Person der taster på et tastatur

Kvæg

Nyt i DMS - ældre

DMS udvides og opdateres løbende og her finder du beskrivelser af tidligere opdateringer.

Opdateringer til DMS for 2021

 • Tilbageholdelse af mælk

  Det er nu et krav (ny EU-forordning), at der ved oprettelse af behandlinger, angives tilbageholdelsestid på mælk. Alle fremtidige besætningsdiagnoser vil kræve at dyrlægen angiver et antal af dage ved "Tilbagehold mælk".
  Ved behandling uden besætningsdiagnose (Beh. øvrige) er der også krav om at landmand eller dyrlæge angiver et antal dage ved "Tilbagehold mælk" ved oprettelse af behandling og ellers kan enheden "Ingen tilbageholdelse" vælges

  Figur DMS Tilbagehold mælk

  Gem opsætningen på "Udvikling foderkontroller"

  Når der er valgt nøgletal på analysen "Udvikling foderkontroller" er det muligt at gemme opsætningen til næste gang analysen åbnes. Den gemte opsætning gælder også for fane 2, hvor alle nøgletal vises samlet på én graf.

 • Automatisk holdinddeling i Hold og grupper

  Det er muligt at få sine dyr placeret i hold automatisk. Når et dyr lever op til det valgte kriterie på et hold vil dyret blive flyttet ind i holdet, når du har markeret dit hold til automatisk holdinddeling. Du kan også hvordan her.  

  Følg udvikling i bl.a. Stivelse, NDF og Klimaaftryk i "Udvikling foderkontroller"

  Følgende fodernøgletal er tilføjet på Analyseudskriften "Udvikling foderkontrol":

  • Stivelse, g/kg TS
  • NDF, g/kg TS
  • Sukker, g/kg TS
  • Foderoptagelse, Kg TS/dag
  • Fylde, FV/kg TS
  • Vombelastning
  • Klimaaftryk i alt pr. kg EKM (CO2-ækv.), g/kg EKM

   

  Klimaaftryk DMS

  Se hvordan du kan arbejde med klima i DMS her.  Bemærk, at beregning af klimaaftryk i Foderkontrol ofte kræver, at nogle af fodermidlerne opdateres med klimaværdier.

  Se 1 minuts videovejledning til Analyseudskriften "Udvikling foderkontroller" her.

  Se videovejledninger til DMS

  Vidste du, at du kan se forskellige vejledningsvideoer til DMS på SEGES.tv?
  Her kan du b.la. se en kort video om hvordan du får bedre overblik over køernes celletal eller se hvordan du arbejder med klima i DMS.
  Klik her for at se videovejledninger til DMS

  Foderkontrol: Nyt vedr. beregning af nøgletallene ”Gns. tilvækst” og ”Aktuel vægt” for køer

  På nogle få bedrifter opleves det, at de systemberegnede værdier for ”Gns. tilvækst” og ”Aktuel vægt” for køer er misvisende, typisk i forbindelse med et raceskift på bedriften (f.eks. fra stor race til jersey).
  Årsagen til dette problem hænger sammen med, at beregningsgrundlaget for disse nøgletal er slagtedata på bedriften fra de seneste 24 mdr. Normalt er det et godt beregningsgrundlag, men i en periode med raceskift er slagtedata fra en tidligere periode ikke så anvendelige til beregningerne i Foderkontrol.
  For at løse problemet på disse få bedrifter, er det nu blevet muligt at ændre i Grundoplysninger, så der ikke anvendes slagtedata ved beregningen af nøgletallene i Foderkontrol (og Foderopgørelse).
  Ny grundlysning: ”Medtag slagtedata til beregning af resultater i Foderkontrol”

  Grundoplysninger slagtedata

  Mulige værdier:
  Ja = Slagteresultater seneste 24 mdr. medtages ved beregning af gns. tilvækst og vægt (= standard)
  Nej = Slagteresultater medtages ikke. I stedet anvendes der standardværdier pr. race

  Bemærk:

  • Hvis der ingenting gøres, så er alt uændret i forhold til i dag
  • Hvis grundoplysningen ændres, så har det først effekt i Foderkontrol dagen efter.

  Se vejledning med flere detaljer her

 • Få et bedre overblik over køernes celletal med nyt analyseværktøj

  På analyseudskriften "Mælkeanalyse, ydelseskontrol" er det nu muligt at analysere køernes celletal for de sidste 4 måneder. Celletallet vises grafisk og det er muligt at filtrere sig ind på særlige grupper af køerne f.eks. ud fra kg EKM, dage fra kælvning eller hold. Sæt evt. en anden celletalsgrænse for at identificere dyr, der ligger over og under grænsen. Ved at holde musen over de enkelte dyr, vises seneste 12 måneders celletal, så det er nemt at følge den enkelte kos udvikling. Se en kort videovejledning her.

  Få overblik over køernes celletal med nyt analyseværktøj

  Analysér på akutte og subkliniske yverbehandlinger

  På analyseudskriften ”Diagnostik og yverlidelser” er det nu muligt at se dyrlægens graduering, som eksempelvis viser om behandlingen er akut eller subklinisk.

  Analysér på akutte og subkliniske yverbehandlinger

  Nye kødkvægstillæg beregnet for u-afprøvede kødkvægsfædre i Afregning, kalve

  Der er beregnet nye kødkvægstillæg for u-afprøvede kødkvægsfædre. Kødkvægstillæggene bliver nu vist i noteringen efter fordelingen er beregnet.
  Alle tillæg udover basispris er nu låst fast og kan ikke rettes. Dette sikrer, at der benyttes ens tillæg. Alle tillæg bliver nu også fordelt, på samme måde som kødkvægstillæg.
  Væksttillægget er tilpasset, så kalve med vækstindeks imellem 96 og 100 beregnes til 0 kr. i væksttillæg.
  Vækstindeksberegning er tilpasset, så der benyttes en lande-standardværdi til faren og morfaren i stedet for 100, hvis der ikke findes et vækstindeks på forældrene.
  Leverandør mailadresse bliver indsat, når der klikkes på Send mail fra PDF udskrift.  

 • Ny visuel oversigt over reproduktionsstatus, køer

  Reproduktionsstatus, køer er en ny analyseudskrift. Få et dugfrisk overblik over køernes reprostatus set i forhold til dage efter kælvning. Filtrer evt. på laktationsnumre, dage efter kælvning, mælkeydelse, hold m.m. Sammen med det grafiske overblik vises også køerne enkeltvis i tabelform. Se en kort (2,5 min) vejledningsvideo her

  Ny visuel oversigt over reproduktionsstatus, køer

  Ny arbejdsliste "Hold Flyt"

  På denne nye arbejdsliste Hold Flyt har du mulighed for at se hvilke dyr skal flyttes i et hold. På listen kommer der et hold forslag, som tager udgangspunkt i de kriterie der gemt på dine hold.  

  Sæt kriterier på dine hold

  Det er nu muligt at sætte et kriterie på dine hold, når du opretter et nyt eller redigerer et hold. Disse hold-kriterier kommer med forslag til, hvilke dyr der skal have flyttet hold, på den nye arbejdsliste ”Hold flyt”.

  Sæt kriterier på dine hold

  Se alle foderkontroller på én gang

  Analysen "Udvikling foderkontroller" er udvidet med en fane, hvor alle foderkontroller vises på én gang. Udvælg de relevante nøgletal og filtrér Y-aksen, så værdierne nemt kan aflæses.

  Se alle foderkontroller på én gang

  Betingelserne for at opnå slagtepræmie ændres i Prognosen

  Betingelserne for at opnå slagtepræmie ændres d. 1.1.22 til:
  •    Mindst 130 kg slagtet vægt
  •    Under 30 mdr.
  •    Ophold hos producenten i mindst to ud af de sidste tre måneder inden slagtning
  •    Korrekt registrering i CHR
  •    Minimum fem præmieberettigede dyr slagtet i støtteperioden

  Derfor ændres standard slagtealder for kvier, kødkvægskryds i prognosen fra 15,5 mdr. til 22 mdr. som passer til det nye "Premium kvie koncept" i Danish Crown. Husk det altid er muligt at tilpasse værdien til den aktuelle bedrift.

  Kappa Kasein udledes automatisk fra genomisk test

  Nu kan der automatisk udledes svar på genotypen Kappa Kasein efter en genomisk test. Det betyder at man kan spare 185,- pr. ko, da det er unødvendigt med en ekstra test. Resultatet kan ses på ko-kortet og på kolonnen Kappa Kasein på listerne "Ko-oversigt avl", "kvie-oversigt avl" og "forventede kælvninger". Kappa kasein har betydning for mælkens egenskaber i forhold til osteproduktion, hvor den ønskede variant er BB. BB er fundet på ca. 41.000 hundyr ud af 105.000 testede. Tag fat i din avlsrådgiver for at høre nærmere.

  Kappa Kasein udledes automatisk fra genomisk test
 • Nyt værktøj giver et samlet overblik over kvægbesætningens klovsundhed

  For første gang er det muligt at samle klovregistreringerne fra landmand, dyrlæge og klovbeskærer i DMS. Det giver et helt anderledes overblik og dermed mulighed for at sætte effektivt ind med forebyggende tiltag overfor klovsundheden. På Analyseudskriften "Klovsundhed" kan du også holde musen over de forskellige lidelser for at læse anbefalinger fra SEGES. Se dyrlæge Peter Raundal præsentere den nye analyse her.

  Nyt værktøj giver et samlet overblik over kvægbesætningens klovsundhed

  Følg kviernes tilvækst med vejninger

  På Analyseudskriften ”Kvier - tilvækst og størrelse” vises samtlige vejninger på produktionskvier de seneste 24 måneder. Der kan filtreres på race, periode og hold og vælges målkurve for tung race og jersey. Se en kort vejledningsvideo her.

  Følg kviernes tilvækst med vejninger

  Oplysninger om Krydsningskalve på "Status omsætning - kvæg"

  Analyseudskriften "Status omsætning - Kvæg" viser nu krydsningskalve med kødkvæg i en separat tabel for en mere korrekt værdisætning. Desuden er nøgletallet "Besætningsforskydning, kg" tilføjet på side 4 under Kødproduktion.

 • Håndtering af tvillingedrægtighed i DMS

  Det er nu muligt, i "Dagligt overblik" under "Registrer drægtighed", at indberette, hvis en ko/kvie er drægtig med tvillinger. Indberetningen kan ske indtil 90 dage efter seneste inseminering, løbning eller ilægning.

  Skærmklip i DMS, registrer drægtighed

  Registrering af tvillingedrægtighed

  Da køer/kvier med tvillingefostre går drægtige kortere tid end køer med enkeltfostre påvirkes forventet kælvningsdato.

  Oplysninger om tvillingedrægtighed findes på:

  • Kokort
  • Goldningsliste
  • Kælvningsafsnit flyt kvier
  • Kælvningsafsnit flyt køer
  • Drægtighed/forundersøgelse køer
  • Drægtighed/forundersøgelse kvier
  • Drægtighedsresultat
  • Forventede kælvninger
  • Ko oversigt
  • Kvie oversigt
  • Ko oversigt avl
  • Kvie oversigt avl
  • Laktationsliste
  • Min liste

  Bemærk på goldningslisten er det muligt at differentiere på goldperiode for hhv. køer med tvillingefostre og/eller dyr med enkeltfostre. På "Drægtighed/forundersøgelse" vises køer hhv. kvier med tvillingefostre i perioden 60-90 dage efter seneste inseminering, løbning eller ilægning. I denne periode kan dyrene tjekkes/scannes for at sikre at der er tale om tvillingefostre.

  Følg udvikling i nøgletal fra foderkontrol

  Se en grafisk præsentation af nøgletal fra seneste 2 års foderkontroller. Brug analyseudskriften til at følge udviklingen og analysér hvilke ændringer, som er sket i perioden. Analyseudskriften viser som standard 6 nøgletal, men med mulighed for at skifte til andre nøgletal.

  Nøgletallene er beregnet som gennemsnit pr. måned, men det kan ændres til gennemsnit pr. uge eller pr. dag. Du finder den nye udskrift, som en standardudskrift i Analyseudskrifter.

  Skærmklip DMS, Mælk minus foder kr./kg EKM

  Følg udvikling i nøgletal fra foderkontrol med den nye analyse

  Nye nøgletal i Nøgletalstjek

  Der er tilføjet 4 nye nøgletal til Nøgletalstjek, som kan vælges på alle opsætninger.

  • Malkeår, levende køer (År) – vises på Produktionstal
  • Kælvningsinterval (Dage)
  • Slagtning, dage efter kælvning (Dage) – vises på Produktionstal og Velfærdsnøgletal
  • Slagtninger med afgangsårsag (%)
  DMS skærmklip, vælg Nøgletal og kriterier

  Tilføj de nye nøgletal og hold øje med udviklingen

  Medicinregnskabet

  Det er nu nemmere at lave rettelser til behandlingsforløb fra medicinregnskabet, ved at åbne behandlingsforløbet direkte fra medicinregnskabet. Åbn behandlingsforløbet ved at trykke på rediger på den relevante linje i forbrugsoversigten. Lav rettelserne, tryk gem og returner til medicinregnskabet.

  Derudover kan man nu også tilgå ko-kortet fra medicinregnskabet, ved at trykke på dyrenummeret som man kender det fra mange andre steder i DMS. Og så er der kommet genvej til Behandling med Diagnose og Behandling, øvrige fra medicinregnskabet, så de kan tilgås fra funktionsbåndet øverst på siden.

