Ko og kalv i stald

Kvæg

Få gode idéer til den bedste kælvningsafdeling

Gode illustrationer og masser af helt konkrete råd. Det er, hvad du får i et nyt inspirationskatalog om indretning af kælvningsafdelingen.

Kælvningsafdelinger der tilgodeser dyrene, medarbejderne og loven

Det skal være nemt. Der skal være tænkt over, hvor køerne skal være, når der skal muges ud. Og én person skal kunne flytte og håndtere køerne sikkert alene.

Det var de gennemgående svar, da SEGES Innovation stillede en gruppe landmænd spørgsmålet: Hvad er vigtigst, hvis en kælvningsafdeling skal fungere optimalt?

Og netop de forhold er nu forsøgt efterkommet i et helt nyt inspirationskatalog om indretning af kælvningsafdelinger. 

”Vi har lavet et katalog med fem forskellige forslag til indretning af kælvningsafdelinger. Forslagene skal ses som inspiration, hvorfra man kan plukke de delelementer, der tiltaler en, og som passer ind i bedriften,” forklarer bygningskonsulent Mia Stenbryggen Nielsen, SEGES Innovation.

Ud over input fra 12 forskellige landmænd, har bygningskonsulenter, dyrlæger, en adfærdsforsker, arbejdsmiljøkonsulent og inventarkonsulent deltaget i arbejdet med inspirationskataloget.

Fokus på smittebeskyttelse i kælvningsafdelingen

Smittebeskyttelse er essentielt omkring kælvning, og er derfor tænkt ind i samtlige løsninger, blandt andet ved at:

  • holde drivveje og foderbord adskilt
  • indrette, så udmugning er let
  • indrette til ugehold, så sammenblanding er unødvendigt
  • lave faciliteter til støvlevask og indgang til dyrlæge.

”Kalvediarré, e-coli, cryptosporidier, paratuberkulose og salmonella er alt sammen noget, vi skal passe på ikke at få spredt, og det har vi taget højde for i løsningsforslagene,” fortæller dyrlæge Malene Budde, SEGES Innovation.

Arbejdssikkerhed er tænkt ind i forslagene til kælvningsafdeling

Et andet væsentligt aspekt er arbejdssikkerhed.
”Kælvende dyr kan være svære at aflæse og de kan pludselig ændre adfærd. Derfor har inspirationskataloget stort fokus på sikkerheden. For vi ved jo, at ulykker ved håndtering af store dyr udgør en meget stor andel af arbejdsulykker i landbruget,” fortæller Malene Budde.

Og Mia Stenbryggen Nielsen uddyber:
”Blandt andet har vi indtænkt mandehullerne, så der er flere muligheder for at komme ud af samtlige bokse, og vi anbefaler også de særlige kælvningsfronte med mulighed for fiksering af koen.”

Kælvningsafdelingen skal løse bedriftens behov i mange år

I arbejdet med inspirationskataloget har SEGES Innovation besøgt en række bedrifter, og særligt ét forhold gik igen mange steder:

”Adskillige af de besøgte besætninger havde udvidet besætningen i forhold til det antal køer, som afdelingen oprindeligt var dimensioneret til. Det gav uhensigtsmæssige løsninger med f.eks. enkeltkælvningsbokse, der blev brugt til sygebokse eller gruppeopstaldning af kalve. Så det kan være fornuftigt at tænke ind i en byggeproces, hvordan en fremtidig udvidelse håndteres,” siger Mia Stenbryggen Nielsen.

Inspirationskataloget er spækket med helt konkrete råd og gode, inspirerende illustrationer, der naturligvis alle indtænker gældende lovkrav.  

Illustration - Inspirationskatalt for kælvningsafdelinger

Lad dig inspirere af kataloget for kælvningsafdelinger og pluk i de idéer, der passer ind i netop din bedrift.

Vil du vide mere?

Støttet af