Økonomi og ledelse, Kvæg

Case: Vi skal have en positiv tilgang og lære af hinanden på bedriften

Hvis medarbejderne har det godt, slår det automatisk igennem på bundlinjen. Det mener
mælkeproducent Torben Due, som prioriterer medarbejdernes trivsel højt.

For ejer af Østerviggård, Torben Due har medarbejdernes trivsel høj prioritet: 

”Mine medarbejdere er bedriftens vigtigste ressource. Derfor fokuserer jeg heller ikke ensidigt på 
produktionen. Jeg tror på, at hvis folk er glade og har det godt, mens de er her – så yder de også 
lidt mere,” forklarer han. 

God tone og ærlig interesse er væsentlig for mælkeproducentens lederskab

Han forsøger at give medarbejderne plads, samtidig med at han sætter rammen og retningen for, 
hvad han vil – både i forhold til produktionen, og hvordan man opfører sig på stedet. 

”Jeg går meget op i, at vi har en god tone og en positiv tilgang på arbejdspladsen. Vi skal lære af 
hinanden,” mener Torben Due.

Han forsøger at holde to årlige individuelle MUS-samtaler med sine medarbejdere. Men det er især 
den daglige samtale, han lægger vægt på.

”Jeg interesserer mig for den enkelte, og jeg synes, det er vigtigt, at jeg lige får spurgt ind til dem – 
hvordan de har det, og om noget driller,” forklarer han. 

Udfordrer sine medarbejdere på forskellige niveauer

For at motivere sine medarbejdere forsøger Torben Due også at udfordre dem fagligt. 

”Men selvfølgelig forskelligt. Jeg prøver at møde dem der, hvor de er. Jeg har jo både skoledrenge, der kommer og hjælper, udlændinge, som ingen landbrugsmæssige forudsætninger har, og to dygtige driftsledere. Og deres udfordringer er selvfølgeligt forskellige.” 

”Hvis man vil have noget mere ud af sine medarbejdere, end at de bare løser nogle opgaver, må man også tage sig tid til at lære dem noget,” mener Torben Due. 

Østerviggård har ordnede medarbejderforhold

Der er ordnede forhold på Østerviggård. Bl.a. er medarbejderne overenskomstansatte med KA, og
alle stempler hver dag ind og ud på en app. 

”Så er alle timer registreret, og de får løn for hvert minut, de er her. Det er både godt for mig og for dem,” slutter Torben Due.

Torben Due

”Jeg tror på, at hvis folk er glade og har det godt, mens de er her – så yder de også lidt mere,” forklarer Torben Due. Foto: SEGES Innovation.