Kvægavler der tilser kvæg i bokse

Kvæg, Planter

Case: Klima & Ko. - Branchen er godt rustet til at begynde at bruge additiver

Landmænd, rådgivere og foderstofselskaber er klar til at implementere brug af additiver i køernes foder, det mener chefkonsulent Nicolaj Ingemann fra SEGES Innovation.

Hvordan vil det i fremtiden påvirke din hverdag som landmand, hvis du skal fodre dine køer med metanreducerende additiver? Det er temaet i første afsnit af Klima & Ko.

Chefkonsulent Nicolaj Ingemann Nielsen fra SEGES Innovation er én af gæsterne i tv-magasinet, og til spørgsmålet om, hvorvidt de danske landmænd er klar til at bruge additiver, svarer han:

”Branchen er godt rustet til at begynde at bruge additiver. I de 15 år, der er gået, siden Bovaer første gang blev nævnt, har vi kommunikeret på Kvægkongressen, Fodringsdagen og direkte til rådgivere på kurser. Og i DMS er der et værktøj til at regne på, hvordan Bovaer og andre additiver virker. Så vi har helt sikkert gjort noget for at understøtte, at det her bliver en del af fremtiden.”

At branchen er godt rustet, bliver underbygget af, at Christine Brøkner fra DLG fortæller, at de som foderstofselskab er klar til at levere Bovaer i mineralblandingen til de danske køer, og landmand Torben Goltermann Hansen beretter som positive erfaringer med at fodre sine 200 jersey-køer med Bovaer.

Sidste gæst i panelet er Mette Olaf Nielsen, der blandt andet siger:

”Grunden til, vi er så lang tid om at få de her nye løsninger på vej og implementeret ude i den virkelige verden, det er fordi, vi skal være sikre på, at de sikrer at bruge. Men vi er sikre på, der kommer nogle nye ting (udover Bovaer, red.), og så kan vi måske være heldige at finde nogle måder at kombinere, så vi kan halvere metanreduktion fra køer. Så er vi kommet langt i forhold til lave en mere bæredygtig mælkeproduktion.”

Se første afsnit af Klima & Ko.: I foderet

De næste tre afsnit af det nye tv-magasin handler om løsninger i stalden, arbejdet i marken og mulighederne ved dyrkning af alger og tang. 

Klima & Ko. er udviklet af SEGES Innovation, og målet er at give dig som landmand faglig viden om klimatiltag i dansk kvægproduktion. Har du inputs eller forslag til emner i kommende udgaver af Klima & Ko., kan du skrive til mhca@seges.dk.

Vil du vide mere?

Støttet af