køer i en stald

Kvæg

10 trin til god smittebeskyttelse hos kalvene

God smittebeskyttelse er den billigste forsikring, du kan tegne på bedriften, særligt hos kalvene. Følg derfor disse 10 punkter og giv kalvene den bedste start på livet.

Alle på bedriften bør kende de gode rammer og rutiner for smittebeskyttelse. Tag derfor disse 10 punkter med på næste tavlemøde, og få en snak om, hvor der særligt skal fokuseres på netop jeres bedrift.

Hold og plads ved kalvene:

 1. Lav små hold
  Hold med 4-6 kalve er optimalt. Jo flere kalve der er sammen, jo flere smitteveje. Og i små hold er det lettere at spotte en kalv med begyndende sygdom.

 2. Behold de samme stabile hold
  Med stabile hold udsættes kalvene for et minimum af nye bakterier og smitstoffer, som deres immunforsvar skal bekæmpe. Stabile hold giver desuden mindre stress og dermed kalve med et stærkere immunforsvar.

 3. Flyt syge kalve straks
  Syge kalve bør flyttes i sygeboks med ekstra opsyn og pleje straks. Det er vigtigt, at disse kalve bliver i dette hold, indtil de skal videre i produktionssystemet.

 4. Flyt så lidt som muligt
  Vær doven og lad være med at flytte kalvene uden grund. Så udsættes de ikke for et nyt miljø og nye smitstoffer.

 5. Skab så meget plads som muligt
  Jo mere plads, jo bedre. Så kort kan det siges i smittebeskyttelsessammenhæng. Lav fællesboksene så store som muligt. Skab plads til ekstra bokse, som står klar til paniksituationer. Og hav altid så meget plads, at der er tid til grundig vask og desinfektion mellem hvert hold.

 6. Undgå dyr på foderbordet
  Dyr bør ikke krydse foderbordet, da det altid vil udgøre en potentiel smitterisiko. Hvis det er umuligt at undgå, er det vigtigt at gøre grundigt rent bagefter.

  Hold og plads ved kalvene:

 7. Håndter raske dyr før syge
  - så minimeres risikoen for at slæbe smitte med rundt. Husk altid at skifte handsker mellem hver gruppe, også selv om handskerne ser rene ud – bakterier og smitstoffer kan ikke ses.

 8. Håndter yngste kalve først
  Jo yngre en kalv er, jo mere sårbar er den. Har I kun raske dyr, er det derfor vigtigt altid at håndtere de mindste kalve først. Overvej også, om de mindste kalve er placeret det rigtige sted på bedriften. Er det let ofte at observere dem? Og holdes de væk fra vaskeplads, mødding og steder med megen trafik og dermed smitterisiko?

 9. Giv hver afdeling sin egen kost
  Husk, at redskaber og udstyr også kan flytte smitte. Derfor bør hver afdeling og aldersgruppe have egne redskaber og udstyr. Mærk det, så I ved, hvad der hører til hvor.

 10. Etabler flere steder til støvlevask
  Husk at medarbejderne kan være en væsentlig smittekilde. Og har I en ambition om, at medarbejderne skal komme rene rundt på bedriften, bør det være let at vaske støvler og måske endda skifte tøj. Overvej derfor, om det kan gavne bedriftens smittebeskyttelse at etablere flere steder til støvlevask. 
De 10 punkter er formuleret af kvægbrugsrådgiverne Vibeke Fladkjær fra KvægXperten, Søren Knudsen fra Syddansk Kvæg og Lars Bach Poulsen fra Vestjysk. De er alle aktive i samarbejdet Tag smitten ved hornene, der ønsker at øge opmærksomheden på god smittebeskyttelse i kvægbruget.
køer i en stald

Hvis uheldet er ude, kan det have store økonomiske konsekvenser for bedriften, hvis der ikke er styr på smittebeskyttelsen.

Vil du vide mere?

Støttet af

Logoer på alle partnere bag kampagenen Tag smitten ved hornene