  DMM skærmklip midicinregnskab

  Forbedringer til anvendelsen af medicinregnskabet

  Nyt på lister

  Nyheder til listerne:

  • Det er nu muligt at tilvælge kolonnen Mors race på listeudskrifterne Ko oversigt og Kvie oversigt.
  • På listeudskriften Ko oversigt avl kan kolonnen Rangering nu tilvælges. Den viser dyrets rang i forhold til andre genomisk testede døtre med samme far.
  • Celletal fra seneste 3 ydelseskontroller kan nu ses på listen Udsætning, som en hjælp til at understøtte beslutningen af hvilke dyr der skal udsættes. Listen findes under løbende opgaver på "Dagligt overblik".
  • Se afgangsårsager på listen Slagteresultater Ungdyr. Årsagerne angives når dyret sendes til slagtning, og kan nu sammenholdes med slagteresultaterne.

  Nyt kriterie på automatisk PCR udpegning i Suppl. mælketest

  Dyr med 2 celletalsmålinger over 200.000 indenfor de seneste 4 mdr. på den forventede golddato, bliver ikke længere automatisk udpeget. Hvis du ønsker at disse dyr skal udpeges, så skal det nye kriterie tilvælges på din tilmelding til automatisk PCR udpegning.

  Nyt i afregning, kalve

  Nyheder til afregning kalve:

  • Der bliver nu sat fortløbende afregningsnummer på afregninger hver gang der laves en ny afregning til en leverandør.
  • Det nu muligt at vælge en dato i Overføres under Leverandøroplysninger. Dato huskes når du skifter imellem leverandører.
  • Det er nu muligt at se hvad basisprisen er på den enkelte kalv.
 • Prognosen indeholder nu nye muligheder vedr. kønssorteret sæd, så alle relevante kombinationer af sædtype/race kan håndteres

  I beregningsgrundlaget kan følgende angives:

  • Andel af køerne hhv. kvierne, der påbegyndes med de enkelte sædtyper, herunder også kønssorteret kødkvægsæd af typen ks t (tyreafkom)
  • Maks antal insemineringer pr. type af kønssorteret sæd
  • Alternativ sædtype, hvis der ikke opnås drægtighed
  • Drægtighedspct. pr. sædtype

  Tidligere skete fordeling af sæd tilfældigt blandt alle insemineringer, dvs. andele af de forskellige sædtyper blev overholdt, men ikke styret i forhold til køernes cyklus.

  I fremskrivningen er det nu muligt at angive hvilken type sæd, man ønsker anvendt pr. inseminering. Eksempelvis er det muligt at starte op med f.eks. kønssorteret sæd og så skifte til konv. sæd efter et bestemt antal forgæves forsøg på at få koen/kvien drægtig. Men der kan også skiftes fra f.eks. ks k sæd (kvieafkom) til ks t sæd (tyreafkom), f.eks. i jerseybesætninger.

  Med disse ændringer passer prognosen nu bedre med praksis ved anvendelse af kønssorteret sæd.

  Se mere om de nye muligheder for at håndtere kønssorteret sæd i prognosen her.

  Skærmklip til DMS opdatering om Kønssorteet sæd
 • Sammenlign køernes holdbarhed med de bedste 10%

  Analyseudskriften ”Holdbarhed” er udvidet. Sammenlign din bedrift med gennemsnittet og de 10% med højeste holdbarhed hos køerne.
  Samtidig er tabellen, som indeholder "Nøgletal med betydning for holdbarhed", udvidet med avlsværdital med betydning for holdbarhed.

  DMS figur der viser sammenligning af holdbarhed

  Sæt din blandeopskrift på pause

  Du kan nu sætte en blanding på pause. Blandinger på pause, kan efterfølgende afsluttes af en anden bruger eller fra en anden telefon/tablet. Bemærk at pause funktionen kræver, at du har valgt "opret foderregistrering og -kontrol" ved start af blandingen.

  Figurer til sæt blandeopskrift på pause

  Giv bedriftens medarbejdere adgang til Blandeopskrift

  Ved hjælp af uddelegering kan bedriftens medarbejdere anvende Blandeopskrift til den daglige fodring. Du giver andre adgang til blandeopskrift under "tandhjulet" i Blandeopskrift. Vælg "Andre brugere" og tilføj den bruger, du vil give adgang. Du kan også give adgang i DMS under Uddelegering.

 • Sundhedsrådgivningsaftaler og medicinindberetninger er fremover på besætningsniveau

  Dags dato er ejendoms niveauet ændret til besætningsniveau for indgåelse af Sundhedsrådgivningsaftaler og medicinindberetninger til det nye VetStat. Derfor ligger Medicinregnskabet i DMS nu på besætningsniveau, i stedet for ejendomsniveau. Medicinregnskabet ser i øvrigt ud som det plejer at gøre.

  I forbindelse med overgangen til besætningsniveau er medicinen som blev udleveret til en ejendom flyttet til besætningsniveau. Al medicin er flyttet til 1 besætning, og hvis der er flere besætninger på samme ejendom, så placeres medicinen på den største besætning.

  Du skal i dialog med din dyrlæge afklare om du skal have medicinregnskaber på de andre besætninger, samt få tildelt medicinen til den korrekte besætning.

  Hvis der er flere besætninger med forskellige ejere på samme ejendom, hvor der tidligere har været medicinregnskab,- så er der ikke overført medicinmængder fra det tidligere regnskab.

  Der skal du i dialog med din dyrlæge, for at afklare hvilke besætninger der skal føres medicinregnskab for, samt få tildelt medicinen til den korrekte besætning.

  Det er nu muligt at tilgå 2 dannede udskrifter i DMS, som pr. 31. maj 2021 dokumenterer aktuel medicinstatus samt de tidligere registreringer de sidste 5 år. Disse findes inde på medicinregnskabet, og kan blandt andet anvendes som dokumentation i forbindelse med kontrol. Det er ikke længere muligt at afstemme og tilpasse medicinregnskabet på ejendoms niveau.

  For besætningsdiagnoserne i DMS , - dvs. de besætningsdiagnoser som var før d. 1. juni, er der også efter d. 1. juni. Sundhedsrådgivningsaftalerne er overført til besætningsniveau, og kan forsat ses under bedrifts modulet,

  Der skal du i dialog med din dyrlæge, for at afklare hvilke besætninger der fremadrettet skal være sundhedsrådgivningsaftaler på, og eventuelt få oprettet og tilpasset besætningsdiagnoserne. 

  Følg op på anvendelsen af vacciner indenfor yversundhed

  Analysen "Diagnostik og yversundhed" er udvidet, så den også indeholder vaccinerne "Startvac. vaccination og "Ubac, vaccination" hvis der har været registreringer på dem. De nye sygdomskoder til vaccination blev introduceret i marts 2021 og er yderligere beskrevet her. Den nye sygdomskode til smertebehandling "Yverbetændelse behandling med NSAID" indgår også på analysen.

  Registreringer vaccin er i DMS

  Følg op på afgangsårsager i analysen "Holdbarhed"

  Analyseudskriften "Holdbarhed" er blevet udvidet med yderligere elementer og giver bl.a. mulighed for at analysere afgangsårsagerne til slagtning og død/aflivet. De tilføjede elementer er

  • Holdbarhedsprofil og nøgletal for kvier
  • Holdbarhedsnøgletal sammenlignes med bedste og ringeste 25%
  • Opgørelse på seneste 12 måneders afgangsårsager
  Tabel afg årsager holdbarhed
 •  Vedhæft pdf udskrift til mail

  Det er blevet nemmere at vedhæfte pdf-udskrifter til en mail. Nederst i pdf-billedet er der kommet en menu hvor du kan vælge Gem, Udskriv, Søg eller Send mail.

  Som standard indsættes den mail-adresse der er tilknyttet Outlook programmet på den pågældende computer. Ønsker du at anvende en anden afsender mail-adresse eller har du ikke Outlook installeret, vælger du "Andre - indtast din email". Herefter åbner mailen med PDF-filen vedhæftet i et nyt vindue.

  Se resultaterne af PCR-analyser foretaget ved LVK

  Resultaterne af PCR-analyser på enkelt dyr, foretaget hos LVK's laboratorie, er nu tilgængelige i DMS. Du finder oversigter over resultaterne på PCR-listen under listeudskrifter, og på sundhedsstatus på bedriftsoverblik. Her skal du vælge enkeltdyrs fanen, og PCR som prøvetype. Desuden indgår resultaterne i opgørelserne over PCR-analyser på analyseudskriften "Sygdomsopgørelse, kvæg". På kalenderlisten "Goldning", kan det ses om PCR-prøverne er gyldige som grundlag for yverbehandlinger, dette ses ved at vælge kolonnen "Gyldig kirtelprøve".

  Nye muligheder for opfølgning på insemineringsstrategien

  Ny analyse og nye nøgletal giver mulighed for at følge op på den markante stigning i anvendelsen af kønssorteret sæd.

  • "Reproduktion - insemineringsstrategi" - Ny standard opsætning i nøgletalstjek der giver overblik over anvendelse og opnåede drægtighedsresultater pr. sædtype
  • "Drægtighedsprocent" - Ny interaktiv analyse, der viser udviklingen i drægtighedsprocent fordelt på forskellige sædtyper, hvor du selv filtrerer på den periode og sædtype du vil analysere.

  Nu kan der ses Sensehub-alarmer fra flere anlæg

  Hvis du har mere end et anlæg fra SenseHub på din bedrift, har du nu mulighed for at tilføje mere end 1 registreringsnøgle i DMS, så det bliver muligt at se alarmerne fra alle dine anlæg.

  Produktionsoverblik til slagtekalveproducenter

  Med ”Produktionsoverblik” får du som slagtekalveproducent et samlet overblik -og indblik i din produktion. Du kan finde de dyr, der kræver fokus nu og her. Produktionsoverblik er et handlingsorienteret værktøj, som er oplagt at bruge sammen med medarbejdere i stalden. Med afsnit om Vejninger, Tilvækst, Sundhed og Døde dyr og mulighed for ”Udforsk” under hvert afsnit, kommer I langt i jeres hverdagsopfølgning.  Se en vejledningsvideo HER for at komme godt fra start.

 •  Ændring i sygdomskoder

  Sygdomskoderne, der benyttes i DMS til registrering af kvægsygdomme, er opdateret. Enkelte koder er fjernet, og nye er kommet til. Her er de væsentligste ændringer, som uddybes her

  • Sygdomskode 23 for løbedrejning bortfalder
  • Vacciner får egen sygdomskode
  • Nye sygdomskoder til behandling med smertestillende (NSAID)
  • Nye diagnosekoder til indberetning af mastitisbakterier

  Alarm i Kritiske målepunkter hvis mælk leveret er under prognose-værdi

  Der er lavet en lille rettelse, så det nu er muligt at angive den acceptable afvigelse til 0% under Grundopl. og mål. Standard er grænsen for den nedre alarm = 2,5 % dvs. der først kommer alarm, når leverancen er mere end 2,5 % under prognosetallene. Det har været et stort ønske at kunne angive 0% og det er nu muligt.

  Figur DMS opdateringer - alarm kritiske målepunkter

  Ikon DMS beta Nyt produktionsoverblik til slagtekalveproducenter (Beta version)

  Med ”Produktionsoverblik” får du et samlet overblik -og indblik fra din produktion. Med afsnit om Vejninger, Tilvækst, Sundhed og Døde dyr og mulighed for ”Udforsk” under hvert afsnit, kommer du langt i din hverdagsopfølgning.

  Du kan opsætte analysen, så du følger bestemte aldersgrupper eller hold. Du kan gemme din opsætning, så det altid er let at få vist, det du har brug for. Produktionsoverblik finder du under Slagtekalve, Udskriftsoversigt.

  Produktionsoverblikket er udviklet i samarbejde med en gruppe slagtekalvsproducenter og rådgivere. Beta-version betyder, at det er helt nyt. Hvis du mod forventning skulle opleve noget, der ikke virker efter hensigten, så vil vi meget gerne høre fra dig. Brug gerne "Skriv til os" knappen, som ligger i bunden af DMS. Vi vil sætte rigtig stor pris på, at I får prøvet denne nye funktion, og giver os tilbagemeldinger hurtigst mulig.

  Der er rigtig mange gode muligheder i Produktionsoverblikket, derfor anbefaler vi, at du bruger et par minutter på at se denne video, og på den måde kommer godt i gang med produktionsoverblik, se vejledningsvideo herunder.

  https://player.vimeo.com/video/525455802?title=0&byline=0&portrait=0

  Nyt produktionsoverblik til slagtekalveproducenter

 •  Nu udledes polled automatisk fra genomisk test

  Når dyr bliver genomisk testet, kan SEGES nu automatisk udlede egenskaben polled fra genomisk test. Dermed kan man spare 185,- pr. dyr, da det er unødvendigt med en ekstra test. Resultaterne kan ses på ko-kortet og i kolonnen Polled (test) på følgende lister

  • Ko-oversigt avl
  • Kvie-oversigt avl
  • Forventede kælvninger
  • Min liste

  Polled er betegnelsen for hornløshed hos kvæg. Dyrene kan være enkelt bærer eller dobbelt bærer af polled. Hvis et dyr er dobbelt bærer bliver alt afkom polled. Den automatiske udledning betyder, at der nu er knap 200.000 dyr, som har resultat for polled mod 4.500 før. Ud af de 200.000 er det ca. 8.500, som er bærer af polled mod 3.400 fra laboratorietest.

  Der kan avles efter polled i insemineringsplanen, så andelen af hornløse kalve kan øges. Tag fat i din avlsrådgiver for at høre nærmere.

   Tilpas listen "Køer til klovbeskæring" efter dine behov

  På listen "Køer til klovbeskærer" kan kriteriet "Mere end [dit valg] dage efter kælvning uden beskæring" nu tilvælges flere gange, således at man i højere grad kan tilpasse listen til ens behov.

   Flere oplysninger på Salmonella listen

  På listen Salmonella kan man nu vælge at se oplysninger om laktationsnummer, antal dage efter kælvning og forventet kælvningsdato.

