Planter

Ny vejledning om Maksimal effekt og minimal afdrift med luftsprøjter

SEGES har i samarbejde med Danfoil og Hardi udarbejdet en grundig gennemgang og vejledning om sprøjteteknik ved anvendelse af luftsprøjter.

Vejledningen er inddelt i 3 afsnit. Først får du et overblik over forhold, der bør indgå i dine overvejelser om kapacitet til at udføre sprøjtearbejdet på bedriften, og dermed hvilken størrelse og type af sprøjte, der kan løse opgaven.

I anden del giver sprøjtefabrikanterne Danfoil og Hardi gode råd om anvendelsen af deres luftsprøjter.
Endelig er der til sidst en omtale af forhold omkring effekt og afdrift, som særligt er gældende for luftsprøjter.

Læs også vejledningen om regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler og anvendelse af afdriftsreducerende sprøjteteknik for konventionelle sprøjter: Maksimal effekt og minimal afdrift (konventionelle sprøjter).

Vil du vide mere?