Økonomi og ledelse

Sådan ser realkredit-direktør på ESG-krav

DLR Kredits direktør giver sit bud på, hvad der er vigtigst for landmanden inden for ESG-rapportering.

Nogle få landmænd gør det allerede frivilligt. Nogle landmænd vil blive mødt af kravet inden for 2-3 år, vurderer SEGES Innovation. Altså at rapportere på sin indsats inden for ESG, der kan oversættes til miljø, sociale forhold og selskabsledelse.

Landmanden skal aflevere sin rapport til banken og realkreditinstituttet, og det er derfor relevant at se på finansverdenens syn på ESG-rapportering. DLR Kredits administrerende direktør Jens Kristian Møller deltog i SEGES Innovations webinar om ESG, og han fortalte blandt andet:

”Jeg tror som sådan ikke, det bliver sværere at få finansiering, men det bliver et andet grundlag, som vores risici bliver vurderet ud fra. Som landmand skal man gå proaktivt til værks. Primært for at kunne afsætte sine varer til den bedste pris til den ESG-bevidste forbruger fremadrettet og også for at sikre sig adgang til finansieringsmuligheder.”

Derfor forlanger banker og realkreditforening ESG-rapporter

Kravet om ESG-afrapportering for landmanden er ikke ét, som banken eller realkreditforeningen har fundet på. Det stammer fra EU og går videre ned gennem systemet.

”Man skal huske, at vi skal ud og hente de penge, som vi låner ud til landmanden. For realkreditinstitutternes vedkommende hos obligationsinvestorerne og långiver for bankernes vedkommende – og de har fokus på hele ESG-paletten, og det vil kun øges de kommende år. De vil ganske enkelt vide, hvad det er, de finansierer, og det kræver valide ESG-data. 

”ESG bliver en del af den risikovurdering, vi laver ved hvert lån. Vi skal kende vores kunders ESG-forhold, og de skal være baseret på valide data og på et ensartet grundlag,” siger Jens Kristian Møller.

ESGreenTool Report

Vue ud over en mark i gyldent solnedgangslys med ESGreen tool logo
  • En ESG-rapport skræddersyet til landbruget
  • Vælg virksomhedens egne målepunkter
  • Anerkendt af banker og realkredit
Læs mere

Skabeloner til ESG-rapport vækker glæde

For at hjælpe landmanden godt i gang med sin ESG-rapport har SEGES Innovation i samarbejde med landmænd udviklet en række skabeloner, som man kan tage udgangspunkt i. Det vækker glæde os DLR Kredits direktør.

”Jeg synes generelt godt om standarder og skabeloner, der gør det ensartet for os og for landmanden at rapportere. Jeg ser skabelonerne som både et stærkt rapporteringsledelsesværktøj,” siger Jens Kristian Møller og fortsætter:
”Vi lægger meget vægt på, det er datadrevet. Det gør, at det er nemt for os at gå videre med i vores eget arbejde med rapportering til investorerne.”

ESG-rapport er en forretningsmæssig mulighed

Det er naturligvis selve tiltagene på bedriften, der gør den reelle forskel for miljøet, dyrene, de ansatte og verden omkring – og ikke ESG-rapporten i sig selv. Hos DLR Kredit håber man, at landmanden kommer til at se ESG-rapporten som en forretningsmæssig mulighed for at vise, hvad man gør af gode tiltag på sin bedrift.

”Det jeg frygter mest er, at vi kommer til at møde landmanden med alle mulige forskellige rapporteringskrav. Han skal levere til sit slagteri, sit mejeri, til grovvarehandlen, til myndighederne, til banken og realkreditten. Det skal være let for landmanden med klare standarder, så det bliver en forretningsmæssig mulighed og ikke en byrde,” siger Jens Kristian Møller.

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af