   Få information fra krydsningsindekser på listerne

  På listen "Forventede kælvninger" kan 10 forskellige krydsningsindekser tilvælges og give vigtig information fra insemineringstyren. Krydsningsindekserne er tilgængelige på følgende lister:

  • Ko-oversigt avl
  • Kvie-oversigt avl
  • Forventede kælvninger
  • Min liste
  • Slagtekalve på stald

  Et eksempel på et af krydsningsindekserne er X-mælkeproducent, som er udtrykt i kroner pr kalv. Det er mælkeproducentens merværdi fra fødsel til slagtning af kalve efter den pågældende tyr. Læs mere om krydsningsindekserne her

   Se grovfoderbeholdninger med foderkoden 098 i FEN i Lager

  I Lager kan man nu få vist grovfoderbeholdninger med foderkode 098 i FEN. Det gør det muligt at se mængden af ensilage lagt "lagkager" i FEN, hvis du har en foderanalyse på hvert lag i siloen, men udfodrer ”lagkagen” som et samlet fodermiddel. Foderkoder der starter med 098 er de blandinger, der er oprettet som et fodermiddel.

   Nyt i Blandeopskrift

  Blandeopskrift blev den 11. februar opdateret med:

  • Mere information på forsiden for de bedrifter, der endnu ikke har oprettet en blandeopskrift
  • Opdatering af vejledning og adgang til vejledningen fra Blandeopskrift
  • Ændring i interval for +/- ved indtastning af læsset mængde. Ændringen betyder at intervallet nu afhænger af mængden af den
 • Nyheder i DMS

  DMS er blevet opdateret og indeholder nu flere nye funktioner. Her kan du læse en kort beskrivelse af de nye funktioner.
  Denne gang er der også kommet nye funktioner i SmartKoen. Hvis du ikke allerede bruger DMS på mobilen i SmartKoen, så kan du nederst i nyhedsbrevet se, hvordan du let kommer i gang.
  Husk at du altid kan holde musen over   markeringen i DMS, og se en lille beskrivelse af, hvad der er nyt

    Se "Gyldig kirtelprøve" på Celletalslisten

  Det er nu muligt at se kolonnen "Gyldig kirtelprøve" på Celletalslisten, som fortæller om et resultat af en kirtelprøve giver ret til goldbehandling. Prøven er gyldig i 42 dage fra udtagelsesdatoen.

  Kriteriet for forundersøgelse er nu opdelt på kalenderlisten Drægtighed/forundersøgelse køer

  Kriteriet for forundersøgelse: "Mere end xxx dage efter kælvning" er nu opdelt i hhv. 1. kalvs køer og øvrige køer på kalenderlisten Drægtighed/forundersøgelse Køer. For 1. kalvs køer er antal dage som standard = 85 og for øvrige køer er antal dage som standard = 70. Vær opmærksom på at få ændret kriterierne hvis du benytter et andet antal dage, end den standard der er sat.

    Se "Antal gold dage" på Behandlingsoversigt Øko:

  Det er nu muligt at vælge kolonnen "Antal gold dage" for seneste goldperiode på listen Behandlingsoversigt Øko.

   Se og skift SenseHub transponder i SmartKoen

  Du kan nu se og skifte SenseHub transpondernummer på Ko-kortet i SmartKoen.

   Start ny behandling i SmartKoen

  Fra dagens behandlinger kan der nu startes en ny behandling. Ved at trykke på dyrenummer kan du se en oversigt over sygdomme for det enkelte dyr.
  Desuden er det nu muligt at filtrere på hold i dagens behandlinger, så der kun vises behandlinger på dyr fra det valgte hold.

  DMS ikon Grøn taleboble med udråbstegn SmartKoen - Brug DMS på mobilen

  Husk at du kan få DMS på din smartphone. Du taster blot www.smartkoen.dk i browseren på din smartphone, og logger ind på samme måde som i DMS. Så er du i gang.
  SmartKoen bliver dagligt brugt af cirka 800 personer, så hvis du ikke allerede er godt i gang, så skynd dig at prøv den.
  Klik her for at se en vejledning til at komme i gang med SmartKoen

Opdateringer til DMS for 2020

 •     Tankmælksprøvesvar for Salmonella Dublin og B-streptokokker findes nu under Dagligt overblik - Aktuelt 

  Det er nu muligt at se seneste prøvesvar for Salmonella Dublin og B-streptokokker i tankmælk på Dagligt overblik - Aktuelt. For Salmonella Dublin vises seneste prøveværdi. For B-streptokokker vises om bakterien er påvist eller ej. Prøvesvarene vil ligge der en uge.

  DMS billede Tankmælk prøvesvar

  Klikker man på prøvesvaret vises fanen Tankmælk under Sundhed automatisk, og du kan se prøveresultater for hhv. Salmonella eller B-streptokokker for de seneste 12 måneder og dermed også, om det går i den rigtige eller forkerte retning.

  DMS billede 2 tankmælk prøvesvar

  Der sker samtidig en ændring i SEGES overvågningsprogram vedr. B-streptokokker, som hidtil er baseret på tankmælksprøver. Fremadrettet vil mælkeprøver analyseret med henholdsvis bakteriologi eller PCR indgå i statusvurdering af besætningen. Dyrkninger, som er positive på B-streptokokker, som indberettes til kvægdatabasen, vil medføre statusskifte, hvis besætningen er registreret som negativ. Samtidig vil PCR prøver som indberettes med en Ct værdi < 30 også udløse et statusskift.

     Mulighed for at markere en prognose som "Beef" prognose

  I Prognose er det nu muligt at markere en prognose som "Beef" prognose. Ved at markere dette gives samtidig samtykke til at Danish Crown Beef må modtage udtræk fra prognosen til planlægning af slagtninger og afsætning. I lang tid har det været muligt at markere en prognose med Arla-markering. Den funktion bruger Arla ikke længere, så markeringen er fjernet.

  DMS billede Prognose
 •   Beta Kasein (A2) udledes automatisk fra genomisk test

  Når dyr bliver genomisk testet, kan SEGES nu automatisk udlede svar på genotypen Beta Kasein (A2). Det betyder at man kan spare 85,- pr. ko, da det er unødvendigt med en ekstra test. Resultatet kan ses på ko-kortet og på kolonnen Beta Kasein på listerne "Ko-oversigt avl", "kvie-oversigt avl" og "forventede kælvninger". Beta kasein er en af hovedkomponenterne i mælkeprotein. Der kan avles efter A2A2 i insemineringsplanen, hvor det kan sikres at hundyr kun får forslag med A2A2 testede tyre. A2A2 er fundet på ca. 51.000 levende hundyr ud af 220.000 testede. Tag fat i din avlsrådgiver for at høre  mere.

  DmMS kappakaseien

   Grænse for nykælvere ændret fra 21 til 30 dage

  På analyserne "Sygdomsanalyse, køer" og "Diagnostik og yverbehandlinger" er grænsen mellem nykælvere og lakterende ændret fra 21 til 30 dage for at følge internationale standarder.

  Nykælvergrænse

   Nemmere angivelse af strategi for kønssorteret sæd i Insemineringsplanen

  I insemineringsplanen er der nu bedre mulighed for at følge strategien for anvendelsen af kønssorteret sæd til både tyrekalve og kviekalve. Med den nye løsning kan man angive hvor mange insemineringer, der skal have kønssorteret sæd for henholdsvis køer og kvier. Tag fat i din avlsrådgiver for at høre nærmere.

  DMS grafik

    Opdatering af Foderopgørelsen

  I Foderopgørelsen kan man beregne et samlet foderforbrug ud fra enkelte foderregistreringer og afstemme foderforbruget i forhold til oplysninger om lagerbeholdninger. Som noget nyt viser oprettelsesdialogen nu bedriftens lagerbeholdninger, der ikke har en statushændelse inden for de foregående 12 mdr. Disse beholdninger kan med fordel lukkes, såfremt de ikke længere anvendes eller er blevet anvendt i perioden. På fanen foderafstemning indgår beholdninger vist i oprettelsesdialogen nu kun, hvis der er registreret foderforbrug i perioden (i Foderregistrering).

  Ændringerne betyder, at modulet henter og regner på færre data. Foderopgørelsen anvendes primært af rådgivere i forhold til foderforbrug i "KvægNøglen" samt "Type 2 korrektion" til gødningsregnskab.

    Ændring i funktion til kopiering af en foderplan

  Ved kopiering af en foderplan åbnes der en kopi klar til redigering. Den nye kopi indeholder automatisk de nye anbefalede min/max grænser for AAT, PBV og Råprotein.

  Tip ikon - sort pære  TIP: I Udskriftsoversigten får du hurtigt overblik over relevante udskrifter indenfor forskellige områder

  Det kan være svært at huske, hvor de forskellige udskrifter ligger i DMS.
  Derfor ligger de alle samlet under ”Udskriftsoversigt”, så du hurtigt kan se alle relevante udskrifter om f.eks. mælk. Over 75 % af DMS brugerne bruger ”Udskriftsoversigten” til at finde udskrifter, gør du?

  DMS grafik
 •  Anbefalet maks. grænse for råprotein i foderkontrol, foderplan og foderbudget
  Sæt fokus på indholdet af råprotein i foderrationer til malkekøer med de nye anbefalinger til indholdet af råprotein, AAT og PBV i rationen. Læs mere om de nye anbefalinger her.
  I Foderkontrol vises indholdet af råprotein med en maks. grænse for malkende på 170 g pr. kg tørstof. Samme grænse gælder i Foderbudget, hvor indholdet af råprotein vises med en maks. grænse for malkende på 170 g pr. kg tørstof.

   Anbefalet maks. grænse for råprotein i foderkontrol, foderplan og foderbudget vis i DMS

  I nye foderplaner indgår råprotein pr. kg TS som optimeringsparameter med en maks. grænse på 170 g.
  Læs mere om baggrunden for indsatsen i forhold til maks. 17% råprotein her.

  Beregning af udgifter til mineraler pr. dyr i  foderplan og foderkontrol

  I foderplan og foderkontrol er du nu muligt at få beregnet omkostningerne til mineraler pr. dyr. I foderplan tilvælges "Omkostninger til mineralfoder pr.  dyr" under rationsparameter. I foderkontrol finder du den under nøgletal. Begge steder finder du den under gruppen priser. Læs mere om beregningsgrundlag her.

  skærmbillede i DMS - foderudgifter mineralfoder

   Goldperiodens længde kan følges for 1. kalvs og øvrige kalvs

  To nye nøgletal gør det muligt at se niveauet og udviklingen for goldperiodens længde specifikt for 1. kalvs køer og øvrige kalvs køer. De 2 nøgletal er tilføjet til standardopsætningen "Produktionstal".

  Skærmbillede, goldperiodens længde
 • Nyt i DMS

  DMS er blevet opdateret og indeholder nu flere nye funktioner. I dette nyhedsbrev kan du læse en kort beskrivelse af de nye funktioner. Du kan også se flere små videoer, hvor de nye funktioner bliver kort demonstreret.

  Husk at du altid kan holde musen over   markeringen i DMS, og se en lille beskrivelse af, hvad der er nyt.

  Råprotein i foder - Nyt nøgletal under Kritiske målepunkter

  Nøgletallet "Råprotein i foder, malkende (Gram/kg TS)" er tilføjet i Kritiske målepunkter. Her kan du let og hurtigt følge indholdet af råprotein i foderet. Nøgletallet viser den gennemsnitlige indhold af råprotein i det tildelte foder til malkende køer ved seneste foderkontrol. Den anbefalede maks. grænse er 170 Gram pr. kg tørstof, som kan redigeres under Grundopl. og mål se kort video herunder.

   Hvornår beskæres dyrene i forhold til SEGES' anbefalinger - Ny klovbeskæringsprofil i analyseudskrifter

  Se Dyrlæge Peter Raundal fortælle om den nye beskæringsprofil i videoen herunder. Du finder den nye udskrift ”Klovsundhed” under Analyseudskrifter.

   Du kan nu tilmelde dig det nye Operation ParaTB 2.0 i DMS

  Med lanceringen af Operation Paratuberkulose 2.0 er saneringsprogrammet blevet billigere og bedre. Du kan tilmelde dig eller ændre program i Supplerende mælketest. Det er nu muligt at tilmelde sig 3 forskellige programmer, du kan læse mere om hvilket program der passer til din besætning her.

  Illustration

   Følg udviklingen af forekomsten af ParaTB med den nye analyseudskrift

  Den nye analyseudskrift ”ParaTB Overblik” viser udviklingen i forekomsten at Paratuberkulose i din besætning.

  Udviklingen i forekomsten at Paratuberkulose i din besætning
 • Nyt i DMS

  DMS er blevet opdateret og indeholder nu flere nye muligheder. I dette nyhedsbrev kan du se en kort beskrivelse af de nye funktioner. Nederst i mailen, er der et særligt afsnit til Slagtekalveproducenter.
  Husk at du altid kan holde musen over   markeringen i DMS, og se en lille beskrivelse af, hvad der er nyt.

  Opret foderregistrering og foderkontrol i Blandeopskrift

  Blandeopskrift giver nu mulighed for direkte registrering af fodringen, til brug for en foderkontrol. Oplysninger om hvad der læsses i blanderen og efterfølgende læsses af i et fodringsafsnit tastes undervejs i blandeforløbet. Data fra blandeopskrift kan overføres direkte til SEGES Lager. Efter en natkørsel vil der automatisk blive oprettet en foderregistrering og -kontrol. Foderkontrollen kræver dog at DMS har oplysninger om leveret mælk samt at energibalancen er mellem 75 og 125. Funktionen vælges i forbindelse med den daglige justering af blandemængden.

  Klik på billedet herunder, for at se en kort film om den nye funktion i blandeopskrifter.

   DMS_Ko_hvid_greenBundHusk at Blandeopskrift kan åbnes direkte fra SmartKoen på din smartphone. Du finder Smartkoen ved at taste www.smartkoen.dk i browseren på din smartphone.

