Mink i bur

Øvrige dyr, Planter

Midlertidigt stop for krav om kalkning af husdyrgødning fra mink

Fødevarestyrelsen har den 6. december oplyst, at der indføres et midlertidigt stop for kravet om kalkning af husdyrgødning fra mink.

Tiden under det midlertidige stop skal bruges til at undersøge, om der er bedre alternativer end kalkning. Det oplyses på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Så indtil videre skal gyllen bare henstå urørt i gyllebeholderen.

Der har hidtil været krav om, at husdyrgødning fra COVID-19 smittede minkbesætninger skal hygiejniseres ved tilsætning af et kalkningsmiddel (f.eks. hydratkalk), som kan hæve pH til 12 i mindst en time. Det fremgår af Fødevarestyrelsens vejledning om hygiejnisering.

Metoden har imidlertid den ulempe, at ved højt pH forskydes ligevægten mellem ammonium og ammoniak meget kraftigt mod ammoniak, og det medfører en meget stor ammoniakfordampning, og at gødningsværdien nedsættes kraftigt.
Derfor har der været rejst forslag om alternative metoder til hygiejnisering, og herunder forsuring. Både sure som basiske forhold deaktiverer nemlig virus. Det har imidlertid været nævnt, at forsuring til pH 3 kunne være nødvendigt at for at opnå en tilstrækkelig effekt. Denne pH er dog så lav, at gyllen vil være korrosiv mod betonen i gylletanke og mod udbringningsudstyr. pH 3 er derfor ikke en attraktiv løsning.

I stedet har Fødevarestyrelsen derfor altså nu sat kravet på pause, og tiden vil blive brugt på at finde andre alternativer. Herunder sandsynligvis, om der kan findes kombinationer af pH og garanteret opholdstid i gyllebeholderen inden udbringning, som har en tilstrækkelig god effekt på virus.

Fødevarestyrelsen melder ud, når der er fundet en løsning.

Læs mere om reglerne for håndtering af minkgylle i artiklen "Husdyrgødning fra sygdomsramte minkbesætninger".

 

Vil du vide mere?

Støttet af