Økonomi og ledelse, Grise, Kvæg, Natur og vandmiljø, Planter

Rådgivere klar til hjælpe dig med udvikling inden for ESG

35 af DLBR-virksomhedernes rådgivere er blevet uddannet i arbejdet med ESG-rapporten som et styrings- og ledelsesværktøj, og som landbruger kan du nu hente råd og vejledning til, hvordan du griber arbejdet med ESG an.

For et år siden var du som landbruger groft sagt på herrens mark, hvis du ville i gang med at lave ESG-rapportering på din bedrift. Alt omkring ESG var meget nyt, og meget få rådgivere vidste mere, end du selv kunne google dig til.

Det har ændret sig nu. I alt 35 rådgivere fra forskellige DLBR-virksomheder har i 2022 gennemført SEGES Innovations kursus i ESG-ledelsesrapportering. De tre bogstaver står for Environment, Social og Governance og kan bedst oversættes til klima og miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse.

Rådgiverne kan nu agere sparringspartner for landbrugeren i arbejdet med ESG-forhold. Det kan være i udvælgelsen af relevante ESG-forhold, prioritering af indsatser og rapportering. 

”Jeg oplever at rådgiverne har fået en forståelse af hvor ESG kommer fra, og hvilket behov ESG opfylder hos forskellige interessenter. På den måde er rådgiverne rustet til at stille landmanden de rigtige spørgsmål og udfordre, når vedkommende udvælger og planlægger sine indsatser for bæredygtig udvikling,” fortæller Anna Marie Thierry, der er specialkonsulent i SEGES Innovation og én af underviserne på uddannelsen.

Rådgivere uddannede inden for ESG

To af de ESG-uddannede rådgivere er Kasper Juhl Klausen fra VKST og Marlene Hansen fra SAGRO. LandbrugsInfo har spurgt dem, hvordan de ser på arbejdet med ESG – og hvordan de kan hjælpe landmanden.

Se deres svar i denne video:

Du skal bringe dig selv i spil med ESG

ESG-rapportering bliver et krav flere og flere steder, og flere og flere oplever værdien i at arbejde struktureret med klima, sociale forhold og virksomhedsledelse.  

Går du til din rådgiver for hjælp, skal du ikke forvente at få en færdig rapport leveret i mailboksen fjorten dage efter. Det handler mere om processen end om selve rapporten.
 
”Som landbruger skal man forvente at blive bragt i spil som den, der i sidste ende skal bruge ESG-indsatserne i sit daglige arbejde. Men skal forvente at blive spurgt ind til, hvilke fokusområder man har, og hvilke man vælger ikke at have. Og endelig så kan man forvente at blive spurgt ind til, hvordan ens interessenter ser på disse prioriteringer,” siger Anna Marie Thierry.

Hjælp til ESG direkte på LandbrugsInfo

I uddannelsen har rådgiverne arbejdet med flere niveauer af ESG-arbejdet. Lige fra rapportering til indarbejdelsen af bæredygtighed i strategi, ledelse og daglig praksis. 

”Landbrugsvirksomheder er komplekse, og der findes ingen one-size-fits-all, men virkemiddelkataloger og ESG-ledelsesrapportskabelonen er vigtige kilder til inspiration, når arbejdet med ESG-forhold skal ind under huden,” siger Anna Marie Thierry.

Vil du vide mere?

Støttet af