  Nyt på reproduktions lister

  Flere listeudskrifter er blevet opdateret med nye oplysninger og kriterier:

  • På listen "Repro-fokus køer" kan man nu se dato for seneste inseminering, selv om koen derefter er erklæret negativ drægtig.
  • I kolonnen reprolidelser på listen "Repro-fokus Køer" kan man nu se op til de 3 seneste på listen, og øvrige kan ses på kokortet. Hermed kan man få længere tilbageblik på koens historik på listen.
  • Slagtekvier/Tyrkvier kan nu vælges som kriterie på listen "Drægtig-/forundersøg kvier", så man sikrer, at en insemineret slagtekvie drægtighedsundersøges.
  • På listen Forventede kælvninger kan man nu se resultatet af den seneste drægtighedsundersøgelse, samt hvem der har udført den.

   I Prognose vises der nu flere resultater

  Der vises nu flere resultater vedr. antal levendefødte kalve:

  • På resultatfanen for køer vises antal levendefødte tyrekalve, opdelt efter race (malkerace eller kødkvægskryds)
  • På resultatfanen for kvier vises antal levendefødte kvier opdelt i opdrætskvier og kødkvægskryds
  DMS_prognose_flere_resultater

  Herved ses konsekvensen af den valgte reproduktionsstrategi, og det kan vurderes om produktionen af opdrætskvier og slagtekalve er som ønsket.

   Særlig nyt for Slagtekalveproducenter

  Find dyr indenfor et angivet vægt interval med kriteriet "beregnet vægt dags dato" på listerne  "Min liste" og "Slagtekalve på stald", og udvælg dermed nemmere dyr f.eks. til slagtning selvom de ikke er vejet for nylig.
   
  På listen "Slagtekalve på stald" er det nu muligt at se både levende og afgåede (slagtede, døde eller aflivede) dyr på samme liste ved at vælge kriteriet "Afgået sidste x antal dage", så man kan sammenholde information på levende og afgåede dyr. Kolonnerne på de afgåede dyr er opdateret frem til afgangsdato, så der f.eks. vises "alder" , "daglig tilvækst fra indgang" og "foderdage" på afgangsdato. Kolonnen "afgået" angiver om dyret er afgået fra besætningen. Klik på billedet herunder, for at se en kort film om afgåede dyr på listen.

  På listen "Slagteresultater Ungdyr" kan man nu vælge 3 nye kriterier; Kvier, slagtekvier og tyrekalve, hermed er det muligt at opsætte listen med fokus på en eller flere dyregrupper.

  Læs nyheder, når det passer dig

  Hvis du lige trænger til en opdatering på, hvad der er kommet af nye funktioner i DMS det sidste stykke tid, så kan du altid læse tidligere DMS opdateringsbeskrivelser på landbrugsinfo her.

  Husk at vi altid gerne vil høre fra dig, hvis du har ideer, ris eller ros til DMS

  Klik blot på DMS-skriv til Os - ikon  i bunden af DMS. Alle henvendelser bliver håndteret og alle ønsker vurderet.
  Hvis du har brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakt vores kundecenter på 7015 5015.

 • Print dine interaktive analyseudskrifter (Power BI)

  I nogle tilfælde kan der være behov for at udskrive de interaktive analyseudskrifter f.eks. "Sundhedsanalyse, køer". Åbn analyseudskriften, lav dine ønskede filtreringer og klik på DMS udskriv ikon

  DMS

  Nøgletalstjek

  I "Potentialevurdering" under Nøgletalstjek kan du nu redigere "Kr. pr. kg slagtevægt" under "Bedriftens priser". Bemærk at "Potentialevurdering" er en simpel beregning pr. nøgletal for bedriftens opnåede resultater sammenholdt med de bedste i sammenligningsgruppen. "Potentialevurdering" bruges som et dialogværktøj for landmand og rådgiver.

  Valg af TSU ved bestilling af genetisk analyse

  Sidste opdatering af DMS gjorde det muligt at købe tilbehør fra to forskellige leverandører af tænger og TSU (vævsprøve-rør). Vælg også det foretrukne TSU mærke ved bestilling af genetiske analyser. Hvis bedriften er tilmeldt ”Automatisk bestilling på renracede kvier” kan det foretrukne TSU mærke også vælges her.

  Skærmklip bestilling af TSU rør

  Bedre information ved bestilling af forældreskab i Genetiske Analyser

  Ved bestilling af forældreskab fremgår det nu om dyrene er døde, eksporterede eller afgåede via levebrug. Se oplysningen under status "Afgået".  

  Se mængder summeret på tværs af de forskellige produktgrupper i Lager

  Med "Vis sum pr. produktgruppe" kan du nederst i Lageropgørelsen se mængden summeret på tværs af de forskellige produktgrupper, der lagerføres. Summeringen giver mulighed for at bruge Lageropgørelsen i forhold til en budgetopfølgning på resultat i Ø90. Vælg den aktuelle periode, kontroller oplysningerne og send udskriften til din assistent, så vil budgetkontrollen tage hensyn til lagerforskydningen.

  Skærmklip DMS, mængder summeret på tværs af produktgrupper i "lager"

  Se beholdning af planteværn i Lager

  Beholdningsoversigten er udvidet med visning af de beholdninger af planteværn, som er registreret i MarkOnline. Oprettelse og redigering af planteværn skal fortsat ske i MarkOnline.

  Afregning kalve kan nu laves som "Summax pdf"

  Afregning, kalve kan laves som "Summax pdf". Afregningen har præcis de oplysninger Summax har behov for. Den oprindelige afregning følger med som et bilag bagved Summax fakturaen.

 • Genetiske analyser - Køb tilbehør

  Nu kan du købe TSU (vævsprøve-rør) og tænger til udtagelse af vævsprøver - uden at bestille analyse på et dyr. Indtil videre kan produkterne købes fra to forskellige producenter.
  TSU og tænger findes under fanen ”Tilbehør”.

  Genetiske analyser - Køb tilbehør

  Genetiske analyser - ny test kan være nødvendig

  Den genomiske test, som anvendes til avlsværdivurdering og forældreskabskontrol, indeholder også information, der bruges til genetiske analyser som f.eks. BLAD og Beta Kasein.
  Den genomiske test udvikles løbende med flere genetiske analyser. Derfor kan det være nødvendigt at foretage en ny genomisk test på et allerede testet dyr. Nu kan du ved bestilling af genetiske analyser se, om en ny genomisk test er nødvendig.

  Genetiske analyser - ny test kan være nødvendig

  Nøgletalstjek

  Analysér drægtighedsprocenten for insemineringer med:

  • •Kønssorteret sæd af typen ks k (kvieafkom)
  • Kønssorteret sæd af typen ks t (tyreafkom)
  • Konventionel sæd (ikke kønssorteret)

  De nye nøgletal findes for både køer og kvier og kan tilføjes under "vælg nøgletal og kriterier"

   Analysér drægtighedsprocenten for insemineringer med nøgletalstjek

  I Nøgletalstjek kan du vælge mellem 153 forskellige nøgletal. Analysér dine egne resultater og sammenlign med andre i samme sammenligningsgruppe.

  Udenlandske medarbejdere kan også bruge DMS

  Overskuelige vejledninger, der oversætter de mest relevante ord og funktioner, gør det muligt for dine udenlandske medarbejdere at registrere i DMS.
  Find de opdaterede vejledninger her.

  Udenlandske medarbejdere kan også bruge DMS

  Fejlregistrering i afstamning rettes nu i højere grad automatisk

  Hvis kalv har påvist fejl i afstamningen har det tidligere resulteret i et brev om mulig fejl i afstamning og øget administration . Den tid er nu stort set forbi, da man ved brug af eksisterende data kan på- eller afvise den registrerede morfar med meget stor nøjagtighed. Hvis den registrerede morfar accepteres, vil afstamningen automatisk blive rettet. På ko-kortet i DMS vil du se en bemærkning om, hvad der er rettet på det enkelte dyr
 • Arkivering af bedriftsfodermidler

  Få et bedre overblik over bedriftens fodermidler ved at arkivere fodermidler og blandinger, der ikke længere er i brug. Under Bedriftsfodermidler kan du markere et eller flere fodermidler og lægge dem i arkivet, så de ikke længere er synlige. Du kan altid hente dem frem fra arkivet igen.

  Kun de aktuelle fodermidler og blandinger kan vælges i:

  • Foderplan
  • Foderregistrering
  • Foderbudget
  • Lager
  • Blandeopskrift

  Blandeopskrift

  Opret en blandeopskrift for hele foderplanen og du vil se mængderne på fodermidlerne som et vægtet gennemsnit mellem fodergrupperne i foderplanen.

  Nye tillæg til mælkeprisen: Hjerteordning og Arla-klimatjek

  Tillæg til mælkeprisen ved deltagelse i Hjerteordningen (fra. 1.4.2020) og Arla-Klimatjek (fra 1.6.2020 for Arla-leverandører) kan nu håndteres i DMS.

  • Grundoplysninger
   Tillæg skal angives under Grundoplysninger.
   For Hjerteordningen skal der angives antal hjerter (1-3) og Klimatjek kan markeres (er standard markeret for Arla leverandører)
  • Foderkontrol
   Hvis de nye tillæg er angivet under grundoplysninger, medregnes de automatisk i mælkeprisen med de gældende satser for Arla-leverandører.
  • Produktionsbudget
   De nye tillæg medtages automatisk ved oprettelse af et nyt budget. For eksisterende 2020-budgetter kan de medtages ved at anvende funktionen ”Genindlæs mælkepris grundlag”. Bemærk, at satsen for Klimatjek er sat til nul indtil råvareværdierne for juni bliver meldt ud, jf. meldinger om, at Arla-leverandørerne skal have tilmeldt sig Arla-Klimatjek senest pr. 31.5 for at fastholde mælkeprisen pr. 1.6.

  Lager

  Ved at ændre eller tilføje foderkoden på beholdningen, kan du opdatere analysen på lagerbeholdningen.

  Må Slagtes?

  Det er nu muligt at se om dyret er en kvie eller slagtekvie på Må Slagtes?

  Nyt på lister

  Tilføj kolonner med testresultater for Beta kasein (A2) og Polled på "Min liste", "Forventede kælvninger" og "Ko/Kvie oversigt avl"

  Skærmklip - lister - nye felter Beta kasein og polled

  Tilføj kolonner med afgangsårsag 1 og 2 på "Reprofokus køer/kvier"

  Nøgletalstjek

  De eksisterende nøgletal "Andel kønssorteret sæd" for henholdsvis kvier og køer er opdelt i sædtyperne ks k (kvieafkom) og ks t (tyreafkom).

 • Hold musen over NY markeringer

  Hold musen hen over NY markeringer og læs en kort beskrivelse af nyheden. Beskrivelsen bliver mere detaljeret længere inde i modulet.

  Hold musen over NY markeringer

  Vælg startside

  Højre-klik på det menu punkt du ønsker som startside, og vælg "Gør til startside". DMS åbner automatisk på startsiden og startsiden vil stå først under favoritter og kan ændres når det passer dig.

  Vælg startside

  Analyseudskrifter - tilføjelser

  Kvier produktion:

  •  "Andel dødfødte og døde indenfor 24 timer" viser de opnåede tal pr. laktationsnummer og sammenligner med de 25% bedste og ringeste indenfor samme race.
  • "Gennemsnitlig alder ved forventede kælvninger" viser den gennemsnitlige alder ved de kommende 1. kalvs kælvninger for alle inseminerede og drægtighedsundersøgte kvier, samt for de kvier som er mere end 90 dage efter en inseminering uden drægtighedsundersøgelse. De enkelte kvier vises som en prik, hvor nummeret kan aflæses ved at holde musen over.
  • "Celletal, Ydelseskontrol" viser celletal og andelen af 1. kalvs med celletal over 100.000 og der benchmarkes indenfor race. Ligeledes er "Andel 1. kalvs med celletal >100.000" vist grafisk for hver ydelseskontroldag.

  Diagnostik og yverlidelser:

  • Vælg forrige 12 måneder og følg udviklingen i diagnoser og yverlidelser i op til 24 måneder.
  • Sammenhold med antal kælvninger pr. måned.

  Leverandøranalysen - Følg op per dyr eller per leverandør ud fra:

  • Indkøbspris
  • Slagtepris
  • Kr./dag

  Avlsudvikling - Se udvikling for 2 nye avlsindekser:

  • SparFoder: Genetisk potentiale for at spare foder gennem lavere vedligehold og bedre stofskifteeffektivitet
  • Persistens: Genetisk potentiale for laktationskurvens form

  Lister

  Print af sum og gennemsnit
  Beregninger af sum og gennemsnit er nu tilføjet på sidste side af udskriften når en liste printes eller overføres til PDF.

  Markering af hele grupper
  På udvalgte lister er det blevet muligt at markerer en hel gruppe af gangen med et enkelt klik. Marker nemt den gruppe af dyr du for eksempel vil overføre til registrering eller print.

  Listen: Forventede kælvninger
  På listen Forventede kælvninger kan man nu registre kælvninger via registrerings billedet øverst på listen

  Listen: Forventede kælvninger

  Supplerende mælketest

  Dage fra seneste inseminering kan nu ses på fanen for bestilling af analyser til enkelt dyr når drægtigheds-oplysninger er valgt til.

  Supplerende mælketest

  Lager

  Vurder lagertab på grovfoder. Lagertabet beregnes pba. høstet og udfodret udbytte, når beholdningen lukkes. Find udbytteopgørelsen på beholdningsfanen på den lukkede beholdning.

  Lager

  Valg af fodermidler

  Find hurtigt de nyeste fodermidler ved at sortere på dato, når du tilføjer fodermidler til f.eks. foderplan, foderregistrering og foderbudget.
  Når der sorteres på sidst ajourført i Bedriftsfodermidler, vil sorteringen starte med nyeste øverst.

