Oprettet: 16-11-2018

Tænk hele vejen rundt

Det er vigtigt, at du sikrer både virksomheden, familien og din alderdom, når du køber en ejendom – og tilsvarende at du sikrer din alderdom, når du sælger en ejendom. Ved at læse vores anbefalinger er du sikker på, at du kommer hele vejen rundt.

Forsikring? Pension? Efterløn? Og hvad med min familie? Der er mange ting, du skal forholde sig til, både når du køber en landbrugsejendom, og når du har solgt din ejendom og måske skal til at gå på pension.

 

Drejehjul sikrer, at du kommer hele vejen rundt

Vi har lavet en række anbefalinger – både til dig, der køber en landbrugsejendom, og til dig der sælger én.

Anbefalingerne er samlet i et drejehjul, som vist på billedet nedenfor.

 

 

Med hjulet kan du nemt dreje mellem de forskellige anbefalinger og se, hvad du skal forholde dig til indenfor pension, efterløn, forsikring og familie – alt efter om du køber eller sælger en landbrugsejendom.

Du kan få tilsendt et eksemplar af drejehjulet ved at skrive til skat@seges.dk.

 

Læs anbefalingerne her

Du kan også læse de forskellige anbefalinger fra drejehjulet her. Vælg mellem:

 

Anbefalinger til dig, der køber en landbrugsejendom.

 

Anbefalinger til dig, der sælger en landbrugsejendom.
Sidst bekræftet: 16-11-2018 Oprettet: 16-11-2018 Revideret: 16-11-2018

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Malene Dall Hardt Hansen

Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Juridisk Specialkonsulent

Signe Morgenstjerne

Skade & Ansvar


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19