Kvæg

Case: Danske mælkeproducenters besøg hos engelske kvægbrug var en øjenåbner

To mælkeproducenters tur til England åbnede deres øjne for, hvor vigtigt det er at værne om Danmarks status som fri for en lang række kvægsygdomme.

At komme ud af den hjemlige – om ikke andedam – så kvægstald og se hvordan tingene foregår andre steder, kan være en øjenåbner på flere planer. Det oplevede mælkeproducenterne Gert Glob Lassen og Torben Sønderby, da de I november drog til England med kurs mod fire kvægbedrifter. Målet var at mødes med engelske kolleger og udveksle erfaringer og viden om at nedbringe antibiotikaforbruget i besætningen og dermed reducere udviklingen af resistens. 

Sætter pris på Danmarks saneringsindsats i kvægbruget

For begge landmænd var det især en øjenåbner at blive mindet om den gode sundhedsstatus, vi generelt har i dansk kvægbrug. ”Vi blev i den grad mindet om, hvorfor smittebeskyttelse er vigtig, og hvor godt det er, at vi i Danmark har saneret os fri for en lang række sygdomme. Englænderne overvåger og vaccinerer for så meget, som vi slet ikke har i Danmark længere – f.eks. BVD, IBR og kvægtuberkulose. Og wow – så sætter man pris på, den indsats, vi gør i Danmark for at udrydde sygdomme,” fortæller Gert Glob Lassen.

Og han bakkes op af Torben Sønderby: ”Med alt det bøvl, de har med sygdomme derovre, tænkte jeg godt nok, at vi skal gøre alt for at komme af med salmonella herhjemme. Det der med smittebeskyttelse, som vi ikke er helt så dygtige til som svinefolkene – det må vi hellere stramme op på,” mener Torben Sønderby.

Billede 1

Torben Sønderby (th) og Gert Glob Lassen (med datteren Wilma) i samtale med engelske kolleger. Foto: SEGES

Engelske kvæglandmænd har godt styr på behandlingsstrategier

Det gjorde dog også indtryk, at de engelske mælkeproducenter havde stor fokus på at nedbringe antibiotikaforbruget. ”De havde rigtig godt styr på behandlingsstrategier og skal f.eks. også tage prøver af goldkøer. Jeg oplevede også, at de havde nogenlunde samme yverbehandlingsstrategi i laktationen, som os. Så der fik jeg afkræftet nogle fordomme,” erkender Gert Glob Lassen. 

Han lod sig også inspirere og fik gode idéer med hjem. ”Via deres mange tjek og vaccinationer skal de håndtere dyrene mere end vi gør. Det betyder, at de har flere låger og separationssystemer, som er indrettet smartere og mere arbejdsvenligt, end hos os,” fortæller han. 

Inspirereret til at krydse sine køer 

Også Torben Sønderby lod sig inspirere positivt af englænderne. 
”De havde nogle fine dyr og bruger mere krydsning, end vi gør. Det så ud til at give dem nogle stærkere køer. Så det tænker jeg måske, at jeg vil gå mere helhjertet ind i,” fortæller han. 

Torben Sønderby var også imponeret over de engelske kollegers dygtighed omkring afgræsning. 
”Jeg er selv økolog, og jeg kunne se, at vi har meget at lære om afgræsning. De er gode til at få nogle kg tørstof igennem. De har bl.a. mindre folde og flytter dyrene oftere. Det vil jeg også prøve,” konstaterer Torben Sønderby.

Til foråret er det de engelske mælkeproducenters tur til at komme til Danmark. Både Gert Glob Lassen og Torben Sønderby glæder sig til at vise de engelske kolleger deres bedrifter, og hvordan de håndterer smittebeskyttelse og antibiotikastrategi.

Rejsen foregik i regi af det internationale EU-projekt Disarm, hvis formål netop er erfarings- og vidensudveksling på tværs af landegrænser om reduceret antibiotikaforbrug. 

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 22, 2021

Vil du vide mere?