 • Foderkontrol pr. hold

  Det er nu muligt at lave foderkontrol pr. hold, hvor systemet ud fra holdregistrering pr. dyr, ved hvilke dyr, der er i hvilket hold hvornår.
  Hovedpunkter i løsningen:

  • Ved opstart skal de anvendte holdnumre knyttes til et fodringsafsnit i Foderregistrering (under ”Opsætning af fodringsafsnit”)
  • I Foderregistrering beregnes antal dyr pr. fodringsafsnit/hold herefter automatisk
  • I Foderkontrol beregnes mælkeproduktion, gns. tilvækst og vægt ligeledes automatisk pr. fodringsafsnit/hold

  Mælkeproduktion pr. hold beregnes ved, at mælk til mejeri på foderkontroldagen (-perioden) fordeles ud pr. hold ud fra ydelseskontroldata pr. ko ved seneste ydelseskontrol. Senere vil der blive mulighed for at anvende daglige mælkedata overført fra malkeudstyr til DMS.

  Se vejledning til opstart og nærmere beskrivelse af beregninger mv.

  Analyseudskrifter - Mælk leveret

  Daglig opfølgning på mælk leveret til mejeri og afvigelse fra prognosen. Skift mellem kg mælk og kg EKM i den interaktive rapport og hold musen over graferne, for at aflæse det faktiske niveau. Der er taget højde for daglige afvigelser ved at beregne 8 dags gennemsnit.
  Analyseudskrifter - Mælk leveret

  Analyseudskrifter - KLIK, Udpeg og Analysér i den nye "Sundhedsanalyse, ungdyr"

  Du kan selv tilpasse "Sundhedsanalyse, ungdyr", mens du ser den på skærmen. Det gør du f.eks. ved at KLIKKE på de blå søjler for at se detaljer. Du kan også se hvordan dine forskellige holds registreringer ser ud. På fanen "Sygdomsregistreringer, analyser" kan du se fordeling af sygdomme i forhold til aldersgrupper, køn og fars race.

  Analyseudskrifter

  Nye kolonner på lister

  Det er nu muligt at tilvælge følgende:

  • ParaTB status på arbejdslisten Goldning
  • information om inseminerings tyr og kønssorteret sæd på arbejdslisten Dræg-/forundersøg køer/kvier
  • Stambogsmarkering på listen Forventede kælvninger
  • Race kan ses på vaccinationslisten
  • Dyr med slagtekvie status kan vælges som kriterie på vaccinationslisten

  Sortering på dyreforslag

  Ved fremsøgning af dyrenummer er sorteringen på dyreforslag ændret så besætningens nuværende dyr vises øverst i kronologisk rækkefølge, efterfulgt af afgåede dyr.

  Sortering på dyreforslag

  Lager

  Det er nu muligt at få vist grovfoder i enheden kg. Vis i kg vælges øverst i skærmbilledet. Lager husker valget og valget af enhed gælder også ved oprettelse af hændelser.
  Der er på fanen "hændelser" mulighed for, at folde alle hændelser ud. Hændelserne kan markeres og alle valgte kan slettes med et klik.

  Foderplan

  I udskriften foderplan vises udfodring pr. dyr pr. dag i både kg og kg tørstof.

  Afregning, kalve

  De beregnede tillæg på hver kalv kan nu ses i Afregning,kalve.

  Afregning, kalve

  Genetiske analyser

  • Der oprettes nu automatisk ordrer på ET kalve, hvis du er tilmeldt automatisk bestilling af genomiske test.
  • Analyse af 3 nye arvelige sygdomme: Bovine tail sperm defect (TSD) (RDM), Ataxia (kødkvæg) og Crop ear (kødkvæg). Læs mere om monogene egenskaber.
 • Markering af dyr på lister

  Det er nu muligt at markere flere dyr af gangen på listerne ved et enkelt klik. Se videoen med yderligere information inde på listerne.

  Markering af dyr på lister

  Raceandele

  Raceandele kan nu ses på følgende lister; Tyreoversigt, Ko oversigt Avl, Kvie oversigt Avl samt Min liste. Så nu er det ikke længere nødvendigt at tjekke kokortet for hvert enkelt dyr.

  Slagtekalve

  Det er nu muligt at se de 3 seneste vægte og vejedatoer på listerne Slagtekalve på stald og Slagteresultater ungdyr. Desuden kan Form og Fedme vælges både som tekst og som talscore på Slagteresultater ungdyr.

  Afregning, kalve

  Der er blevet beregnet nye værdier generelt til kødkvægstillægget .
  Desuden bliver kødkvægstillægget for racerne Angus, Hereford og INRA nu tilpasset, så værdien er vægtet med 0,6 for en tyrekalv og -0,3 for en kviekalv.
  Ved kalve, hvor der er et negativt kødkvægstillæg, vil der fremadrettet ikke være en fordeling at tillægget. Negative tillæg tilfalder sælger (mælkeproducenten) 100%.

  Tilføjelse til Sundhedsanalyse, køer

  På fane 2 af Sundhedsanalysen kan du nu se antal sygdomsregistreringer fordelt på både kategori og måned. Tryk under grafen på "se fordeling pr. måned". Efter flere henvendelser kan vi i øvrigt orientere om, at vi arbejder på "Sundhedsanalyse, ungdyr", som bliver tilgængelig i 1. kvartal af 2020.

   Tilføjelse til Sundhedsanalyse, køer

  Hastighed på Grundopl. og mål

  Modulet med grundoplysninger og mål er blevet optimeret, så det nu er hurtigere at åbne og indstille sine oplysninger.

Opdateringer til DMS for 2019

 • Ny Holdbarhedsanalyse

  Holdbarhedsprofiler for køer viser overlevelse baseret på de seneste 12 måneders data for driftsenheden.

  Holdbarhed af køer

  Udskriften indeholder desuden en række nøgletal, som for hvert laktationstrin angiver sandsynligheden for, at en ko når frem til:

  • 60 dage efter kælvning
  • Næste laktation

  På udskriftens side 2 er en række nøgletal med betydning for holdbarhed. Driftsenhedens egne opnåede nøgletal vises i forhold til sammenligningsgruppens nøgletal.

  Udskriften "Holdbarhed" findes under Analyse og lister > Analyseudskrifter > Basisoplysninger > Holdbarhed. Læs mere her.

  Sum og gennemsnit på lister

  På listeudskrifter beregnes der sum og gennemsnit for udvalgte kolonner.

  Illustration

  Beregningerne findes under listerne, og viser sum og gennemsnit på en række kolonner, såfremt de er til valgt til listen. Beregningerne sker på de dyr der er markeret i listen, hvis der foreligger data for den enkelte kolonne på dyret. Antal dyr angiver hvor mange dyr der indgår i beregningerne af gennemsnit og summeret.

  Registrering af dyr med forskellige vægte i Beh. diag.

  Ved registrering af behandlinger efter en besætningsdiagnose er der nu følgende nye muligheder:

  • Du kan oprette samme behandling på dyr med forskellige vægte på én gang. Ved diagnoser hvor medicinmængden afhænger af dyrets vægt, beregnes mængden nu ud fra hvert dyrs vægt. Samtidig med at du opretter en behandling på dyret kan du flytte dyr til et andet hold indenfor besætningen. Det er blevet nemmere at fremsøge og finde et bestemt dyr under Seneste registreringer hvor dyrene nu vises enkeltvis.
  Illustration

  Drægtighedstest, ændring i tolkningen af resultater

  Erfaringer fra praksis har vist, at en mælkeprøve, der viser positiv drægtighed, i virkeligheden kan dække over en nylig abort, hvis den er taget lang tid efter insemineringen, og testresultatet er lavere end normalt.

  Hvis denne situation forekommer, bliver der gjort opmærksom på det i form af en bemærkning på Drægtighedsresultater og på Hændelseslisten, hvor der opfordres til at koen overvåges eller tjekkes igen. Ligeledes gøres der opmærksom på forholdet på ko-kortet.

  Nye avlsindekser tilgængelige på lister - SparFoder og Persistens

  De nye indekser kan tilvælges på listerne Ko oversigt avl, Kvieoversigt avl og Min liste og der kan avles efter dem i insemineringsplanen.

  • Persistens er et avlsindeks som bruges til at vælge køer eller tyre ud fra deres, eller deres døtres, genetiske potentiale for laktationskurvens form
  • Sparfoder er et avlsindeks som bruges til at vælge køer eller tyre ud fra deres, eller deres døtres, genetiske potentiale for at spare foder gennem lavere vedligehold og bedre stofskifteeffektivitet

  Ny grundoplysning til mere præcis beregning af antal malkende køer

  Under Bedrift -> Grundoplysninger -> Reproduktion er der tilføjet en ny grundoplysning ”Registreres alle goldninger?”.

  Den nye grundoplysning har betydning for beregnet antal malkende køer i Foderregistrering, Foderopgørelse og Kritiske målepunkter (dagsydelse pr. malkende ko).

  • Hvis værdi = Ja: Efter seneste kælvning anvendes kun registrerede golddatoer til beregning af antal malkende
  • Hvis værdi = Nej: Uændret i forhold til tidligere. Dvs. hvis der mangler en goldregistrering, så beregnes der en forventet golddato ud fra forventet kælvedato og goldperiode fra grundoplysninger Standard er ”Ja” for alle driftsenheder, hvis der de seneste 12 mdr. er indberettet en golddato for mindst 90% af alle kælvninger.

  Lager finder automatisk produktkode

  Når du opretter nye beholdninger i Lager, finder systemet automatisk den rigtige produktkode. Listen over produktkoder er samtidigt opdateret så den matcher kontoplanen i Ø90. Det er endvidere blevet muligt at oprette beholdninger i det "nye" lager direkte fra Foderbudget, Ø90 Data og Foderopgørelse.

  Insemineringsplanen tager nu højde for 6 yderligere arvelige sygdomme

  Når du genomisk tester dine dyr udleder SEGES nu resultater for yderligere 6 arvelige sygdomme. Denne information bruges til at undgå parring af dyr, som bærer uønskede sygdomme.

  • RP1 (Tiltagende tab af synet)
  • HH6 (Fosterdød)
  • HH7 (Fosterdød)
  • BTA12 (Fosterdød)
  • BTA23 (Abort i sen drægtighed)
  • AH2 (Fosterdød)
 • Ny mælkeanalyse, ydelseskontrol

  Målinger fra ydelseskontrollen er nu tilgængelige i en ny interaktivt analyse, hvor du selv kan filtrere og analysere på den gruppe af dyr, der har interesse - inklusiv hold. Analysen indeholder 4 faner.

  • Urea
  • Fedtsyrer
  • opstart af laktation
  • Sammenligningsgruppe

  Kom godt i gang med Mælkeanalyse, Ydelseskontrol her

  I tidlig laktation er en høj andel preformed fedtsyrer, sammen med BHB og fedt/protein forholdet, med til at give en indikation af om køerne mobiliserer. Der er imidlertid usikkerhed på den enkelte måling på den enkelte ko, hvorfor resultatet kun må bruges til at sætte en grundigere undersøgelse i gang på koen. BHB og preformed fedtsyrer skal bruges som overvågning af, om andelen af nykælvere med forhøjede værdier er så høj, at man kan betragte det som et besætningsproblem, man bør have opmærksomhed på. Høj andel af de novo fedtsyrer er alt andet lige et udtryk for en velfungerende vom. De novo fedtsyrer er i høj grad påvirket af fodringen og især et højt fedtsyreindhold i foderrationen, frisk græs og negativ energibalance resulterer i mindre de novo fedtsyrer. På den anden side øger et højt sukkerindhold og NDF (grovfoderandel) i foderrationen andelen af de novo fedtsyrer. Andelen af de novo fedtsyrer afhænger også af race, årstid og laktationsstadie. Brug sammenligningsgrupper til at vurdere om din besætning afviger.

  Insemineringsplanen håndterer nu Polledhed og A2A2

  Du kan nu sikre at afkom bliver polled eller A2A2 ved at indstille insemineringsplanen, så den f.eks. anvender pollede tyre uden at gå på kompromis med NTM.

  Sygdomme og besætningsdiagnoser på Min Liste

  En ny kolonne på Min Liste viser sygdomme og den eventuelt tilhørende besætningsdiagnose for de seneste 12 måneder, så man nemt kan få et overblik over hvilke besætningsdiagnoser, der er anvendt for det enkelte dyr.

  Udsætterårsager

  Udsætterårsager vises nu i prioriteret rækkefølge på kokortet og lister, og ikke som tidligere i alfabetisk rækkefølge.

  Tilføj dyr til gruppe fra lister

  Det er nu muligt at tilføje dyr til en eller flere grupper fra et stort udvalg af listerne. Det kan bruges, hvis man vil følge en bestemt gruppe af dyr, f.eks. de kalve som er indsat i besætningen i en bestemt uge, eller hvis man vil følge en gruppe af dyr, som har fået en bestemt behandling.

  Rettelser til Afregning, kalve

  Kødkvægskrydsningkalve hvor faren er af racerne Dexter, Galloway og Skotsk Højlandskvæg vil ikke få beregnet et kødkvægstillæg. De vil blive afregnet som Holstein kalve.

  Tyrkviepris er nu ændret til at hedde Kviepris, og fremover vil kvier af ren malkerace blive afregnet til den pris, der er indtastet i Noteringen.

 • Kvier - produktion

  Analyseudskriften ”Kvier – produktion” giver et godt billede af, i hvilken alder, besætningen eventuelt mister kvier – altså kviernes holdbarhedsprofil. Sammen med holdbarhedsprofilen er der flere nøgletal. De er med til at beskrive succesen i forskellige perioder af kviernes opdrætsperiode. Med udskriften bliver det nemmere at finde årsagerne til kviernes afgang fra besætningen. Læs mere.

  Til information arbejdes der også på en tilsvarende holdbarhedsprofil for køer. Den analyse ventes færdig i starten af 2020.

  Insemineringsplan

  Der er oprettet en ny grundoplysning, som standard er sat til at frasortere slagtekvier fra insemineringsplanen, så de ikke får tyreforslag.

