Du er her: LandbrugsInfo > Heste > Sundhed

Sundhed

Registrering af afgang/død

Det er lovpligtigt at registrere hestens afgang inden 30 dage efter afgangen. Alle heste, også udenlandske, kan indberettes til SEGES Heste, der videreformidler oplysningerne til pasudstedende myndighed. 

Hestens pas skal indsendes til SEGES Heste for at få foretaget registreringen; se nærmere information her

Ud over den lovpligtige registrering indsamler SEGES Heste data om dødsårsager til brug for en analyse af afgangsårsager og –alder hos heste. Analysen vil kunne bidrage med værdifuld viden, som kan danne relevant input for valg af fremtidige forskningsområder samt arbejde målrettet med områder som minimering af sygdoms- og skaderisici.

Bidrag med data til undersøgelsen og registrerer årsagen til din hests død her.

Herpesvirus opdatering, 21. maj 2019
Når vi oplever udbrud af herpesvirus1, som vi har oplevet det både i foråret 2018 og i foråret 2019, så melder der sig naturligt en række spørgsmål omkring hvordan det skal håndteres.

Herpesvirus 1, opdatering 7. maj 2019
Der er konstateret et større udbrud af herpesvirus type 1 og 4 på Holstebro Rideskole, hvor der ses feber og neurologiske symptomer. Rideskolen er i karantæne i minimum 21 dage.
Der er taget kontakt til ejere af heste, som har været på stedet i forbindelse med opstarten af udbruddet (fra tidspunktet, hvor der først blev konstateret feber). Disse heste, samt de øvrige heste i staldene, hvor de er opstaldet, er ligeledes underlagt karantæne i minimum 21 dage. Ingen kontaktheste er foreløbig konstateret syge.
Udbruddet på Holstebro Rideklub anses foreløbig for at være et isoleret udbrud uden spredning til andre besætninger.

Herpesvirus1, opdatering 14. marts 2019

Der er desværre igen konstateret et tilfælde af Herpesvirus1 i Danmark, lokaliseret i Fredericia. Hestene i bedriften er sat i karantæne i 28 dage i henhold til anbefaling fra bedriftens dyrlæge. 

Herpesvirus 1, den 1. marts 2019


Meddelelse vedr. karantæne for heste som har deltaget i Norwegian Horse Festival

I sidste weekend deltog danske heste i Norwegian Horse Festival i Lillestrøm, Norge. Under stævnet blev der torsdag identificeret en hest med feber, lette luftvejssymptomer og neurologiske symptomer. Hesten blev straks fjernet fra stævnepladsen.

Herpesvirus 1, opdatering pr. 14. august 2018

Vi har nu fulgt situationen med udbrud af en mere aggressiv type herpesvirus i enkelte besætninger på Fyn i en periode. Der er stadig ikke konstateret spredning til andre stalde og besætninger.
Vi afslutter derfor vores officielle opdateringer, da situationen nu betragtes som stabil.

Anbefalinger til håndtering af herpesvirus 1, pr. 2. maj 2018.

Hestesektoren har på det seneste oplevet udbrud af herpesvirus 1, som i første omgang har set ud til at være inddæmmet. Imidlertid er et nyt tilfælde erkendt i går (1. maj), hvilket har fået Dansk Ride Forbund, SEGES og ”Den Danske Dyrlægeforening – Faggruppe Heste” til at udarbejde anbefalinger.

Opdatering vedr. Herpesvirus 1, pr. 17. maj 2018

Der er stadig ikke kendskab til spredning af den ”aggressive” herpesvirus type 1, som har givet sygdom i enkelte besætninger på Fyn. Anbefalingen om at undgå samlet opstaldning kan derfor ophæves. Det er stadig vigtigt, at alle tager temperatur på heste, der skal møde andre heste, så vi sikrer, at kun raske heste møder raske heste ved samlinger.

Opdatering vedr. Herpesvirus 1, pr. 4. juni 2018
I én af de aktuelle besætninger på Fyn med kendt smitte, er en ny positiv prøve konstateret.  Den positive prøve viser smitteudskillelse mere end 21 dage efter sidste syge hest blev raskmeldt. 
 

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Heste
Veterinærkonsulent

Hans Schougaard

Heste