Hero

Kvæg

Branchekode for egenkontrol og kvalitetsprogrammer i mælkeleverende besætninger

Find Branchekoder for egenkontrol i mælkeleverende besætninger samt kvalitetsprogrammet for Gården og Arlagården.

Det er et krav, at alle mælkeproducerende besætninger skal udføre forenklet egenkontrol efter retningslinjerne for god produktionspraksis i henhold til EU’s hygiejneforordning. 
Målet med egenkontrol er at sikre, at mælkeproducenten overvåger forhold i produktionen, der kan udgøre en sundhedsrisiko og derved undgå, at fødevarer sælges, hvis de ved brug på sædvanlig måde kan udgøre en risiko for menneskers sundhed.

Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger

Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger beskriver branchens forslag til retningslinjer, som mælkeleverende besætninger skal følge for at leve op til lovgivningens krav om fødevarehygiejne og til mejeriernes fælles krav for at levere rå mælk.

Læs eller hent branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger

Kvalitetsprogrammerne Arlagården og Kvalitetsprogrammet for Gården

Formålet med kvalitetsprogrammerne ”Arlagården” og ”Kvalitetsprogrammet for Gården” er at realisere mejeriernes kvalitetspolitik. Kvalitetsprogrammerne bliver bl.a. brugt til at informere kunder og forbrugere om, hvilke retningslinjer der gælder for mælkeproducenterne, når de leverer mælk til mejeriet. 

Læs eller hent Kvalitetsprogrammet for Arlagården 

Læs eller hent Kvalitetsprogrammet for Gården

Vil du vide mere?