  Undertryk drægtigheder indberettet af inseminøren

  Landmanden kan nu undertrykke drægtigheder indberettet af inseminøren, og kan også undertrykke drægtigheder indberettet for mere end 6 mdr. siden. 

 • Listeudskrifter: 

  • Du kan nu lave listen Forventede kælvninger for kun køer eller kvier. Det gøres ved at vælge køer eller kvier som kriterie på listen.
  • Goldko kan vælges som kriterie på Min liste, så det er muligt at opsætte en liste der kun indeholder goldkøer.
  • Hornstatus kan vælges til på ko- og kvie-oversigt, samt ko- og kvie-oversigt avl.
   Beh.oversigt, Øko tæller ikke længere behandlinger med calciumpræparater med i Antal behandlinger.

  Beh. Diagnose: 

  • Du kan oprette samme behandling på dyr med forskellige vægte på én gang. Ved diagnoser hvor medicinmængden afhænger af dyrets vægt, beregnes mængden nu ud fra hvert dyrs vægt.
  • Samtidig med at du opretter en behandling på dyret kan du flytte dyr til et andet hold indenfor besætningen.
  • Det er blevet nemmere at fremsøge og finde et bestemt dyr under Seneste registreringer hvor dyrene nu vises enkeltvis.

  Foderkontrol og Foderregistrering:

  • I Foderregistrering kan du fravælge beregning til Benchmark når der oprettes foderkontrol. Fravælg beregningen hvis foderregistreringen ikke er retvisende. F.eks. hvis der oprettes Foderkontrol automatisk, men mangler kraftfodermængder fra malkestald eller malkerobot.

  Blandeopskrift:

  • Blandeopskrift er et nyt modul, hvor du kan gøre din foderplan klar til udfodring. Blandeopskrift virker både fra DMS og SmartKoen. For bedrifter, uden eksternt udfodringsudstyr med opkobling til DMS, kan Blandeopskrift erstatte udskrift fra Foderplan.

  Til slagtekalveproducenter:

  • Kviers antal og gns. slagtevægt er tilføjet til udskriften "Status omsætning kvæg"
  • Ændring i beregning af tillæg for Montebeliard/Fleckvieh- og Jerseyandele i Afregning, kalve. Tillæg og fradraget bliver beregnet lineær efter raceandelen i den enkelte kalv. Beløbet indtastet i Noteringen er for en kalv med 50 % raceandel.
  • Når der indtastes foderforbrug i DB Tjek, skal der nu vælges imellem bedriftsfodermidler.

  Insemineringsplan:

  • Der er tilføjet 10 nye filtre, som kan gruppere hundyrene f.eks. hold, salmonella status eller beta/kappa kasein.
  • Det er nu muligt at angive om budgettyre skal være af typen konv, ks k eller ks t
 • Se dine SenseHub alarmer i DMS:

  Du kan nu se udvalgte alarmer fra SenseHub i Dagligt overblik under Fokus dyr på listen Observations- og Akutdyr. Når du har gemt registreringsnøglen fra SenseHub der hvor du gemmer transpondernumre, vil du få vist alarmerne. 

  Læs mere DMS alarmer fra SenseHub.

  Fedtsyrer på mælkeproduktionsopgørelsen

  De novo fedtsyremålinger fra ydelseskontrollen kvitteres nu på mælkeproduktionsopgørelsen. Nedenstående faktorer påvirker andelen af de novo fedtsyrer i mælken:

  • Reducerer: Højt fedtsyreindhold i foderrationen, frisk græs og negativ energibalance
  • Øger: Højt sukkerindhold i foderrationen og en høj grovfoderandel (NDF)

  I forbindelse med den nye tabel, er der omrokeret på udskriften, så alle foder-indikatorerne (BHB, Urea og Fedtsyrer) står samlet. 

  Ny Analyseudskrift - Diagnostik og yverbehandlinger

  Nu kan du analysere seneste 12 måneders diagnostik og yverbehandlinger i DMS. Værktøjet finder du under Analyse og Lister, Analyseudskrifter. Du kan klikke og filtrere og se antal månedlige dyrkninger, PCR prøver, yverbetændelser og goldningsbehandlinger. Du kan se registreringer for forskellige laktationsstadier:

  • Nykælvere 0-21 dg. efter kælvning
  • Laktation 22-60 dg. efter kælvning
  • Laktation 61 dg. efter kælvning
  • Goldning (120 dg. før forv. kælv.)

  Nye nøgletal på Race- og krydsningsopgørelsen
  På analyseudskriften ”Race- og krydsningsopgørelse” er der tilføjet nogle flere nøgletal:
   
  Kvier:

  • Reproduktionsresultater

  Køer:

  • Andre sygdomstilfælde pr. årsko
  • Yversundhed (pct. inficerede i alt)
  • Slagtevægt og alder ved slagtning

  Logistiktillæg i produktionsbudget
  I produktionsbudget beregnes logistiktillæg for Arla-leverandører efter de nye regler gældende fra 1.1.2019 i følgende situationer:

  • Ved opret af et nyt produktionsbudget
  • For eksisterende produktionsbudgetter ved anvendelse af funktionen ”Genindlæs grundlag mælkepris”

  Nye funktioner i Lager
  I Lager kan du:

  • På beholdningen følge saldobevægelserne ud for de enkelte hændelser.
  • Flytte hændelser mellem beholdninger.
  • Se mål fra seneste status eller produktion, når du indberetter status.
  • Med GPS oprette lokationer på din aktuelle placering, når du bruger Lager fra SmartKoen.

  Det er ikke længere muligt at indberette medicinforbrug sammen med mælkeprøvesvar
  I billedet til registrering af øvrige behandlinger (Beh.øvrig) har det hidtil været muligt at indberette medicinforbrug sammen med mælkeprøvesvar. Men medicin indberettet på denne måde bliver ikke talt med på bl.a. Sygdomsopgørelsen og bliver heller ikke vist på Ko-kortet, så vi har derfor valgt at lukke for muligheden. Det betyder, at hvis du ønsker at indberette medicinforbrug i forbindelse med et mælkeprøvesvar, skal det ske ved registrering af en yverbetændelse.

  Information om seneste ilægning på ko-kort oversigten
  På ko-kort oversigten er ilægninger nu tilføjet seneste information omkring reproduktion. Man kan se dato og dage siden seneste inseminering, løbning eller ilægning. Samt det samlede antal insemineringer, løbninger og ilægninger siden seneste kælvning.

 • Opret besætningsdiagnoser uden OSR-aftale
  Dyrlæger kan nu oprette et udvalg af besætningsdiagnoser på bedrifter uden OSR-aftale. Følgende diagnoser kan oprettes; Ringorm, Vaccine, Vaccination 1, Vaccination 2, Mastitis Staf./E-Coli vaccination, Bluetongue vaccination. Det bliver derfor muligt for landmænd, uden en OSR-aftale, at benytte listeudskriften Vaccination til at udpege dyr til behandling.  

  Hold styr på de udstationerede dyr
  Vælg de nye kolonner Udstationering dato og Udstationering besnr., samt kriteriet Udstationerede dyr på Min liste, og få overblik over besætningens aktuelt udstationerede dyr.

  Lagerstyring i nyt lagermodul
  Lager modulet i DMS er opdateret med en helt ny brugerflade og en række nye funktioner. Det omfatter:

  • Visning af lokationer på et luftfoto
  • Fremskrivning med baggrund i forbrug de seneste 7 hændelser
  • Afstemning af beholdning ved statusindberetning
  • Sortering og filtrering af hændelser på beholdningsoversigt
  • Adgang til lager fra Smartkoen

  Foderkontrol pr. fodringsafsnit
  Foderkontrol med opsplitning i fodringsafsnit (=hold) viser nu hvilken vægt og tilvækst pr. fodringsafsnit, der standard anvendes i beregningerne.

  Hvis den aktuelle vægt og/eller tilvækst kendes for et eller flere fodringsafsnit, er det muligt at ændre standardværdierne, så energiudnyttelsen (fodereffektiviteten) beregnes så præcist som muligt.

  Læs mere om Foderkontrol pr. fodringsafsnit 

 • Ureamålinger på mælkeproduktionsopgørelsen
  Ureamålinger fra ydelseskontrollen kvitteres på mælkeproduktionsopgørelsens side 3. Med ureamålingerne er der mulighed for at få en indikator for proteinforsyningen hos en gruppe af køer i besætningen.  

  "Kvier – tilvækst og størrelse" er et nyt værktøj i DMS
  Nu er første del af et nyt værktøj, med fokus på kviers tilvækst og størrelse, tilgængeligt i DMS. Værktøjet finder du under Analyse og Lister, Analyseudskrifter. 
  Når kvierne vejes og måles flere gange i løbet af opdrætsperioden, er det en måde at sikre, at kvierne med det største potentiale for mælkeproduktion kommer til at indgå i produktionen. Kom godt i gang med at bruge værktøjet, ved at se filmen med vejledning nedenfor:

  Fremsøgning af tidligere registreringer på registreringsfanerne
  Begrænsningen på maksimalt at fremsøge 100 tidligere registreringer er nu fjernet, og alle registreringer der opfylder de angivne søgespecifikationer vises. Søgningen kan stoppes undervejs og de allerede fremsøgte registreringer vil vises. Ændringen er gældende for de fleste registreringsfaner, som f.eks. kælvning, inseminering, goldning, mfl.

  Nyt i SmartKoen

  •  Beh uden bes. Diagnose
   Mulighed for at indberette sygdomsbehandlinger, der ikke er tilknyttet en besætnings diagnose. Kendt i DMS som Beh.øvrige

  • Hold
   Det er nu muligt at angive Hold på dyr i SmartKoen. Dette kan gøres i menuen ”Dyr i Fokus” men også direkte fra Ko-kortet

  • Sygdomme på Ko-kortet
   Visning af sygdomshændelser på SmartKoen er ændret, så vi viser navnet på diagnosen der er benyttet, hvis sygdomsbehandlingen er oprettet vha. en besætningsdiagnose

  Nye mulige oplysninger tilføjet til lister i DMS

  • På listen Udsætning, under løbende opgaver er kolonnen "Må slagtes" tilføjet. Kolonnen viser om dyret kan slagtes dags dato eller der bør være et yderligere tjek af dyret inden det sendes til slagtning. Derudover er oplysningen om B-streptokok også tilføjet
  • På listerne Reprofokus Køer og Reprofokus Kvier er B-streptokok tilføjet. På Reprofokus Kvier er dyrets Para-TB status og Salmonella niveau også tilføjet.
  • På Forventede kælvninger er oplysningerne om B-streptokok og Salmonella niveau tilføjet
  • På arbejdslisten Goldning er Dage fra ins. Tilføjet
  • På listen Salmonella er oplysningerne Foderdage og og Alder i mdr. tilføjet. Det er relevant hvis der skal findes dyr, der skal have udtaget Salmonella kvartalsprøver. 

  Særligt vedr. Insemineringsplan

  •  Det er nu muligt at identificere en række arvelige sygdomme ved at udlede dem fra SNP-resultater baseret på en genomisk test. Denne information udnyttes i insemineringsplanen til at undgå afkom, som bærer uønskede sygdomme. De arvelige sygdomme udledes både for tyre og hundyr og kan ses på Ko-kortet i DMS, på ID-kortet og eksportcertifikatet, hvor de markeres med en (*) hvis de er udledt på baggrund af resultater fra genomisk test.
  • Med 3 nye grundoplysninger kan du selv bestemme hvornår dyrene er insemineringsparate og får tildelt tyre i insemineringsplanen. På besætningsniveau kan man således undgå at tildele de bedste tyre til nogle af de kvier, som endnu ikke er insemineringsparate, fordi man på besætningen har en strategi om at vente med at inseminere dem.
 • Må slagtes?
  Det er nu muligt nemt og hurtigt at undersøge om et dyr kan slagtes lovligt i forhold til drægtighed og tilbageholdelsesfrist ud fra en forventet slagtedato. Dyret kan ende i 3 kategorier: Ja - kan slagtes, Nej - kan ikke slagtes eller Risiko - hvis der er forhold som man skal følge op på. Du finder Må slagtes? i Dagligt overblik ved siden af Registrering. Du kan også finde muligheden på listen Udsætning, samt listerne Ko-, Kvie- og Tyreoversigt, Min liste samt Slagtekalve på stald. Se mere her    

  Automatisk bestilling af genomiske test på renracede kvier
  Det er nu muligt at tilmelde sig automatisk bestilling af genomisk test på nyfødte renracede kvier. Hvis du er tilmeldt, bliver der automatisk oprettet ordrer én gang om ugen på nyfødte kviekalve. Ordrer faktureres, som altid, først når laboratoriet modtager vævsprøven og analyserer prøven. Du tilmelder dig i webshoppen ”Genetiske Analyser” under Genomisk test.

  Bovisoft opdatering - SenseHub Brunst- og Sundhedsalarmer i Bovisoft
  Hvis du har Bovisoft, kan du nu se brunst- og sundhedsalarmer fra SenseHub. Kontakt Kundeservice eller din Viking SenseHub servicemedarbejder for at få det sat op i Bovisoft.

  Internationalisering af monogene egenskaber (arvelige sygdomme)
  Resultater fra genetiske analyser er internationaliseret i DMS og på udskrifter. Eksempler på ændringer er:

  • BLAD resulterede før i BL (Bærer) og TL (Frikendt). Nu er betegnelsen BLC (Bærer) og BLF (frikendt)
  • CVM resulterede før i CV (Bærer) og TV (Frikendt). Nu er betegnelsen CVC (Bærer) og CVF (frikendt)
  • Polled resulterede før i Hornet, Polled eller HP. Nu er betegnelserne POF/POS/POC hvor POF = Hornet, POS = Homozygotisk Polled og POC = Heterozygotisk Polled

  En ny version af ID kortet viser tydeligt dyrets monogene egenskaber. 

