som under forsøgsforhold, og er det muligt at udfodre den optimale dosis på kun 1,5 g pr. ko? Det har forskere fra SEGES Innovation nu belyst. 

Nem tildeling af Bovaer via mineraler

Mælkeproducenterne i de deltagende besætninger fik Bovaer opblandet i besætningens sædvanlige mineralblanding. 

”1,5 g pr. ko pr. dag er jo en meget lille dosis at få fordelt i en foderration. Men med tildeling via mineralerne blandet i foderstoffet, skulle mælkeproducenterne ikke selv veje stoffet af, men blot tildele mineraler som de plejer. Og det har fungeret fint,” forklarer chefkonsulent Nicolaj Ingemann Nielsen, SEGES Innovation.

Store forskelle i metanreduktion mellem besætninger 

Det aktive stof i Bovaer er 3NOP, og med en dosis på 60 mg 3NOP/kg TS påvirkede tildelingen af Bovaer hverken køernes fodereffektivitet eller ydelse. Den gennemsnitlige metanreduktion var 33 pct., og reduktionen varierede mellem besætningerne fra 26 til 44 pct. Årsagen til denne forskel har chefkonsulenten ikke nogen entydig forklaring på. 

”Det har vi for få besætninger med i forsøget til at give et klart svar på. Men vi kan se, at den største metanreduktion var i en besætning med 80 pct. majsensilage i grovfoderrationen. Det hænger godt sammen med andre forsøg, der har vist, at Bovaer giver større metanreduktion i rationer med høj andel af majsensilage i grovfoderet,” forklarer Nicolaj Ingemann Nielsen. 

Bovaer gav en nettoreduktion af metan på 15 pct. 

Metan udgør ca. 50 pct. af mælkens samlede klimaaftryk. Resten kommer primært fra grovfoderproduktion, indkøbt kraftfoder og emissioner fra gyllen. Ser man på reduktionen af mælkens samlede klimaaftryk, vil der være tale om ca. 16 pct. reduktion med Bovaer. 

Dertil kommer CO2-omkostninger ved fremstillingen af Bovaer, som svarer til 1 pct. Dermed er nettoreduktionen på ca. 15 pct. af mælkens klimaaftryk.

Bovaer er dyrt i brug

Bovaer er godkendt i EU som tilsætningsstof og kan købes på forespørgsel hos foderstoffen. Prisen er ca. 3. kr. pr. ko pr. dag, svarende til 1.100 kr. pr. årsko. Dermed koster det ca. 800 kr. pr. tons CO2e-reduktion. Da Bovaer ikke giver nogen produktivitetsfremgang i form af højere fodereffektivitet eller ydelse, bliver mælken altså dyrere at fremstille. 

Bovaer blev testet i 2 Holstein- 2 Jersey-besætninger og 1 VikingRed-besætning. 

Vil du vide mere?

Støttet af