Oprettet: 29-02-2016

Faglige artikler i projekt ØkoProtein

Artikler fra projekt ØkoProtein, som baner vejen for, at de danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk og GMO-frit proteinfoder.

Dyrk hestebønner til svin

 • Dansk producerede hestebønner er en god proteinkilde i foderet til økologiske svin, og samtidig er hestebønner med til at sikre en tilstrækkelig forsy...
  Læs mere...

Hestebønner som alternativ proteinkilde til fjerkræ

 • Nye fodringsforsøg har vist, at hestebønner kan bruges som foder til æglæggende høner. Udover at erstatte importeret soja, er hestebønner et oplagt valg til at forbedre det ofte ensidige sædskifte hos økologiske fjerkræproducenter..
  Læs mere...

Analyse af rå, afskallede og fermenterede hestebønner og lupiner

 • Afskalning af hestebønner og lupiner fjerner den fiberrige skal, hvorved indholdet af råprotein og aminosyrer øges i den afskallede vare.
  Læs mere...

Hestebønner – et alternativ til soja

 • Økologisk landmand Peter Juel fra I/S Flintholm bruger under ½ kg soja i foderet til sine malkekøer om dagen, og producerer i stedet det meste af sit foder selv.
  Læs mere...

Nyt inspirationshæfte med spændende viden om økologiske hestebønner

 • SEGES Økologi har udarbejdet et nyt hæfte om dyrkning, forarbejdning, fodring og handel med danske proteinafgrøder – og især hestebønner.
  Læs mere...

Lønvarmebehandling af hestebønner- hvor?

 • Høsten af hestebønner er i fuld gang og måske overvejer du om hestebønnerne skal varmebehandles. Her kan du få et overblik over, hvor du kan få varmeb...
  Læs mere...

Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord

 • I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
  Læs mere...

Lidt hestebønner til svin er godt

 • Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvækst, lavt foderforbrug, en tør gødning og sædskiftefordel.
  Læs mere...

Skal du købe eller sælge økologiske hestebønner – få hjælp til at beregne prisen

 • Et nyt regneark kan hjælpe med at fastlægge handelsprisen for økologiske hestebønner.
  Læs mere...

Test af hestebønner til økogrise

 • Hestebønner rummer stort potentiale som økologisk proteinkilde. Især ved overgangen til 100 pct. økologisk fodring, hvor det specielt er manglen på pr...
  Læs mere...

Økologiske dyrkningsforsøg med smalbladet lupin

 • Smalbladet lupin er interessant i forhold til fodring af kvæg og egnet til dyrkning på uvandet sandjord, men lave udbytter betyder, at smalbladet lupin dyrkes i meget begrænset omfang
  Læs mere
Sidst bekræftet: 21-02-2019 Oprettet: 29-02-2016 Revideret: 29-02-2016

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Tove Mariegaard Pedersen

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

Skærpet praksis for dispensationer til ikke-økologiske læggekartofler - frist 1. marts 2020
Landbrugsstyrelsen indfører en tidsfrist for ansøgninger om dispensation til ikke-økologisk læggemateriale til kartofler i ...
24.02.20
OrganicXseeds er den ny økologiske frødatabase pr. 1. januar 2020
Med nyt login og vigtige ændringer i dispensationspraksis og inddeling i nye sortsgrupper.
13.01.20
Ny økologisk frødatabase med mulighed for digital ansøgning til brug af ikke-økologisk udsæd
Den 1. januar 2020 holder den økologiske frødatabase flyttedag, da Landbrugsstyrelsen har valgt at gå med i den internation...
02.01.20
Økologiske observationsparceller
I efteråret 2018 blev der i samarbejde med Tystoftefonden etableret observationsparceller i vintersædsarter-ne triticale, v...
25.11.19
Dyrkningsvejledning vinterbyg
Dyrkningsvejledning til økologisk vinterbyg
04.10.19
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.