  Find flere beskrivelser om monogene egenskaber hos Nordisk Avlsvurdering

  Begrænsninger på tilladt medicin for besætningsdiagnoserne Intern Pattelukning og Goldning
  Begrænsningen medfører at tidligere oprettede besætnings-diagnoser, der ikke indeholder den korrekte medicin, ikke længere kan anvendes i DMS.
  Kontakt din dyrlæge, hvis der er behov for at oprette nye besætnings-diagnoser.

  Modulet slagtekalve
  Foderplan kan nu også findes under modulet slagtekalve.

 • Nyt analyseværktøj "Yversundhed, goldperiode"
  Med det nye analyseværktøj "Yversundhed, goldperiode" kan du analysere resultatet af forskellige management beslutninger ved goldning. Det er muligt at sætte de forudsætninger op som er valgt i besætningen og derefter få illustreret resultaterne. Resultaterne er baseret på celletalsmålinger, fra ydelseskontrollen, før og efter kælvning.
  Analyseværktøjet har output fra 4 forskellige management beslutninger i forbindelse med goldning:

  • Koen goldes uden nogen behandling
  • Koen goldes og der anvendes antibiotika
  • Koen goldes og der anvendes patteforsegler
  • Koen goldes og der anvendes både antibiotika og patteforsegler

  Læs mere om analyseværktøjet Yversundhed, goldperiode

  Slagtekalveproducenter - ny samling af funktioner
  Under menupunktet Slagtekalve har vi samlet de funktioner, som anvendes i slagtekalveproduktionen. Gør Slagtekalveoverblikket til din startside og fremover vil DMS starte på denne side, som er målrettet dig som slagtekalveproducent.

  Du finder desuden en tilpasset version af Udskriftsoversigten, hvor du kan finde alle udskrifter målrettet slagtekalveproducenter og det er også her, du nu finder "Leverandøranalysen", "Tilvækstanalyse" og "Betydning af sygdomme".

  Det nye menupunktet indeholder også "DB Tjek" og "Afregning, kalve".

  Læs mere om funktioner til slagtekalveproduktion

  Slagtekalveproducenter - Nye analyserapporter
  "Tilvækstanalyse" er et nyt dynamisk værktøj, hvor du kan analysere vejninger på slagtekalve i forskellige aldersintervaller og vurdere væksten i forhold til Dansk Kalvs min. krav og L&F kvægs strategiske målsætning. Klik f.eks. på søjlerne med aldersintervaller eller måneder, for at filtrere dyrene.
  "Betydning af sygdomme" er endnu et nyt dynamisk værktøj, hvor du kan analysere slagteresultater i forhold til de sygdomsregistreringer, kalvene har haft i deres levetid. Du kan se hvilken påvirkning sygdommene har haft på nettotilvækst, slagteform og slagtefund. Analysen indeholder 4 forskellige faner og du kan filtrere på f.eks. køn, fars race og hold.
  "Leverandøranalysen" har fået et ansigtsløft og filtreringerne slår nu igennem når man skifter fane - f.eks. dato- og racevalg. Standardperioden starter nu 1/1-2018, men kan altid ændres til en kortere eller længere periode.

  Slagtekalveproducenter - Nye priser for kødkrydsningstillæg
  Grundlaget for priserne for kødkrydsningstillægget er blevet genberegnet og opdateret med de nye resultater.
  Samt "X-kalv basen" er blevet opdateret med nye tyre og en ny vægtning.

  Lister
  Det er nu muligt at gå til Inseminering med forudfyldt dyrnr. fra listerne Repro-Fokus køer og Repro-Fokus kvier.

Opdateringer til DMS for 2018

 • Afregning, kalve
  Udskriften ”Afregning, kalve” har fået et ansigtsløft og vises nu igen i lodret format, så der kan stå flere linjer pr. side.
   
  Video om brug af slagtekalvelisten (for slagtekalveproducenter)
  Slagtekalvelisten kan, som styringsliste, bruges til forskellige arbejdsopgaver. I videoerne er det beskrevet, hvordan du kan:

  Foderplan

  • Ved oprettelse af "Ny blanding" i foderplan er der ikke standard markeret for optimer. Det er fortsat muligt at sætte markering for optimer.
  • Det er nu muligt at anføre kælvningsalder for kvier samt slagtealder for tyre og stude med 1 decimal. Ændringen giver mulighed for at beregne tilvækst og dermed foderbehov mere præcist.
 • Analyseudskrifter - Klik, Udpeg og Analysér i den nye "Sundhedsanalyse, køer"
  Der er mulighed for at tilpasse den nye analyse, mens du ser den på skærmen. 
  Det gør du f.eks. ved at KLIKKE på de blå søjler for at se detaljer. Du kan også vælge at se hvordan ”nykælvere 0-15 dage efter kælvning” eller dine forskellige holds registreringer ser ud. På fanen "Sygdomsregistreringer, dage fra kælvning" kan du se hvornår i laktationen de forskellige sygdomsregistreringer ligger.
  Se video af analysen:

  Der er mulighed for at analysere og følge udviklingen i sygdomsregistreringer for følgende 5 kategorier:

  • Fordøjelses- og stofskiftelidelser
  • Klov- og lemmelidelser
  • Reproduktionslidelser
  • Yverlidelser
  • Øvrige lidelser

  Analyseudskriften Benchmark restbeløb pr. ko
  Ved bestilling af udskriften ”Benchmark restbeløb pr. ko” under Analyseudskrifter er der tilføjet følgende:

  • Mulighed for af vælge hvilken foderkontrol, der ønskes vist resultater for
  • Mulighed for at afgrænse sammenligningsgruppen efter mejeri

  For Arla-leverandører er standard ”Arla”, for øvrige leverandører er standard ”Alle”. På udskriften er der tilføjet linjen ”Faste tillæg/fradrag til mælkeprisen (øre/kg)”, jf. at der ofte er forskelle her. Bemærk, at denne linje i starten vil være tom for sammenligningsgruppen, da kravet for visning er, at der er beregnet en værdi for alle driftsenheder, der indgår i sammenligningsgruppen. 

  Listeudskrifter
  Det er nu muligt at se antal kælvninger i alt for hver måned på forventede kælvninger, samt antal dyr i alt på andre lister hvor dyrene er grupperet.
  Der er tilføjet nye oplysninger til udvalgte listeudskrifter:

  • Vækstindeks kan tilføjes på Slagteresultater Ungdyr og Min liste.
  • Se om koen er død eller aflivet på Døde køer.
  • Vælg Kælvningsforløb på OSR arbejdslisten og på Min liste.
  • Oplysninger om dyret har en magnet ilagt kan tilføjes på Min Liste.
  • Se dyrets og insemineringstyrens race på Repro-Fokus listerne for både kvier og køer.

  Kg mælk fra Lely malkeudstyr på lister
  Lely udveksler, som noget helt nyt, data fra malkeudstyr med DMS. I første omgang vises Dagsydelse (kg), 7 dages dagsydelse (kg) og afvigelsen mellem de to på udvalgte lister i DMS:

  • Goldningsliste
  • Udsætterliste
  • OSR arbejdslisten
  • Ko-oversigt
  • Min liste (Her kan du sætte din egen liste op med de kriterier og kolonner du ønsker)

  For at se de beregnede værdier, skal du selv tilføje kolonnerne under "Mulige oplysninger/kolonner". Dagsydelserne på listerne i DMS er kun første skridt i udviklingsarbejdet og vi fortsætter med at udnytte flere af de oplysninger, som Lely har stillet til rådighed. Desuden vil malkemålingerne i DMS skabe mulighed for nye analyser, som kan give ny viden og indsigt for landmand og rådgivere. Vi håber på, at vi med tiden, kan udveksle data med andre producenter end Lely.

  Foderkontrol
  I indgangsbilledet er der tilføjet en ny kolonne ”Til benchmark restbeløb”, som viser hvilke foderkontroller, der opfylder kravene for at indgå ved benchmarking af restbeløb pr. ko pr. dag. Nyt krav i forhold til tidligere er, at for Arla-leverandører må mælkeprisen ikke være ændret i forhold den beregnede mælkepris ud fra grundoplysninger. Ved mouseover på mælkeprisen i den enkelte foderkontrol vises værdien af de beregnede tillæg (øre pr. kg), jf. grundoplysninger. Bemærk, at disse tillæg kun vises for nye foderkontroller, eller for foderkontroller hvor mælkeprisen er genberegnet.

  Fodermiddeltabel
  Der er tilføjet mulighed for visning af visse specielle fedt- og aminosyreprodukter i gram stedet for i kg som hidtil, f.eks. fodermidlerne ”Mættet fedt ” og ”Forsæbet fedt (PFAD)”. Pr. fodermiddel skiftes til ny visning ved at oprette et nyt partinr. for fodermidlet (fra NorFor-fodermidler).
  Effekten er:

  • I modulerne Foderplan og Foderbudget bliver enheden ”Gram TS” i stedet for ”Kg TS”.
  • I modulerne Foderregistrering og Foderkontrol vises med 2 decimaler i stedet for 1 decimal
 • Registrer krydshøjde
  I registreringsbilledet "Vejning" er det nu også muligt at registrere krydshøjde i cm. I den forbindelse ændrer registreringsbilledet navn til "Vægt/Højde".
  På Listerne "Kvieoversigt" og "Kvieoversigt, avl" er det muligt at få vist "Højde".

  For slagtekalveproducenter
  "Afregning, kalve" viser nu en opdeling af tillæg på det enkelte dyr, så der vises individuelt tillæg, kødkvægstillæg og tillæg for vækstindeks.
  På listen "Slagtekalve" er det nu muligt at overføre markerede kalve til "Leveringserklæring". Producenter af Dansk Kalv til Danish Crown kan nu printe "Leveringserklæringen” fra DMS og derved have dyrenumrene udfyldt, så det kun er underskrifter der skal udfyldes.

 • Dagligt overblik
  I Dagligt overblik ved Fokusdyr vises nu "Antal malkende og golde køer", så du hurtigt kan se om data er ajour mht. goldnings/kælvningsregistreringer.

  Listeudskrifter
  Det er nu muligt at se ”Seneste vejning, kg” og ”Seneste vejning, dato” på listerne Kvie-oversigt, Kvie-oversigt Avl, Repro-fokus kvier, Flyt fra kviebesætning, Flyt til kviebesætning. Begge kolonner er valgfrie og kan tilføjes under ”Vælg kriterier og kolonner”

  Desuden er Min liste blevet udvidet med både kriterier og kolonner ud fra brugerønsker

  Du kan på Min liste udvælge dyr efter kriterierne:

  • Dyr med laktationsværdi mellem x og y
  • Dyr med en celletalsværdi under x
  • Udstationerede dyr
  • Dyr med NTM mellem x og y

  Desuden er der kommer flere mulige kolonner:

  • Hornstatus
  • Fødselsvægt
  • Alder ved 1. kælvning
  • BHB
  • Længden af goldperioden vist i dage
  • Dato for den sidste drægtighedsundersøgelse
  • Årsydelsen for fedt (kg)
  • Årsydelsen for protein (kg)
  • Årsydelsen for protein+fedt (kg)¨
  • Dyrets vægt målt ved afgang fra besætningen (særligt relevant for bedrifter med kvierne på kviehotel)

  Nøgletalstjek - slagtekalve
  Størstedelen af de eksisterende nøgletal under kødproduktion vises nu for både 12, 3 og 1 måned. Det betyder at der kan laves en grafisk visning af nøgletallene over tid ved at trykke på "graf" knappen.

  Adgangskode til DMS
  DMS gør dig nu opmærksom på at CapsLock er aktiveret, når du skriver brugernavn og adgangskode. Kundecenteret har gennem årene haft mange henvendelser på denne uhensigtsmæssighed.

 • Bestil erstatningsøremærker i SmartKoen på din smartphone
  På SmartKoen kan du nu bestille erstatningsøremærke på dine dyr.
  SmartKoen finder selv de øremærker dyret er født med, så bestillingen bliver hurtig og nem. Du finder bestillingen under "Dyr i fokus".
  Har du ikke Smartkoen på din smartphone, så får du det let, ved at taste www.smartkoen.dk i browseren.

  Ko-kort, sundhedsfanen
  På sundhedsfanen under overskriften ”Prøvesvar” kan du nu se, hvilken kirtel der er lavet dyrkning på.

  Mælkeproduktionsopgørelse
  På blokken Ydelse og holdbarhed kan du se "Gns. livsydelse pr. malkeår", både beregnet for driftsenhedens egne dyr og for sammenligningsgruppen.

  Kritiske målepunker
  Du kan nu have flere Kritiske målepunkter-rapporter åbne på samme tid. Du kan også minimere rapporterne og arbejde videre i DMS

 • Hvilke rådgivere har adgang til dine data?
  Du kan nu få overblik over, hvilke rådgivere der har adgang til dine data. Du finder oversigten under Bedriftsoverblik, fanen ”Tilladelser”.

  Nye vækstkurver
  Vækstkurver for tunge tyrekalve er opdateret med data fra nye forsøg og der er også tilføjet vækstkurver for tyre og slagtekvier, der er kødkvægskrydsninger.
  De nye vækstkurver har betydning for den forventede vægt ved en given alder på listeudskrifter og i DB Tjek, slagtekalve.   

 • Ko-kort, bladre mellem dyr
  Det er nu muligt at bladre mellem dyr på ko-kortet på to forskellige måder, ved at klikke på det nye ikon øverst til højre:

  • Hvis du har fremsøgt et dyr på ko-kortet, kan du bladre til det næste dyr i nummerrækkefølgen.
  • Hvis du hopper til ko-kortet fra en liste, kan du bladre mellem de dyr, der er markeret på listen.

  Hvis du f.eks. har en gruppe dyr der skal forundersøges og du gerne vil se flere detaljer om dyrenes reproduktion, så kan du fra listen "Repro-fokus" eller arbejdslisten "Drægtighed/forundersøg køer" klikke dig over til ko-kortet og bladre mellem dyrene, som du har markeret på listen.

