Økonomi og ledelse

God governance i din ESG-rapport

Arbejdet med virksomhedsledelse er en afgørende del af ESG-rapporten, og der er 6 afgørende indikatorer for god governance.

Som selvstændig landmand skal du efter alt at dømme snart i gang med at formulere en ESG-rapport for din bedrift – hvis du da ikke allerede har givet dig i kast med ESG-rapporten. G’et står for governance, som der ikke er nogen direkte oversættelse af til dansk – det bedste bud er virksomhedsledelse.

Det handler om handlinger, systemer og strukturer i din virksomhed.

Tiltagene i din governance påvirker din økonomi, robusthed over for forandringer, dit omdømme og retningen for landbrugsvirksomhedens udvikling og forretningsmodel. God governance af landbrugsvirksomheden er et nødvendigt fundament for at kunne identificere og prioritere ressourcer og handlinger, der bidrager til virksomhedens bæredygtige udvikling. 

Strategiarbejde, brug af driftsbudget, risikohåndtering og åbenhed er blandt de handlinger og tiltag, som landbrugsvirksomheden især kan engagere sig i for at understøtte en bæredygtig udvikling af bedriften.

Din governance skal være compliance

Det kan bedst oversættes til overholdelse af love og regler samt efterlevelse af retningslinjer.

Systemer, arbejdsgange og strukturer, som sikrer compliance, er en vigtig del af governance. Samtidig er det lige så vigtigt at have systemer og strukturer, som sikrer, at man hurtigt bliver opmærksom på fravigelser fra compliance og planer for, hvordan man bedst kommer tilbage på sporet.   

Ekstern compliance

Ekstern compliance kan både være lovgivningen og markedet. Det kan f.eks. være staten, der har fastsat love, der skal overholdes. I markedet kan det være certificeringer som hjerteordning eller økologi.

Intern compliance

Internt i virksomheden kan det være de kontrakter, du har med medarbejdere eller forpagtninger. Det kan også være virksomheden, der sætter klare retningslinjer og politikker, som gør det nemmere for medarbejderne at navigere i virksomheden.

Det interne gælder også de retningslinjer, man har over for sine andelsselskaber. Arla og Danish Crown har fastsat retningslinjer for de produkter, de modtager. 

Indikatorer for god governance i din ESG-rapport

Ledelse af din landbrugsvirksomhed har en stor indvirkning på, hvordan I som landbrug bidrager til og indgår i bæredygtig udvikling. Men er din virksomhedsledelse god? Her får du 6 indikatorer, der hjælper dig med at finde svaret.

  1. Vi har en strategi for virksomheden, der sætter retning for dens udvikling.
  2. Vi anvender aktivt vores strategi for virksomheden i bedriftens ledelse
  3. Vi anvender driftsbudget for planlægning og opfølgning
  4. Vi har planer for at sikre fortsat drift ved kritiske nedbrud og truende kriser
  5. Vi søger inspiration og sparring hos personer udenfor virksomheden
  6. Vi er åbne og imødekommende om vores virksomhed.

Indikatorer og virkemidler er udvalgt ud fra viden om og erfaring med, hvordan de spiller indbyrdes sammen.  Og hvordan de forudsætter og/eller medfører arbejde med andre indikatorer og virkemidler. Se Konkrete tiltag, der forbedrer din ESG-rapport

Rapporteringen af din virksomhedsledelse kan umiddelbart virke som en diffus opgave, men kravene fra modtageren af din ESG-rapport vil blive mere og mere databaserede. 

SEGES Innovationen har udviklet en skabelon til en ESG-rapport, der kan hjælpe dig på vej. 
Se Sådan udfylder du en ESG-ledelsesrapport

Vil du vide mere?