Køer under transport

Kvæg

Case: Undgå smitte når du leverer kalve

Sæt kalvene på en kreaturvogn, som stilles væk fra ejendommen. Sådan lyder slagtekalveproducentens bedste smitteforebyggende anbefaling til sine kalveleverandører.

”Hvis jeg var mælkeproducent, ville jeg være meget ked af at få min vogn ind på ejendommen. Man ved jo ikke, hvor den har været.”

Sådan lyder det fra driftsleder Lasse Mølby fra Kjargården ved Ikast, som hvert år leverer knap 4.000 slagtekalve til Dansk Kalv. Gården har i alt 25 mælkeproducenter som faste leverandører, og der indsættes kalve hver 14. dag. Derfor kender Lasse Mølby alt til de smittemæssige udfordringer, der kan være ved at hente kalve.

”Vi tænker meget over smittebeskyttelse, når vi henter kalve. Det ville jo være forfærdeligt, hvis vi var med til at sprede noget.”

Sæt kalvene på en kreaturvogn væk fra ejendommen for bedre smittebeskyttelse

Det optimale er ifølge Lasse Mølby de steder, hvor kalvene står i en kreaturvogn væk fra ejendommen – naturligvis med lidt strøelse og en presenning over.

”Det er supergodt. Det betyder, at jeg ikke risikerer at slæbe smitte med ind på ejendommen – og jeg slæber heller ikke noget med videre til de næste,” forklarer Lasse Mølby.

For at sikre, at kalvene kun står ganske kort tid på vognen sender han altid leverandøren en SMS om afhentningstidspunkt dagen før. Generelt har de fleste af hans leverandører stillet udleveringen hensigtsmæssigt an, og han kommer aldrig ind i staldene.

”Men nogle steder må jeg køre op til en boks og læsse, og jeg kan heller ikke helt undgå at krydse interne kørselsveje. Og så er der jo bare en smitterisiko,” forklarer han. 

Godt samarbejde med leverandørerne gavner arbejdet med smittebeskyttelse

Udover at tænke i smittebeskyttelse ved selve afhentningen følger Lasse Mølby løbende leverandørbesætningernes sundhedsstatus – bl.a. via Kalvetjek.

”Og vi har et gensidigt godt samarbejde med vores leverandører. Forleden ringede én og sagde, at hans besætning havde slået lidt ud på salmonella. Ikke noget nær grænseværdien – men han ville gerne lige have en ekstra prøve, før han leverede kalve til os. Det synes jeg er virkelig godt samarbejde. Han sikrer, at jeg ikke kører rundt med smitte til de andre leverandører. Det er at tænke på sine kolleger – for det går jo begge veje,” slår Lasse Mølby fast. 

Driftsleder Lasse Mølby fra Kjargården

<p>Med 25 kalveleverandører kender Lasse Mølby alt til de smittemæssige udfordringer ved afhentning. Foto: Privat.
</p>

SEGES Innovations anbefalinger til god smittebeskyttelse ved levering af kalve

  • Sørg for at chaufføren kender bedriftens retningslinjer for smittebeskyttelse
  • Hav klare aftaler om afhentningen  
  • Brug et udleveringssted væk fra andre dyr – f.eks. en kreaturvogn
  • Undgå at lastbilen kommer i stalden eller krydser interne kørselsveje
  • Undgå at chaufføren kommer i stalden
  • Kræv at chaufføren benytter bedriftens støvler og skiftetøj
  • Tjek at lastbilen er ren.

Vil du vide mere?