Kvæg

Case: Rettidig omhu på mælkekvaliteten betaler sig

Selv med fulde kvalitetstillæg for sin mælk ringer Mogens Vetter gerne til sin kvalitetsrådgiver, så han kan være på forkant med eventuelle problemer.

Mogens Vetter driver sammen med sin bror en økologisk mælkeproduktion på Djursland. Med sine 350 køer leverer han ca. 12.300 liter mælk pr. årsko, og han får tilmed de fulde kvalitetstillæg for mælken. Alligevel holder han løbende kontakt med sin kvalitetsrådgiver, da han arbejder efter devisen: ’Det er altid bedre at forebygge end at helbrede’. Derfor havde han også sin kvalitetsrådgiver Benny Kirkeby med på råd, da han overgik fra to til tre malkninger dagligt.

Smertefri overgang til tre malkninger

”Jeg ringede til Benny tre måneder før, vi planlagde at gå fra to til tre malkninger dagligt. Jeg havde brug for en sparringspartner i forhold til at lave en handlingsplan, der skulle sikre, at vi ikke sled for meget på køerne samt at få dem hurtigt vænnet til de nye rutiner,” fortæller Mogens Vetter.

Det tog ca. to måneder at få de nye rutiner helt op at køre. Undervejs var der ingen problemer, hvilket ifølge rådgiver Benny Kirkeby skyldtes god planlægning.

”Jeg har set, hvordan det er gået med at gå fra to til tre daglige malkninger på andre bedrifter, og det kan sagtens volde problemer. Det er helt sikkert, at vi er kommet potentielle problemer i forkøbet med en klar plan for forløbet,” siger han.

Rådgivning og høj mælkekvalitet følges ad

En konkret plan for overgangen til tre malkninger har ikke bare givet 10 pct. mere mælk, men også sundere køer.

Godt fra start med handlingsplan

Det første, Benny Kirkeby og Mogens Vetter gjorde, var at udarbejde en fælles handlingsplan for overgangen til tre malkninger. Under andet besøg instruerede Benny Kirkeby malkerne i de nye arbejdsgange. Efterfølgende har den konkrete handlingsplan været et godt værktøj for Mogens Vetter.

”Med en konkret handlingsplan var det nemt for mig at være tydelig, når jeg skulle tale med malkerne om, hvordan vi gør det – i stedet for, at det blev begrundet i min egen mavefornemmelse,” siger han.
Den gode overgang fra to til tre daglige malkninger har ikke blot givet mere mælk, det har også givet sundere køer, fortæller Mogens Vetter.

”Det har givet os ca. 10 pct. mere mælk at malke tre i stedet for to gange. Men med i pakken er sundere køer, som kan holde længere. Og det har også været en del af strategien,” fortæller mælkeproducenten.

Rettidig omhu betaler sig

Mogens Vetter holder løbende kontakt med Benny Kirkeby – for ofte kan problemerne klares over telefonen. Rådgiver Benny Kirkeby fortæller: ”Der er jo styr på tingene hos Mogens – han handler efter princippet ’rettidig omhu’, og det er tydeligt, at det virkelig betaler sig. Problemerne bliver aldrig særligt omfattende, så mange udfordringer kan klares over telefonen”.

Benny Kirkeby ringer da også gerne selv op til Mogens Vetter, hvis han med udgangspunkt i tallene kan se, at der er noget, de skal være opmærksomme på. Benny Kirkeby har rådgivet Mogens om alt fra indstilling af malkeanlæg til yverplejeprodukter.

”Som uvildig rådgiver har jeg kunnet hjælpe Mogens med, hvad han skulle vælge af alle de yverplejemidler, som han får tilbudt at købe. Og valget har udelukkende været begrundet i de bakterieforhold, der er gør sig gældende i Mogens’ malkecenter – og ikke hvad der fungerer godt på andre bedrifter”, fortæller Benny Kirkeby.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 2, 2020

Vil du vide mere?