Kvæg, Svin

Smittebeskyttelse: Har din vognmand rengjort bilen?

Transport af dyr kan flytte smitte fra besætning til besætning. Derfor gennemfører Fødeva-restyrelsen en kontrolkampagne om rengøring af transportmidler til kvæg og svin.

Når vognmanden henter dyr til slagt – eller kalve til slagtekalveproducenten – er der en risiko for at bringe smitte med ind på din bedrift. Samtidig kører der dagligt transporter med levende kvæg frem og tilbage over grænsen.

For at minimere smittespredning af alvorlige sygdomme hos både kvæg og svin gennemfører Fødevarestyrelsen derfor en kontrolkampagne fra september 2020 til april 2021. Kontrollen vil bestå af en fysisk kontrol af bilerne – både de, der kører indenrigs, og de, der krydser grænsen.

De vil blive kontrolleret for synligt snavs og skriftlig dokumentation for rengøring og desinfektion. Kontrollen vil foregå på slagterier, samlesteder og ved rengørings og desinfektionspladserne i Padborg og Nakskov.

Du kan selv hjælpe til

Hver eneste transport af svin og kvæg skal afsluttes med vask og desinfektion af bilen. Den skal derfor være ren, hvis den ankommer til din ejendom uden dyr. Desuden har Landbrug og Fødevarer for år tilbage indført DANISH Transport Standard, som er en frivillig ordning, der skal sikre, at transporter, der krydser grænsen, er tilstrækkeligt rengjorte og desinficerede samt at en eventuel karantænetid overholdes.

Brug derfor kun Danish godkendte eksportører/transportører ved eksport af dyr. Hvis en transport har været i udlandet forinden afhentning af dyr i din besætning, kan du tjekke køretøjets desinfektionsstatus og karantænetid på www.tjekvogn.dk
 
Denne artikel har været bragt i KvægNyt nr. 14, 2020

Vil du vide mere?

Støttet af