Feedback Form

Kvæg fri 

Oprettet: 05-11-2003
Revideret: 20-06-2011

Korrektion af bedømmelser hos køer af malkerace

Når kåringsinspektørerne bedømmer koen, registrerer de, hvordan den ser ud på bedømmelsestidspunktet.

Inspektøren foretager en registrering efter 1 - 9 skala og tilføjer evt. afvigekoder - alle registreringer gemmes i håndterminalen.

Der er dog en del faktorer, som påvirker dens udseende, og ud fra de rå kåringstal er det derfor ofte vanskeligt at sammenligne køer. Eksempelvis er det ikke rimeligt at sammenligne krydshøjden for en ung nykælvet 1. kalvs ko med en ko i 3. laktation, da koen i 1. laktation ikke er udvokset. Ved beregning af eksteriørtal korrigeres for disse forskelle, således at forskellige køer kan sammenlignes.

Korrektioner af rå bedømmelser
Alle køer korrigeres til niveau af en 1. laktations ko, som er 4 måneder fra kælvning. Køer i 1. laktation korrigeres for afstand til kælvning og alder ved kælvning. RDM, HOL og DRH korrigeres til 28 mdr., mens Jersey korrigeret til en alder på 26 mdr. ved kælvning. Køer i 2. og 3. laktation korrigeres for kælvningsnummer og afstand til kælvning.

I nedenstående tabel kan man se, hvad man korrigerer bedømmelsen for, for at kunne sammenligne dyr, samt se et eksempel på korrektion af en 3. kalvs ko.

Korrektionsfaktorer ved beregning af eksteriørtal

1.lakt.

2. lakt.

3. og senere lakt.
Eksempel på korrektion

Alder ved kælvning

 

 

 

Kælvningsnummer

Kælvningsnummer

Afstand til kælvning

Afstand fra kælvning

Afstand fra kælvning

 Afstand fra malkning

 Afstand fra malkning

Afstand fra malkning 

 

Beregning af eksteriørtal for krop, lemmer og malkeorganer
De korrigerede registreringer sammenvejes til 3 sammensatte egenskaber: krop, lemmer og malkeorganer. Sammenvejningen sker i forhold til racernes vægtning og optimum.

Beregning af helhed
Til sidst bliver de 3 eksteriørtal for krop, lemmer, og malkeorganer sammenvejet til ét tal for dyrets totale eksteriør = helhed. Se vægtforhold i sammenvejningen under: optimum og vægtning på siden om Lineær kåring.

Offentliggørelse af eksteriørtal
Eksteriørtallene offentliggøres på en skala fra 60 - 99 med gennemsnit 80 og spredning på godt 5.

Ejeren får med det samme en udskrift af bedømmelsen, enten pr. ko eller for alle de køer, som er bedømt i besætningen.

På udskriften ses de beregnede eksteriørtal inkl. helhed. Når bedømmelsen er opdateret på Kvægdatabasen, bliver eksteriørtallene samtidig tilgængelige for div. udskrifter.
 

Sidst bekræftet: 22-10-2015 Oprettet: 05-11-2003 Revideret: 20-06-2011

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

HusdyrInnovation, Afkomsinspektører


Af samme forfatter

Gå ikke på kompromis med genetikken, når du bruger pollede tyre
Brug kun pollede tyre hvis de har samme NTM som de tyre du alternativt ville have valgt. Når du bruger pollede tyre, skal d...
08.11.19
Hitliste med X-indekser - november 2019
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg
07.11.19
Hitliste for Boer og Nubiske geder - oktober 2019
Hitlisterne er et katalog over geder samt ældre og yngre bukke med de højeste indekser inden for hver race. Hitlisterne kan...
10.10.19