Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-06-2018

  

Oprettet: 26-06-2017

Sådan undgår du sommerstigning i kimtallet

Vil du undgå at havne blandt de mælkeproducenter, som oplever at kimtallet stiger i sommerperioden? Så er det en god idé at tjekke bedriftens varmtvandsforsyning og sætte ekstra fokus på rengøring af malkeanlægget.


Vær ekstra omhyggelig med den manuelle rengøring om sommeren. I 2014, hvor sommeren var rigtig varm, steg det gennemsnitlige kimtal i uge 29 til over 47.000 CFU, hvor Årsgennemsnittet ligger på 16.500 CFU. I somrene 2015 og 2016, som var mere almindelige, opleverede vi alligevel en stigning hen gennem sommermånederne.

Stort set hvert år stiger kimtallene på landsplan, når den første varme kommer sidst i maj og hen over sommeren. Det går ud over mælkeafregningen hos mange producenter – og det er ærgerligt, for det kan godt lade sig gøre at undgå. At kimtallet stiger hænger sammen med, at varmen stiller større krav til kølekapaciteten og hygiejnen i både malkeanlæg og mælketank. Derfor er der ekstra god grund til at få tjekket tankvasken og rengøringen af malkeanlægget samt kølingen af mælken op til sommerferien.

Tjek op på varmtvandsforsyningen

For at blive helt skarpe på, hvor det især går galt for producenterne, foretog SEGES i 2016 et udtræk fra Kvægdatabasen på besætninger, der i både 2014 og 2015 havde en stigning i kimtallene hen over sommeren på mere end 30.000 CFU. Det var der godt 200 besætninger, der havde. Af disse besætninger blev der udvalgt 12, som fik tilbudt et besøg af en kvalitetsrådgiver med henblik på gennemgang af tankvask og malkeanlæggets renholdelse. Besøgene viste, at årsagerne typisk skyldtes de klassiske fej, som for lidt varmt vand, manglende varmt forskyl på tanken og for lav temperatur på hovedvasken. Altså forhold, der relaterer til gården varmtvandsforsyning. Sørg derfor for at tjekke bedriftens varmtvandsforsyning før ferien.

Ekstra fokus på rengøring

Højere temperaturer giver øget risiko for vækst af bakterier. Derfor er det også vigtigt, at man er ekstra omhyggelig med den manuelle rengøring. Det vil sige rengøring af alle forskruninger ved filterhuse, slanger, pumpeledninger og tankstuds. Husk også, at mælkefilteret altid skal skiftes inden malkeanlægget vaskes.

I AMS-anlæg kan det være en fordel at øge antallet af hovedvaske på anlægget til tre gang i døgnet, hvis man ikke allerede gør det. Det samme gælder skift af mælkefilter. Filteret skal skiftes manuelt i forbindelse med hver hovedvask, med mindre man har fået installeret automatisk filterskifte.

Tjek mælkens temperatur

Arla har registreret, at mælkens indvejningstemperatur stiger hen over sommeren. Og det, at mælken ikke køles tilstrækkeligt ned, er endnu en medvirkende årsag til, at kimtallet stiger. Derfor er det en god idé systematisk at kontrollere mælkens temperatur i tanken to timer efter malkning. Efter to timer skal den være nede på 4◦C.

Data fra 2014 viser, hvordan kimtallet stiger i takt med udendørs-temperaturen

Sidst bekræftet: 26-06-2017 Oprettet: 26-06-2017 Revideret: 26-06-2017

Forfatter

Kvæg
Helge Kromann

Af samme forfatter

Fact sheet - Steps to achieving a successful milking
A successful milking requires proper preparation of the cow. Follow the steps below to achieve careful and fast milking.
27.02.20
Milking routines in dairy herds - best practice
Optimal milking routines are crucial for both good udder health and good milk quality. Read about how to achieve best pract...
18.12.19
Lav dynamiske enkeltbokse i kælvningsafdelingen
Flytbare enkeltbokse i den fælles kælvningsboks gør det nemmere at opfylde koens naturlige behov omkring kælvning. Det er ...
29.11.19
Fact sheet - Best practice routines with milking cloths
In order to achieve successful milking and good udder health, the teats must be clean and dry before attaching the cluster....
20.11.19
Fact sheet - Clinical Mastitis grading
Good udder health in your herd requires thorough and efficient mastitis management. Identifying the cases of mastitis accor...
20.11.19

Læs også