Oprettet: 03-03-2017
Revideret: 19-12-2019

Opdatering af DMS Dyreregistrering

 

 

Se tidligere års opdateringer her

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 24/3-2020


Hold musen over NY markeringer

Hold musen hen over NY markeringer og læs en kort beskrivelse af nyheden. Beskrivelsen bliver mere detaljeret længere inde i modulet.

Vælg startside

Højre-klik på det menu punkt du ønsker som startside, og vælg "Gør til startside". DMS åbner automatisk på startsiden og startsiden vil stå først under favoritter og kan ændres når det passer dig.

Analyseudskrifter - tilføjelser

Kvier produktion:

 •  "Andel dødfødte og døde indenfor 24 timer" viser de opnåede tal pr. laktationsnummer og sammenligner med de 25% bedste og ringeste indenfor samme race.
 • "Gennemsnitlig alder ved forventede kælvninger" viser den gennemsnitlige alder ved de kommende 1. kalvs kælvninger for alle inseminerede og drægtighedsundersøgte kvier, samt for de kvier som er mere end 90 dage efter en inseminering uden drægtighedsundersøgelse. De enkelte kvier vises som en prik, hvor nummeret kan aflæses ved at holde musen over.
 • "Celletal, Ydelseskontrol" viser celletal og andelen af 1. kalvs med celletal over 100.000 og der benchmarkes indenfor race. Ligeledes er "Andel 1. kalvs med celletal >100.000" vist grafisk for hver ydelseskontroldag.

Diagnostik og yverlidelser:

 • Vælg forrige 12 måneder og følg udviklingen i diagnoser og yverlidelser i op til 24 måneder.
 • Sammenhold med antal kælvninger pr. måned.

Leverandøranalysen - Følg op per dyr eller per leverandør ud fra:

 • Indkøbspris
 • Slagtepris
 • Kr./dag

Avlsudvikling - Se udvikling for 2 nye avlsindekser:

 • SparFoder: Genetisk potentiale for at spare foder gennem lavere vedligehold og bedre stofskifteeffektivitet
 • Persistens: Genetisk potentiale for laktationskurvens form

Lister

Print af sum og gennemsnit
Beregninger af sum og gennemsnit er nu tilføjet på sidste side af udskriften når en liste printes eller overføres til PDF.

Markering af hele grupper
På udvalgte lister er det blevet muligt at markerer en hel gruppe af gangen med et enkelt klik. Marker nemt den gruppe af dyr du foreksempel vil overføre til registrering eller print.

Listen: Forventede kælvninger
På listen Forventede kælvninger kan man nu registre kælvninger via registrerings billedet øverst på listen

Supplerende mælketest

Dage fra seneste inseminering kan nu ses på fanen for bestilling af analyser til enkelt dyr når drægtigheds-oplysninger er valgt til.

Lager

Vurder lagertab på grovfoder. Lagertabet beregnes pba. høstet og udfodret udbytte, når beholdningen lukkes. Find udbytteopgørelsen på beholdningsfanen på den lukkede beholdning.

Valg af fodermidler

Find hurtigt de nyeste fodermidler ved at sortere på dato, når du tilføjer fodermidler til f.eks. foderplan, foderregistrering og foderbudget.
Når der sorteres på sidst ajourført i Bedriftsfodermidler, vil sorteringen starte med nyeste øverst.

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 25/2-2020

Foderkontrol pr. hold

Det er nu muligt at lave foderkontrol pr. hold, hvor systemet ud fra holdregistrering pr. dyr, ved hvilke dyr, der er i hvilket hold hvornår.
Hovedpunkter i løsningen:

 • Ved opstart skal de anvendte holdnumre knyttes til et fodringsafsnit i Foderregistrering (under ”Opsætning af fodringsafsnit”)
 • I Foderregistrering beregnes antal dyr pr. fodringsafsnit/hold herefter automatisk
 • I Foderkontrol beregnes mælkeproduktion, gns. tilvækst og vægt ligeledes automatisk pr. fodringsafsnit/hold

Mælkeproduktion pr. hold beregnes ved, at mælk til mejeri på foderkontroldagen (-perioden) fordeles ud pr. hold ud fra ydelseskontroldata pr. ko ved seneste ydelseskontrol. Senere vil der blive mulighed for at anvende daglige mælkedata overført fra malkeudstyr til DMS.

Vejledning til opstart og nærmere beskrivelse af beregninger mv. findes her.