  Foderregistrering
  For at opnå en bedre hastighed i Foderregistrering og Foderkontrol bliver der nu kun vist foderregistreringer og foderkontroller for en kortere periode, når du åbner modulet. Ved at klikke på en anden periode, kan du få vist alle foderregistreringer og foderkontroller.

  Produktionsbudget
  Nu er alle nye mælketillæg fra Arla (gældende fra 1. januar 2018) med i produktionsbudgettet. Det drejer sig om følgende tillæg: Arlagården Plus, Tillæg for adgangsforhold, Tillæg for 3'' udløbsrør. Ved oprettelse af et nyt produktionsbudget indgår tillæggene automatisk, som de står angivet i grundoplysninger. Ved eksisterende budgetter tilføjes tillæggene, hvis der vælges "Genindlæs Grundlag Mælkepris". Korrektion for værdistof gældende fra 1. april 2018 i tillæggene Non GM og Arlagården Plus er automatisk medregnet.
  Desuden kan produktionsbudgettet håndtere evt. fradrag for daglig afhentning efter 1. januar 2019. Denne grundoplysning kan nu også vælges til, så budgetter, der strækker sig ind i 2019 bliver korrekte.

 • Nye kliniske registreringer
  Der er tilføjet 4 nye kliniske registreringer specifikt til kalve: Navlebetændelse kalv, Lungelidelse kalv, Diarre kalv og Anden lidelse kalv. De 4 nye registreringer kan tilføjes i registreringsbilledet til Kliniske registrerer, og kan tilvælges som risikodyr på OSR-listen.

  Tilbageholdelsestid på slagtning
  Listen med tilbageholdelsestid på slagtning (findes under Fokusdyr på Dagligt overblik) er tilføjet en ny kolonne, der viser hvor mange dage der er tilbage af tilbageholdelsestiden. Desuden bliver dyr med 0 dages tilbageholdelse eller Ingen tilbageholdelse nu vist under gruppen: Dyr hvor tilbageholdelsestiden er overstået, eller hvor der ikke har været tilbageholdelsestid.

  Type 2 korrektion af husdyrgødning
  Analyseudskriften "Type 2 korrektion af husdyrgødning" kan nu vises for 6 måneder, for at imødekomme dokumentationsperioden på 6 sammenhængende måneder i første år med fosforloftet. Som standard vises udskriften for 12 mdr., men det kan ændres til 6 mdr.

 • Dagligt overblik, tilbageholdelsestid slagtning
  Under "Fokusdyr" finder du en ny liste over dyr med tilbageholdelsestid til slagtning. Listen viser både dyr med aktuel tilbageholdelsestid, samt dyr hvor tilbageholdelsestiden er overstået i løbet af de sidste 14 dage. På listen kan du desuden se dyr, der har været behandlet, men hvor der ikke har været angivet nogen tilbageholdelsestid.

  Listeudskrifter
  Listeudskriften "Døde kalve og ungdyr" kan nu fremsøges for den periode, du selv vælger.
  Fra "Min liste" er det muligt at klikke sig direkte til registreringsbillederne for "Kælvning" og "Inseminering".

  Nøgletalstjek
  ”Pct. salg til levebrug” og ”Pct. slagtede køer” vises nu på standardopsætningen ”Produktionstal” i Nøgletalstjek. Udsætterprocenten er summen af procent døde køer, slagtede køer og salg til levebrug. ”Pct. salg til levebrug” har været et ønske fra flere brugere, f.eks. for at kunne forklare en høj udsætterprocent.

  DB Tjek, slagtekalve
  I rapporten er der tilføjet en blok med tilvækst- og fodringsnøgletal.

 • Oversigt over mælkeprøvesvar
  Du finder oversigten under Bedriftsoversigt, klik på ikonet for sundhedsstatus.

  Laktationsnr. på Vaccinationslisten
  Du kan nu angive hvilke(t) laktationsnumre du vil udtrække listen for, ved at tilvælge kriteriet under fanen 'Vælg kriterier og kolonner' på Vaccinationslisten.

  Vær også opmærksom på at Akut hændelsesliste nu kun sendes til e-boks
  Den akutte hændelsesliste sendes fremover til din e-boks, dvs. den kommer ikke længere med posten.

 • Se nyheder fra Landbrugsinfo 
  På Dagligt overblik kan du nu se de seneste nyheder fra Landbrugsinfo.

  Find nemt de to udgaver af Celletalslisten
  Under Udskriftsoversigt kan du nu finde begge udgaver af Celletalslisten:

  • den udgave af celletalslisten, der sendes ud sammen med Mælkeproduktionsopgørelsen (vises under navnet "Celletalsliste, seneste YKTR")
  • Listeudskriften "Celletalsliste, dags dato", hvor du kan filtrere på bl.a. Infektionsgruppe og Celletal

  Veterinære prøveresultater på enkeltdyr
  Du kan nu se alle veterinære prøveresultater på enkeltdyr. Du finder den nye fane med resultaterne under Bedriftsoverblik, klik på ikonet for Sundhedsstatus.

  DB Tjek, slagtekalve
  Der er tilføjet en ny blok "Foder" på udskriften, hvor det er muligt at se pris, forbrug og energiindhold. 

  Livsydelse på lister
  Kolonnen livsydelse er tilføjet på Ko-oversigt, Ko-oversigt avl, Slagteresultater køer og Døde køer.

  Ny kolonne "Fodringsafsnit" i Foderregistrering
  Den nye kolonne "Fodringsafsnit" i oversigten på Foderregistrering giver et hurtigt overblik over hvilke fodringsafsnit der er registreret foderforbrug på.     

  Laktationsværdi pr. ko
  Beregningen er blevet opdateret, bl.a. kan den nu beregnes selvom dyrene flyttes i løbet af laktationen. Laktationsværdi er et produktionsindeks. I beregningen indgår afvigelse fra målydelse samt en korrektion for den enkelte ko’s protein-/fedt forhold i mælken i forhold til Arla’s aktuelle afregningsmodel. Gennemsnit i bedriften er 100.

  Genetiske Analyser
  Du kan nu bestille genetiske analyser direkte via link på www.landmand.dk.

  Ændringer til nøgletal vedr. Reproduktion
  Der er foretaget en teknisk omlægning af datagrundlaget og beregningen af alle nøgletal vedr. reproduktion. Samtidig er der lavet enkelte fejlrettelser og faglige ændringer. De vigtigste ændringer er:

  Generelt:

  • Slagtekvier er taget helt ud af alle beregninger
  • Hvis løbestart = løbeslut indgår løbning med tyr i alle beregninger på samme måde som en inseminering

  Kritiske målepunkter (KMP)

  • I rapporterne bag ”Insemineringer på køer (Antal)” og ”Insemineringer på kvier (Antal)”, er niveauet for insemineringspct. pr. uge fremover lavere, og svarer nu til niveauet på Reproudskrift, køer hhv. kvier 

  Reproudskrift køer hhv. kvier

  • ”Insemineringspct. ved 1. ins.” er lavere end før. Derfor bliver den generelle insemineringspct. også lavere
  • ”Pct. påbegyndte” er højere for kvierne og kan være højere” for køerne
  • ”Pct. drægtige af påbegyndte” er højere end før

  Nøgletalstjek

  • I Nøgletalstjek er der tilføjet nye nøgletal vedr. anvendelse af kønssorteret sæd

  Se kort beskrivelse af konsekvenser for tolkningen af reproduktions-nøgletallene

  Se en samlet beskrivelse af, hvordan reproduktions-nøgletallene i DMS beregnes 

 • Udskrifter samlet ét sted og overførsel til Summax e-arkiv
  Under Udskriftsoversigt finder du alle udskrifter fra Dagligt overblik, Listeudskrifter, Analyseudskrifter og Nøgletalstjek samlet ét sted. Markér de udskrifter du har brug for og udskriv alle på én gang. 
  Du kan også overføre udskrifterne til dit Summax e-arkiv. Kontakt dit lokale DLBR rådgivningscenter for at give samtykke.
  Udskriftsoversigt finder du under Analyser og lister, eller ved at klikke på det nye ikon på Dagligt overblik.

  Tankmælksresultater
  Det er nu muligt at se PCR-tankmælksresultater. Klik på ikonet for sundhedsstatus på fanen Bedrift under Bedriftsoverblik, og der åbnes et nyt billede hvor detaljerne for sundhedsstatus vises.

  DB Tjek, slagtekalve
  På fanen omsætninger, er det nu muligt at se oplysninger om dyrenes alder. På rapporten er der tilføjet nøgletal vedr. dyrestatus og -omsætning.

  Afregning, kalve
  Der er tilføjet et nyt noteringsfelt så antal kg over 100 kg bliver afregnet differentieret. 
   
  Interne numre
  Ny kolonne Internt nr. kan nu tilvælges på alle listeudskrifter
   
  Ændringer til lister
  På Slagtekalvelisten er tilføjet et nyt kriterium ”Vejet i perioden”. Desuden er der tilføjet nye kolonner, der viser daglig tilvækst fra fødsel og fra indgang, samt tilsvarende afvigelse i forhold til forventet tilvækst. Kolonnerne kan tilvælges.
  Kolonnen ”Farve” kan nu tilvælges på Ko- og Kvie-oversigt, Ko- og Kvie-oversigt avl, Forventede kælvninger og Min liste
  Listen Klovbeskæring køer er tilrettet, så den viser alle klovbeskæringer og klovsygdomme, som dyret har haft inden for det sidste år.
  CTV-værdien er fagligt forældet, og værdien er derfor fjernet fra alle udskrifter, som trækkes fra Udskrifter, øvrige. Værdien er tidligere fjernet fra alle andre lister i DMS.

 • Nyheder i DMS
  DMS er blevet opdateret og indeholder nu følgende nye funktioner:

  Tankmælksresultater
  Det er nu muligt at se tankmælksresultater på Salmonella, IBR, BVD, Leukose og Mykoplasma. Du finder resultaterne på ”Bedriftsoversigt” ved at klikke på ikonet for sundhedsstatus.

  Kalve til salg
  Oplysningerne: Muligt kødkvægstillæg, Fars X-kalv indeks, Forskel til X-kalvbase samt Vækstindeks er tilføjet på arbejdslisten Kalve til salg. Oplysningerne kan bruges til at vurdere værdien af kødkvægs-krydsningerne, når de sælges til en slagtekalveproducent. Der tages udgangspunkt i noteringen i ”Afregning, kalve”, der findes under Bedrift.

  Faciliteter til Slagtekalveproducenter
  ”DB Tjek, Slagtekalve” under menupunktet ”Opfølgning”. Rapporten har fået tilføjet en blok med priser.
  Under Analyseudskrifter findes ”Leverandøranalysen”, hvor du kan se nøgletal for slagteresultater, tilvækst, sygdomstilfælde og dødelighed opgjort på leverandørbesætning.

 • Nyheder i DMS
  DMS er blevet opdateret og indeholder nu følgende nye funktioner:

  Indberette flere kælvninger
  I registreringsbilledet til kælvning er det nu muligt at indberette flere kælvninger på én gang. Under fanen ”Flere dyr” kan der registreres på samme måde som de øvrige registreringsbilleder.

  Indberette flere insemineringer
  Tilsvarende er der nu åbnet for at registrere flere insemineringer samtidig. Klik på fanen ”Flere dyr” i registreringsbilledet til Inseminering.

  DB Tjek slagtekalve
  Det er nu muligt at få beregnet DB for slagtekalve for en valgfri periode. I modulet ”DB Tjek slagtekalve” skal omsætninger, satser, foder og omkostninger registreres. DB Tjek slagtekalve findes under "Opfølgning"
  DB-tjek slagtekalve kender alle omsætninger i den valgte periode. 

  Der skal være vægt og pris på alle dyr. Vægt og pris for registreringer og slagteri fremgår automatisk (hvis der ikke er registreret en vægt ved indgang estimeres vægten ud fra vækstkurve. Hvis der mangler en pris kan den beregnes ud fra en registreret vægt via noteringen i afregningsmodulet).

  Slagtepræmie, efterbetaling, tillæg, fradrag, foderforbrug og diverse omkostninger registreres og derefter kan DB beregnes. DB kan udskrives som total kr., pr, foderdag eller pr. produceret kalv.

  Find vejledning til modulet 

  Før du går i gang, skal der være en samlet driftsenhed med alle dyr, der skal indgå i opgørelsen. Denne skal oprettes under fanen Bedrift - Bedriftsoverblik. Husk at holde en eventuel kødkvægsbesætning uden for den driftsenhed der laves DB Tjek på.

  Slagtekvier, der står som "opdrætskvier", skal ændres til "slagtekvier" for at få den rigtige vækstkurve. Vækstkurverne bruges i DB Tjek slagtekalve til at beregne vægt ved omsætning, status og forskydning i besætningen.

  Ændring af kviestatus (kvie/slagtekvie) fra lister
  Fra listerne Kvieoversigt, Kvieoversigt avl, Slagtekalve og Min liste er det nu muligt at ændre kviens status fra kvie til slagtekvie eller omvendt.

  Nye tillæg for Arla-leverandører
  Under Grundoplysninger og mål er der nye grundoplysninger, som afspejler de nye tillæg fra Arla. I Foderkontrol får det effekt på beregnet mælkepris ud fra grundoplysningerne.  
  Vær opmærksom på at:
  Grundoplysningen ”Arla-leverandør” er opdateret ud fra leverandørforhold pr. 1.1.2018.
  Grundoplysningen ”Arlagården Plus” er standard sat til ”Ja” for alle Arla-leverandører.

  Ny udskrift fra Lager
  Det er nu muligt at få udskrevet en lageropgørelse. Udskriften viser primo beholdning, indkøb/produktion, salg/forbrug og ultimo beholdning for alle foderbeholdninger i en selvvalgt periode. Udskriften kan overføres til Excel og kan f.eks. anvendes til beregning af hvornår en silo er tom med uændret forbrug.

Emneord

Vil du vide mere?