hero_stram_op_pa_framalkningsrutiner_kvagbesatning

Kvæg, Økonomi og ledelse

Stram op på framalkningsrutinerne i kvægbesætningen

Forbruget af antibiotika til voksent kvæg er faldet det seneste år. Men antallet af antibiotikauheld ved malkning er ikke fulgt med ned.

Forbruget af antibiotika til voksent kvæg er faldet med 12 pct. det seneste år. Den gode nyhed skyldes ifølge specialdyrlæge Michael Farre, SEGES Innovation, at mange besætninger helt i tråd med de seneste forskningsresultater har droppet at supplere behandlingen i yveret med injektion i kroppen ved behandling af yverbetændelse. 

Men årsagen er også, at selve antallet af yverbehandlinger er faldet. Helt nøjagtigt er det faldet fra 0,25 pct. til 0,22 pct. i ydelseskontrollerede besætninger. 

Antallet af antibiotika-påvisninger er uændret  

Den dårlige nyhed er desværre, at antallet af antibiotikapåvisninger ikke er faldet tilsvarende. Det seneste år var 117 prøver positive ved antibiotikakontrollen. Det er den samme procentdel af undersøgte prøver som de foregående fem år.
 
”Og det skyldes altså mangelfuldt management ved malkning,” lyder det fra Michael Farre.
 
Al mælk testes som bekendt ved ankomst til mejeriet, og antallet af antibiotikapåvisninger er derfor ikke et direkte problem i forhold til fødevaresikkerheden.

”Men det er et rigtig skidt signal om, at der ikke er styr på malkerutinerne,” fastslår dyrlægen. 

Antibiotika-påvisninger rammer mejerier og leverandørernes indtjening

Han bakkes op af chefkonsulent i Mejeriforeningen, Christian Bruun Kastrup: 

”For mejerierne er det kritisk, når mælken testes positiv ved ankomst til mejeriet og skal kasseres. Det rammer ikke kun mejeriets planlagte produktioner og indtjening, men også alle leverandører til mejeriet, som derved også mister indtjening,” fastslår Christian Bruun Kastrup. 

”Kun hvis hver eneste mælkeproducent tænker på fødevarekvalitet og sikkerhed, kan mejerierne opretholde de danske mejeriprodukters gode ry på alle markeder. Og det starter med malkningen,” lyder det fra chefkonsulenten. 

3 trin der forebygger antibiotikauheld ved malkning

Michael Farre supplerer med en kraftig opfordring til at stramme op på antibiotikarutinerne ude i besætningerne. De tre vigtigste trin er i den forbindelse ifølge dyrlægen disse:

  • Udpeg en person, som er ansvarlig for, hvornår en ko må malkes i tanken igen.
  • Opmærk alle køer før behandling, og indtast framalkning i automatiske systemer før behandling.
  • Separer behandlede køer fra, og malk dem sidst.

Vil du vide mere?