Analyseudskrifter - Mælk leveret

Daglig opfølgning på mælk leveret til mejeri og afvigelse fra prognosen. Skift mellem kg mælk og kg EKM i den interaktive rapport og hold musen over graferne, for at aflæse det faktiske niveau. Der er taget højde for daglige afvigelser ved at beregne 8 dags gennemsnit.
 

Analyseudskrifter - KLIK, Udpeg og Analysér i den nye "Sundhedsanalyse, ungdyr"

Du kan selv tilpasse "Sundhedsanalyse, ungdyr", mens du ser den på skærmen. Det gør du f.eks. ved at KLIKKE på de blå søjler for at se detaljer. Du kan også se hvordan dine forskellige holds registreringer ser ud. På fanen "Sygdomsregistreringer, analyser" kan du se fordeling af sygdomme i forhold til aldersgrupper, køn og fars race.

Nye kolonner på lister

Det er nu muligt at tilvælge følgende:

 • ParaTB status på arbejdslisten Goldning
 • information om inseminerings tyr og kønssorteret sæd på arbejdslisten Dræg-/forundersøg køer/kvier
 • Stambogsmarkering på listen Forventede kælvninger
 • Race kan ses på vaccinationslisten
 • Dyr med slagtekvie status kan vælges som kriterie på vaccinationslisten

Sortering på dyreforslag

Ved fremsøgning af dyrenummer er sorteringen på dyreforslag ændret så besætningens nuværende dyr vises øverst i kronologisk rækkefølge, efterfulgt af afgåede dyr.

Lager

Det er nu muligt at få vist grovfoder i enheden kg. Vis i kg vælges øverst i skærmbilledet. Lager husker valget og valget af enhed gælder også ved oprettelse af hændelser.
Der er på fanen "hændelser" mulighed for, at folde alle hændelser ud. Hændelserne kan markeres og alle valgte kan slettes med et klik.

Foderplan

I udskriften foderplan vises udfodring pr. dyr pr. dag i både kg og kg tørstof.

Afregning, kalve

De beregnede tillæg på hver kalv kan nu ses i Afregning,kalve.

Genetiske analyser

 • Der oprettes nu automatisk ordrer på ET kalve, hvis du er tilmeldt automatisk bestilling af genomiske test.
 • Analyse af 3 nye arvelige sygdomme: Bovine tail sperm defect (TSD) (RDM), Ataxia (kødkvæg) og Crop ear (kødvæg) læs mere om monogene egenskaber her
 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 22/1-2020

Markering af dyr på lister

Det er nu muligt at markere flere dyr af gangen på listerne ved et enkelt klik. Se videoen med yderligere information inde på listerne.Raceandele

Raceandele kan nu ses på følgende lister; Tyreoversigt, Ko oversigt Avl, Kvie oversigt Avl samt Min liste. Så nu er det ikke længere nødvendigt at tjekke kokortet for hvert enkelt dyr.

Slagtekalve

Det er nu muligt at se de 3 seneste vægte og vejedatoer på listerne Slagtekalve på stald og Slagteresultater ungdyr. Desuden kan Form og Fedme vælges både som tekst og som talscore på Slagteresultater ungdyr.

Afregning, kalve

Der er blevet beregnet nye værdier generelt til kødkvægstillægget .
Desuden bliver kødkvægstillægget for racerne Angus, Hereford og INRA nu tilpasset, så værdien er vægtet med 0,6 for en tyrekalv og -0,3 for en kviekalv.
Ved kalve, hvor der er et negativt kødkvægstillæg, vil der fremadrettet ikke være en fordeling at tillægget. Negative tillæg tilfalder sælger (mælkeproducenten) 100%.

Tilføjelse til Sundhedsanalyse, køer

På fane 2 af Sundhedsanalysen kan du nu se antal sygdomsregistreringer fordelt på både kategori og måned. Tryk under grafen på "se fordeling pr. måned". Efter flere henvendelser kan vi i øvrigt orientere om, at vi arbejder på "Sundhedsanalyse, ungdyr", som bliver tilgængelig i 1. kvartal af 2020.Hastighed på Grundopl. og mål

Modulet med grundoplysninger og mål er blevet optimeret, så det nu er hurtigere at åbne og indstille sine oplysninger.

Tidligere års opdateringer

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

 

 

Sidst bekræftet: 19-12-2019 Oprettet: 03-03-2017 Revideret: 19-12-2019

Forfatter

Kvæg
IT Specialkonsulent

Tine Hejgaard Sørensen

Business Development


Af samme forfatter

Test af forældreskab moderniseres
Test af forældreskab moderniseres Fremover bruges SNP information til at bestemme forældreskabet. Det giver en sikker og e...
25.09.17