Køer ved foderbord

Kvæg

SEGES Innovation måler 20 pct. lavere metanudledning fra køer end nationale beregninger viser

I et forsøg med det metanreducerende foderadditiv Bovaer har der vist sig et opsigtsvækkende sideresultat. Køerne udledte mindre metan før tildeling af Bovaer, sammenlignet med de tal som myndighederne anvender.

I forbindelse med en afprøvning i 5 kvægbesætninger af det metanreducerende stof Bovaer, har SEGES innovation fået et uventet sideresultat. Kontrolmålinger 4-6 uger før tilsætning af Bovaer til køernes foder viste i gennemsnit en 20 % lavere metanudledning fra køerne, end de nationale beregninger anslår – altså de tal, som myndighederne bruger – og som anvendes til at fastsætte, hvor meget kvægbruget skal reducere CO2-udledningen frem til 2030.

Det er Ifølge chefkonsulent Nicolaj Ingemann Nielsen, SEGES Innovation, et opsigtsvækkende resultat, fordi det peger på, at køer udleder markant mindre metan end hidtil antaget – og dermed heller ikke står for så stor en del af landbrugets udledning af klimagasser.  

”Det skal siges, at det kun er i 5 besætninger, vi har målt – men i alle 5 besætninger ligger målingerne lavere end de nationale beregninger,” forklarer Nicolaj Ingemann Nielsen, SEGES Innovation. Forskerne fandt mellem 6 og 30 % lavere metanudledning i udåndingsluften – dvs. i gennemsnit 20 % mindre metan end hidtil antaget.

”Vi havde forventet at se et resultat, der var ca. 5 % lavere, fordi vi kun måler på udåndingsluften og derfor ikke får den del med, som produceres i tyktarmen og dermed ryger bagud af koen. Men vi havde ikke forventet, at det ville være så meget lavere,” lyder det fra chefkonsulenten. 

Data fra flere besætninger skal styrke grundlaget for metanniveauet

De nationale beregninger bygger på målinger fra Aarhus Universitet, som SEGES Innovation i øvrigt også arbejder tæt sammen med. Tallene fra universitetet stammer fra én besætning, mens SEGES Innovation altså har målinger fra 5.

Hverken hos SEGES Innovation eller på Aarhus Universitet har man nogen entydig forklaring på de forskellige resultater af målingerne. Men SEGES Innovation er allerede i gang med at skaffe data fra flere besætninger, som skal være med til at styrke grundlaget for metanniveuaet hos danske malkekøer, samt finde forklaringen på forskellen.  

”Resultaterne fra de mange forskellige besætninger, vi måler i, kan kun forbedre datagrundlaget for, hvor meget metan en dansk ko udskiller. Jo flere besætninger med forskellige rationer og foderniveauer, vi har målinger fra, jo bedre,” slår Nicolaj Ingemann Nielsen fast.

Målt metan vs National opgørelse

Figur 1. 

Der findes en række formler, som beregner, hvor meget metan en ko udskiller dagligt, afhængigt hvor meget den æder, og hvilke næringstoffer den æder. Det er de formler, som er anvendt til beregning af de nationale tal for køers metanudledning i 5 besætninger i SEGES Innovations undersøgelse. Figur 1 viser de nationale tal, sammenholdt med det, som SEGES Innovation har målt i praksis i kontrolperioden – altså før koen har fået Bovaer.

Vil du vide mere?

Støttet af