Kvæg

Korrekt rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke

Rengøring og hygiejne af malkeanlæg og mælkekøletanke er nogle af de væsentligste parametre i forhold til at opretholde en konstant høj mælkekvalitet i mælkeproduktionen. Læs her, hvordan du gør det bedst.

Rent malkeanlæg og køletank er afgørende for en god mælkekvalitet. Svigter rengøringen, kan der dannes bakteriebelægninger, så kimtallet i mælken stiger.

Selv om der i dag næsten udelukkende anvendes vaskeautomater til rengøringen af malkeanlæg og mælkekøletanke, er det stadig væk utrolig vigtigt at landmanden overvåger rengøringen og med jævne mellemrum foretager et manuelt tjek af anlæggene. Alt for ofte opdages en fejl i vaskeprogrammet for sent, med kvalitetsfradrag for mælken til følge. 

Derfor bør der altid være faste rutiner for tjek af rengøringsmidler, tilførsel af varmt vand og temperaturen på det varme vand. Her kan malkeanlæggets managementsprogram og mælkekøletankens tankvagt være gode hjælpe-værktøjer.

Sørg for tilstrækkeligt med varmt vand

Et tilbagevendende problem i forbindelse med brist på rengøringen er mangel på varmt vand. Selv om der er blevet rådgivet og skrevet om det i alle mulige sammenhænge, så må kvalitetsrådgivere på kimtalsbesøg gang på gang konstatere, at der mangler varmt vand.

I mange tilfælde skyldes det, at varmtvandsforsyningens kapacitet ikke er fulgt med de øgede krav, der stilles når malkeanlæg og mælkekøletanke bliver større og større. Et andet forhold er holdbarheden af de anvendte el-vandvarmere. En tidligere test af el-vandvarmere, foretaget af SEGES tviste, at mange vandvarmere står med et eller flere defekte varmelegemer, uden det bliver opdaget -med for lav temperatur på anlæggets hovedvask til følge.
 
På konventionelle malkeanlæg skal der gennemføres en hel rengøringscyklus efter hver malkning.
I AMS-anlæg bør der gennemføres to til tre hovedvaske i løbet af døgnet - afhængig af antallet af robotter og anlæggets opbygning med en eller flere buffertanke, forkøling mv. 

Hvis du vil vide mere om korrekt rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke:

Følg anvisningerne når du rengør malkeanlægget 

Som udgangspunkt bør man altid følge de anvisninger, der følger med anlæggene, selv om lokale forhold godt kan betyde, at der på grund af vandkvaliteten f.eks. skal doceres mere eller minde rengøringsmiddel.

Du kan med fordel læse vores pjecer med anbefalinger til rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke