Kvæg

Sådan forebygger du sommerens stigning i celletal hos malkekvæg

Rene køer er en vigtig forudsætning for at undgå stigning i celletallet om sommeren. Sæt derfor allerede nu de nødvendige tiltag i gang, som sikrer rene køer. Det gavner hele året rundt.

Hvert år oplever mange mælkeproducenter en stigning i celletallet henover sommermånederne. Det er der flere årsager til. Men en af de væsentligste er ifølge kvalitetsrådgiver Michael Lyrhøj Mortensen, SEGES Innovation, at gødning i kombination med fugt og varme er guf for bakterierne. ”Og hvis køerne ikke er rene, men har gødning på yver og krop, ja så har vi balladen,” forklarer Michael Lyrhøj Mortensen. Han understreger samtidig, at rene køer selvfølgelig en vigtig faktor for mælkekvaliteten hele året rundt.

”Men beskidte køer får endnu større konsekvenser for celletallet i sommermånederne,” forklarer han. Derfor lyder anbefalingen, at man allerede nu går i gang med at indføre de rutiner, der skal til for at holde køerne rene, hvis det ikke allerede er gjort.

Gode malkerutiner til at forebygge stigning i celletal hos malkekøer

Holdopdel køerne, sørg for gode malkerutiner og brug de rigtige besætningstilpassede yver-produkter. Foto: Seges

De 4 rutiner til at undgå stigning i celletal

 1. Fokus i stalden
  Det største arbejde i at opnå rene køer ligger i stalden. Her skal der sættes fokus på de steder, hvor koen opholder sig – dvs. sengebåse og gangarealer.
  ”Det er for lidt kun at skrabe ned fra sengebåsene i forbindelse med malkning. Undersøgelser viser, at besætninger, der skraber ned fem gange i døgnet generelt har lavere celletal og bedre yversundhed,” fortæller Michael Lyrhøj Mortensen. Han anbefaler derfor, at man skraber ned som det første, når man kommer ud i stalden om morgenen, i forbindelse med malkning morgen og eftermiddag, vedbrunstobservation og ved aftenrunden.
  For at opnå rene gangarealer, skal skraberne være vedligeholdte og køre optimalt.
  ”Sørg også for at inventaret er korrekt indstillet. Ellers ligger koen forkert og kommer til at skide i båsen,” lyder det fra kvalitetsrådgiveren.

 2. Haleklip og yverhår
  Sørg for at klippe køernes haler og brænde yverhår for at undgå, at der sætter sig gødning i. Klip og brænd mindst hvert halve år.
  ”Gør det fx i forbindelse med klovbeskæring, når koen alligevel er fikseret,” anbefaler Michael Lyrhøj Mortensen.

 3. Gode rutiner i malkestalden
  Rene køer i stalden er stedet at starte. Men det er også vigtigt at undgå smitte fra ko til ko under malkning. Holdopdel køerne, sørg for gode malkerutiner og brug de rigtige besætningstilpassede yverprodukter. Dvs. afhængig af hvilke bakterier, der dominerer mælkens bakteriologiske kvalitet. Hvis fx det er stafylokokker, der typisk er problemet, er det iodprodukter, man skal bruge.

 4. Tilstrækkelig vandforsyning
  Hvis koen ikke kan få nok at drikke, får den nemmere varmestress og nedsat immunforsvar, som øger risikoen for forhøjet celletal. Derfor er det vigtigt, at vandforsyningen er tilstrækkelig – dvs. 10 cm vandspejl pr. ko. Har man 200 køer, skal der altså sammenlagt være 20 meter vandkar.

Vil du vide mere?