Hero

Kvæg

Branchekode for egenkontrol og kvalitetsprogrammer i mælkeleverende besætninger

Find Branchekoder for egenkontrol i mælkeleverende besætninger samt kvalitetsprogrammet for Gården. Revideret branchekode indeholder nu kontrol med ’vand af god kvalitet’ fra egen boring.

Det er et krav, at alle mælkeproducerende besætninger skal udføre forenklet egenkontrol efter retningslinjerne for god produktionspraksis i henhold til EU’s hygiejneforordning. 
Målet med egenkontrol er at sikre, at mælkeproducenten overvåger forhold i produktionen, der kan udgøre en sundhedsrisiko og derved undgå, at fødevarer sælges, hvis de ved brug på sædvanlig måde kan udgøre en risiko for menneskers sundhed.

Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger

Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger beskriver branchens forslag til retningslinjer, som mælkeleverende besætninger skal følge for at leve op til lovgivningens krav om fødevarehygiejne og til mejeriernes fælles krav for at levere rå mælk.

Husk egenkontrol med vand fra egne boringer

Fra 1. januar 2023 er der indført egenkontrol med vand fra egne boringer. Det betyder, at alle mælkeproducenter er forpligtet til at sikre overvågningen af vandkvaliteten, så mælkekvaliteten ikke forringes. 

Landbrug & Fødevarer har i samarbejde med Mejeriforeningen udarbejdet 5. udgave af Branchekoden for Mælkeleverende Besætninger, som er vurderet af Fødevarestyrelsen.

Denne 5. udgave erstatter den tidligere Branchekode fra december 2017. Branchekoden gælder fra 1. januar 2023. Af væsentlige ændringer i 5. udgave er indførelse af kontrol med ’vand af god kvalitet’ fra egen boring. Denne erstatter ’forenklet kontrol’ for mælkeleverende besætninger, som drikkevandsbekendtgørelsen ikke længere giver mulighed for. 

Kvalitetsprogrammet for Gården

Formålet med ”Kvalitetsprogrammet for Gården” er at realisere mejeriernes kvalitetspolitik. Kvalitetsprogrammet bliver bl.a. brugt til at informere kunder og forbrugere om, hvilke retningslinjer der gælder for mælkeproducenterne, når de leverer mælk til mejeriet.

Vil du vide mere?