Du er her: LandbrugsInfo > Jura > Miljøret

Miljøret

Bliv klogere på miljøregler for landbrug

Dette er indgangen til information om miljøretlige regler for landbrug. Klik dig videre til specifik information om Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Planlovgivning og VVM samt Natur- og arealforvaltning ved hjælp af boksene herunder.

Miljøgodkendelse
af husdyrbrug

 

Planlovgivning
og VVM

 

Natur- og arealforvaltning

 

I artikellisten nederst på siden finder du både artikler, der handler om de tre nævnte områder og artikler, der handler om øvrige miljøretlige problemstillinger. Eksempler på sidstnævnte:

Godtgørelse til landmanden?
Staten betaler (måske) godtgørelse, hvis offentlighedens adgang til naturen medfører brand-, tyveri- og hærværksskader på landbrugsarealer, skove, driftsbygninger og husdyrbesætninger.

Tilbudsindhentning ved offentligt støttede bygge- og anlægsarbejder
SEGES har haft flere henvendelser vedrørende forpligtelserne til at indhente underhåndsbud efter tilbudsloven.

Får jeg ret, hvis kommunen glemmer min sag?
Selvom man har modtaget et varsel, skriftligt påbud eller lignende, kan man af og til opleve, at ens sag bliver glemt af ”systemet”. Betyder det, at forholdet er blevet accepteret og dermed er blevet lovligt?

 Artikler

 Lovstof om landbrug

Nye artikler

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Konsulent

Joan Fuglsig Andresen

Team Miljøjura