Traktor på forårsmark med gødningsspreder

Planter, Natur og vandmiljø

Følg de årlige kvælstofprognoser 

Kvælstofprognosen udarbejdes hvert år i marts. Med den årlige kvælstofprognose korrigeres den samlede kvælstofkvote for jordens aktuelle indhold af plantetilgængeligt kvælstof ved vækstsæsonens start.

Kvælstofprognosen baseres på målinger af N-min (mineralsk kvælstof) i marker i Kvadratnettet i februar måned. Kvælstofprognosen udarbejdes af SEGES, Plante- & MiljøInnovation i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og indstilles til Landbrugsstyrelsen af Fødevareministeriets Udvalg vedr. kvælstofnormer, -prognoser og kvælstof i husdyrgødning.

Følg artikler om kvælstofprognoserne 

Vis alle

Vil du vide mere?