Økonomi og ledelse, Jura

Arbejdstilsynet vil styrke sikkerheden i landbruget

I 2024 retter Arbejdstilsynet fokus på at forebygge ulykker og styrke sikkerhedskulturen i landbrug og skovbrug.

Arbejdstilsynet vil særligt have fokus på 5 af de mest udbredte risikofaktorer i landbruget. Det drejer sig om: 

  • Håndtering af kvæg
  • Svovlbrinte i forbindelse med gylle
  • Brug og vedligeholdelse af maskiner
  • Stakning og stabling af store emner, f.eks. halmballer
  • Fald fra højden.

Arbejdstilsynet skriver, at ulykker med dyr er en af de mest udbredte ulykkestyper i landbruget. Håndtering af kvæg udgør 15 procent af alle ulykker inden for landbrug og skovbrug og 40 procent af ulykkerne inden for husdyravl. Et af de steder, hvor det oftest går galt, er ved nærkontakt med dyrene, f.eks. når en kalv skal fjernes fra koen.

Fra 2017-2022 skete der 33 dødsulykker inden for landbrug og skovbrug. Ulykkerne sker typisk i forbindelse med håndtering af kvæg og arbejdet med store maskiner.

Helhedsindsatsen om arbejdsulykker i landbrug og skovbrug

Hvert år kommer folk til skade i forbindelse med deres arbejde i landbruget. Det er derfor vigtigt for arbejdsgiver at have kendskab til reglerne om anmeldelse og erstatning i forbindelse med arbejdsulykker. Få et overblik over de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med en konkret arbejdsulykke, herunder anmeldelse og håndtering at arbejdsulykker i landbruget i artiklen: Fastholdelse i landbruget efter en tilskadekomst.

Indsatsen omfatter:

  • En fokusering af tilsynsindsatsen rettet mod de mest alvorlige ulykkesrisici
  • Kommunikationsindsatser om forebyggelse af ulykker
  • Netværksaktiviteter i samarbejde med branchens egne aktører
  • Analyse og vidensopsamling om årsager til ulykker i branchen
  • Helhedsindsatsen i landbrug og skovbrug er en del af handlingsplanen mod arbejdsulykker fra juni 2023.

Hvis du som arbejdsgiver, medarbejder eller pårørende er involveret i en arbejdsulykke, kan du også få hjælp via en hotline.

Vil du vide mere?