Økonomi og ledelse, Kvæg

Case: Tillid og ansvar motiverer Annika og Mattias i deres arbejde på kvægbedriften

Driftslederne Annika Nielsen og Mattias Hummelshøj fra Østerviggård er enige om, at frihed og ansvar i dagligdagen er vigtige parametre for en god arbejdsplads. Men en omsorgsfuld og nærværende leder er lige så afgørende.

Hvad gør en bedrift til en god arbejdsplads og et rart sted at være? Annika Nielsen på 23 år og Mattias Hummelshøj på 22 år deler tjansen som driftsleder på Østerviggård, der har 540 køer og 11 ansatte. 

Her har de begge været ansat i fem år. Annika Nielsen og Mattias Hummelshøj er glade for deres job, og de har ikke svært ved at sætte ord på hvorfor. 

Frihed under ansvar motiverer de to medarbejdere

”Jeg synes, det betyder meget, at man har frihed under ansvar. At man møder ind og har noget at skulle have sagt i forhold til planlægning og til at få hverdagen til at hænge sammen,” fortæller Annika Nielsen. 

Mattias Hummelshøj supplerer: 

”Ja, Torben – vores chef – er god til at give ansvar fra sig, og man føler sig ikke kontrolleret. Han har tillid til sine folk, og hvis han ikke hører andet, regner han med, at vi har styr på det. På den måde synes jeg, at vi får plads til at vise, at vi kan leve op til vores ansvar,” forklarer Mattias Hummelshøj. 

Han slår samtidig fast, at det er vigtigt, at chefen også følger op på tingene - fx spørger ind til hvordan det nu går med den og den ko. 

”Ja og man kan altid tage fat i ham, hvis der er noget man er i tvivl om,” tilføjer Annika Nielsen.

Nærværende og omsorgsfuld leder er vigtig for en god arbejdsplads

Og netop det, at ejer Torben Due er nærværende og til at få i tale, er noget de to unge lægger stor vægt på. 

”Torben er god til at sætte sig ned og bruge tid, når man tager fat i ham. Han lytter og spørger ind,” forklarer Annika og fortsætter. "Han interesserer sig virkelig for os og vil i det hele taget alle sine folk det bedste. Og det har bare en kæmpe betydning. Når en leder ’ser’ sine medarbejdere, så føler de også, at de betyder noget,” siger Annika Nielsen. 

Og hendes kollega bakker op:

”Der er også altid stor forståelse og fleksibilitet, hvis man fx gerne vil have fri. Det kan altid lade sig gøre. Og den fleksibilitet går selvfølgelig begge veje – så yder man som medarbejder også gerne lige det ekstra,” siger Mattias Hummelshøj. 

De fleste medarbejdere vil gerne dygtiggøre sig

De fleste medarbejdere vil gerne dygtiggøre sig. Og det er der ifølge de to driftsledere god plads til på Østerviggård.

”Torben er rigtig god til at lytte og lære fra sig. Jeg har fx lært meget af ham om ledelse, og hvordan man håndterer forskellige medarbejdersituationer,” forklarer Annika Nielsen.
Men der skal også inspiration og læring til udefra. Derfor er både Annika Nielsen og Mattias Hummelshøj med i hver sin erfagruppe. 

Senest har Mattias Hummelshøj desuden været på insemineringskursus og klovkursus, mens de fem udenlandske medarbejdere har været på kalvekursus.

Ugentligt tavlemøde sikrer god kommunikation på bedriften

For at sikre en god kommunikation mødes alle medarbejdere til tavlemøde en gang om ugen. Ejer Torben Due er tovholder på møderne, men alle har mulighed for at byde ind. 

”Her kan man sige, hvis man har noget på hjertet – eller hvis man fx har forslag til, hvordan noget kan gøres bedre,” forklarer Mattias Hummelshøj. 

Udover tavlemøderne mødes morgenholdet hver dag til fælles morgenmad. 

”Og så har Torben, Mattias og jeg vores tirsdagsmøder, hvor vi lige stikker hovederne sammen og vender, hvad vi hver især ser,” forklarer Annika Nielsen. 

Muligheden for selv at planlægge arbejdet på bedriften i kombination med det gode samarbejde med Torben Due betyder ifølge den kvindelige driftsleder, at der er styr på tingene på Østerviggård.

”Og når der er styr på tingene, så har man også overskud til de ekstra ting,” slår hun fast.

Få medarbejderpleje med i din ESG-rapport

Sociale forhold på bedriften er S’et i ESG-rapporten. Det omfatter bl.a. medarbejderpleje og -trivsel, og særligt fire punkter er gode at have med. 

 1. Ordnede ansættelsesforhold
  Ordnede ansættelsesforhold rummer f.eks. kontrakt på ansættelse, jobbeskrivelse, personalehåndbog, oplæringsplan og afholdelse af medarbejdersamtaler (MUS).

 2. Systematik i arbejdet med arbejdsmiljø
  Beskriv hvordan I håndterer APV, om I får lavet sikkerhedsrundering og jobbeskrivelse på risikofyldte opgaver, og om instruktion og tilsyn er sat i system. Dokumentér, at I har viden om, hvor der er risici, og hvordan I forebygger dem. 

 3. Trivsel, motivation og social kapital
  Beskriv, hvordan I sætter fokus på trivsel og motiverer jeres medarbejdere. Hvad er f.eks. bedriftens værdier i forhold til tillid, god tone, kommunikation og involvering af medarbejderne?

 4. Sundhed – forebyggelse af nedslidning og erhvervssygdomme
  Forebyggelse af nedslidning og erhvervssygdomme (f.eks. nedsat hørelse) hører med til at tage ansvar for et godt arbejdsmiljø på bedriften. Beskriv f.eks. om I bruger tekniske hjælpemidler og arbejdsplanlægning for at undgå nedslidning, og hvordan I har fokus på brug af værnemidler.  

Læs også: Sådan udfylder du en ESG-ledelsesrapport