Heste

Krav om registrering af alle heste

Herunder er de juridiske bestemmelser for kravene til registrering af heste beskrevet punkt for punkt. Alle heste i Danmark skal have et pas med medicinsider.

Dette præciseres i bekendtgørelse nr. 1448 af 15/12/2009, der trådte i kraft 1. januar 2010. 
Bekendtgørelsen supplerer EU forordning 504/2008 af 6. juni 2008.

1. Alle heste skal have et pas

For nyudstedelsers vedkommende skal det relatere til en mærkning af hesten.

Kravet om pas gælder for alle heste, både i og udenfor den organiserede avl. Der er dog fastlagt en overgangsordning, med en række tidsfrister, der præciserer hvornår den enkelte hest senest skal registreres og have et pas.

Alle føl skal have udstedt pas inden 6 mdr. eller udgangen af fødselsåret, alt efter hvilken dato, der er senest.

For at kunne få udstedt et pas skal hesten være chipmærket. Heste i den organiserede avl, der allerede er brænde-/frysemærkede og hvor mærket indeholder cifre, kræves dog ikke chipmærket.

Heste, der allerede har pas udstedt af EU-anerkendte avlsforbund og godkendte konkurrenceorganisationer i perioden 1999-2009 kræves ikke mærket, hvis forbundet har haft frivillig mærkning i perioden. Bemærk at dette KUN gælder heste, der allerede har et pas.

Hvis en hest skal udelukkes fra konsum skal den dog altid chipmærkes.

Hesten skal mærkes og besigtiges af en autoriseret mærker fra SEGES Heste eller en dyrlæge. Formular til brug herfor er tilgængelig på www.hestepas.dk, hvor der også kan bestilles chipmærkning ved en mærker fra SEGES Heste.

Formularen indsendes til SEGES Heste på mail: hestekontoret@seges.dk

De gamle grønne ID-beviser (udstedt før 1999) er ikke gyldige pas; ej heller de blå/grønne stamtavler.

2. Registrering af medicinering

Alle pas skal indeholde sider til registrering af medicinering.

Pas udstedt hos SEGES Heste i perioden 1999 til 1. juli 2009 indeholder ikke sider til brug for registrering af medicinering, da der i denne periode ikke har været lovhjemmel til at inkludere disse.

Det samme gælder mange udenlandske pas.

Pas skal opdateres med medicinsider hos pasudstedende myndighed, dog opdateres alle pas på islændere hos Dansk Islandshesteforening. Udenlandske pas skal således til udlandet for opdatering.

Tidsfristerne for opdatering af pas svarer til tidsfristerne for nyudstedelse af pas i punkt 1.

Prisen for opdatering af pas udstedt af SEGES Heste er 350,00 kr. inkl. moms, i 2018.

www.hestepas.dk findes link til bestillingsformular og online betaling.

3. Registrering af ejerskifte

Det er lovpligtigt at registrere et ejerskifte.

Senest 30 dage efter at en hest er handlet, skal den ejerskiftes ved indsendelse af originalt ejercertifikat eller, hvis ejercertifikat ikke er udstedt, hestepas. Relevante underskrifter fra sælger(-e) og køber(-e) skal forefindes ved anmodning om ejerskifte.

Krav om registrering af ejerskifte trådte i kraft 1. januar 2010.

Pris for registrering af ejerskifte i 2018 er 150,00 kr. ekskl. moms (187,50 kr. inkl. moms).

4. Registrering af døde heste

Ansvaret for at melde hesten død er slagteriets, når det handler om slagteheste. Ejercertifikatet skal indsen-des til det udstedende organ.

Hvis hesten forsvinder eller aflives skal pas og ejercertifikat sendes til det oprindeligt udstedende organ eller det udstedende organ der har opdateret passet.

Ansvaret for at melde hesten død er brugers, når hesten er afgået på anden måde end slagtning.

Tidsfristen for indsendelse af hestepasset er 30 dage.

5. Opdeling af pasfarver til uregistrerede heste

Opdelingen af pasfarver er som følger:

Røde/bordeaux pas:

Heste i hovedafsnittet i et EU-anerkendt avlsforbund. Hvis begge forældre er kårede/godkendt til avl i for-bundet er avlsforbundets logo angivet på forsiden af passet. Alternativt angives neutralt logo

Heste i hovedafsnittet i et EU-anerkendt avlsforbund. Hvis begge forældre er kårede/godkendt til avl i for-bundet er avlsforbundets logo angivet på forsiden af passet. Alternativt angives neutralt logo

Blå pas:

Heste i bilag i et EU-anerkendt avlsforbund. Logoreglerne er som for bordeaux omslag.

Sorte pas:

Heste født ind i hovedafsnittet i et EU-anerkendt avlsforbund, hvor faderen ikke er avlsgodkendt. Udstedes efter afstamningskontrol.

Lysegrønne pas:

Alle andre heste.

Emneord

Vil du vide mere?