Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-06-2018

  

Oprettet: 26-06-2017

Sådan undgår du sommerstigning i kimtallet

Vil du undgå at havne blandt de mælkeproducenter, som oplever at kimtallet stiger i sommerperioden? Så er det en god idé at tjekke bedriftens varmtvandsforsyning og sætte ekstra fokus på rengøring af malkeanlægget.


Vær ekstra omhyggelig med den manuelle rengøring om sommeren. I 2014, hvor sommeren var rigtig varm, steg det gennemsnitlige kimtal i uge 29 til over 47.000 CFU, hvor Årsgennemsnittet ligger på 16.500 CFU. I somrene 2015 og 2016, som var mere almindelige, opleverede vi alligevel en stigning hen gennem sommermånederne.

Stort set hvert år stiger kimtallene på landsplan, når den første varme kommer sidst i maj og hen over sommeren. Det går ud over mælkeafregningen hos mange producenter – og det er ærgerligt, for det kan godt lade sig gøre at undgå. At kimtallet stiger hænger sammen med, at varmen stiller større krav til kølekapaciteten og hygiejnen i både malkeanlæg og mælketank. Derfor er der ekstra god grund til at få tjekket tankvasken og rengøringen af malkeanlægget samt kølingen af mælken op til sommerferien.

Tjek op på varmtvandsforsyningen

For at blive helt skarpe på, hvor det især går galt for producenterne, foretog SEGES i 2016 et udtræk fra Kvægdatabasen på besætninger, der i både 2014 og 2015 havde en stigning i kimtallene hen over sommeren på mere end 30.000 CFU. Det var der godt 200 besætninger, der havde. Af disse besætninger blev der udvalgt 12, som fik tilbudt et besøg af en kvalitetsrådgiver med henblik på gennemgang af tankvask og malkeanlæggets renholdelse. Besøgene viste, at årsagerne typisk skyldtes de klassiske fej, som for lidt varmt vand, manglende varmt forskyl på tanken og for lav temperatur på hovedvasken. Altså forhold, der relaterer til gården varmtvandsforsyning. Sørg derfor for at tjekke bedriftens varmtvandsforsyning før ferien.

Ekstra fokus på rengøring

Højere temperaturer giver øget risiko for vækst af bakterier. Derfor er det også vigtigt, at man er ekstra omhyggelig med den manuelle rengøring. Det vil sige rengøring af alle forskruninger ved filterhuse, slanger, pumpeledninger og tankstuds. Husk også, at mælkefilteret altid skal skiftes inden malkeanlægget vaskes.

I AMS-anlæg kan det være en fordel at øge antallet af hovedvaske på anlægget til tre gang i døgnet, hvis man ikke allerede gør det. Det samme gælder skift af mælkefilter. Filteret skal skiftes manuelt i forbindelse med hver hovedvask, med mindre man har fået installeret automatisk filterskifte.

Tjek mælkens temperatur

Arla har registreret, at mælkens indvejningstemperatur stiger hen over sommeren. Og det, at mælken ikke køles tilstrækkeligt ned, er endnu en medvirkende årsag til, at kimtallet stiger. Derfor er det en god idé systematisk at kontrollere mælkens temperatur i tanken to timer efter malkning. Efter to timer skal den være nede på 4◦C.

Data fra 2014 viser, hvordan kimtallet stiger i takt med udendørs-temperaturen

Sidst bekræftet: 26-06-2017 Oprettet: 26-06-2017 Revideret: 26-06-2017

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Helge Kromann

Veterinær & Kvalitetsforhold, Mælkekvalitet


Af samme forfatter

Bacteria in the milk - and what to do about an increased total bacteria count
What are bacteria? What does the total bacteria count indicate? How does it affect the milk? And how do you reduce an incre...
14.11.19
36 kalve forgiftet af kølervæske
Husk at udskifte kølemiddel til fx propylenglycol, selvom du har et gammelt anlæg. For nylig måtte 36 kalve aflives, da en ...
18.10.19
AMS i Norden
grafik og statistik
11.10.19
Hold øje med mælkens frysepunkt
Højt frysepunkt er udtryk for vandtilblanding i mælken. Det kan bl.a. skyldes uønsket vand fra malkeanlægget. Derfor er det...
04.10.19
ECA-vand frarådes til rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke
ECA-vand indeholder ingen vaskeaktive tensider eller metalbeskyttende stoffer og kan derfor ikke anbefales til rengøring af...
22.02.19

Læs også