Formularer

Bl.a. ansøgning om hestepas, erklæring om bortkomne papirer m.fl.

 

Formularer

Skema til brug ved ombytning af stamtavle til hestepas

Hesten skal besigtiges og have ombyttet stamtavle/ID-bevis til hestepas senest d. 31/12 2011.  

 

Ansøgning om hestepas for heste registreret i AQHA, APHA, ApHA og DSAH OX

Skema til brug ved ansøgning om hestepas for heste registreret i AQHA, APHA, ApHA og DSAH OX.

Formular til ansøgning om udstedelse af pas på uregistrerede heste

Ansøgningsskemaet kan IKKE bruges til besigtigelse af føl, hvor afstamning ønskes registreret. OBS: Ved mangelfuld udfyldelse af ansøgning opkræves et gebyr på kr. 160,- (incl. moms) for den yderligere ekspedition.

Erklæring om bortkomne papirer
Undertegnede erklærer hermed på tro og love at nedenstående oplysninger er rigtige, og anmoder om udstedelse af en ny stamtavle/hestepas/ejercertifikat på nedenstående hest.

Oprettelse af udenlandske heste (DRF)

Oprettelse af udenlandske heste (DRF)

Registrering af udenlandske heste i forbindelse med konkurrenceregistrering hos Dansk Ride Forbund.

 

 

Medicinsider

Rettelse af pas med isætning af medicinsider

Ved bestilling af rettelse af pas med isætning af medicinsider i Netbutikken skal der betales online

 

 

Registrering af afgang/død

Registrering af afgang/død
Pr. 1. januar 2010 er det nu lovpligtigt at registrere hestens afgang. Alle heste, også udenlandske, kan indberettes til SEGES, Heste, der videreformidler oplysningerne til pasudstedende myndighed.