Feedback Form

  

Oprettet: 29-02-2016

Faglige artikler i projekt ØkoProtein

Artikler fra projekt ØkoProtein, som baner vejen for, at de danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk og GMO-frit proteinfoder.

Dyrk hestebønner til svin

 • Dansk producerede hestebønner er en god proteinkilde i foderet til økologiske svin, og samtidig er hestebønner med til at sikre en tilstrækkelig forsy...
  Læs mere...

Hestebønner som alternativ proteinkilde til fjerkræ

 • Nye fodringsforsøg har vist, at hestebønner kan bruges som foder til æglæggende høner. Udover at erstatte importeret soja, er hestebønner et oplagt valg til at forbedre det ofte ensidige sædskifte hos økologiske fjerkræproducenter..
  Læs mere...

Analyse af rå, afskallede og fermenterede hestebønner og lupiner

 • Afskalning af hestebønner og lupiner fjerner den fiberrige skal, hvorved indholdet af råprotein og aminosyrer øges i den afskallede vare.
  Læs mere...

Hestebønner – et alternativ til soja

 • Økologisk landmand Peter Juel fra I/S Flintholm bruger under ½ kg soja i foderet til sine malkekøer om dagen, og producerer i stedet det meste af sit foder selv.
  Læs mere...

Nyt inspirationshæfte med spændende viden om økologiske hestebønner

 • SEGES Økologi har udarbejdet et nyt hæfte om dyrkning, forarbejdning, fodring og handel med danske proteinafgrøder – og især hestebønner.
  Læs mere...

Lønvarmebehandling af hestebønner- hvor?

 • Høsten af hestebønner er i fuld gang og måske overvejer du om hestebønnerne skal varmebehandles. Her kan du få et overblik over, hvor du kan få varmeb...
  Læs mere...

Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord

 • I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
  Læs mere...

Lidt hestebønner til svin er godt

 • Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvækst, lavt foderforbrug, en tør gødning og sædskiftefordel.
  Læs mere...

Skal du købe eller sælge økologiske hestebønner – få hjælp til at beregne prisen

 • Et nyt regneark kan hjælpe med at fastlægge handelsprisen for økologiske hestebønner.
  Læs mere...

Test af hestebønner til økogrise

 • Hestebønner rummer stort potentiale som økologisk proteinkilde. Især ved overgangen til 100 pct. økologisk fodring, hvor det specielt er manglen på pr...
  Læs mere...

Økologiske dyrkningsforsøg med smalbladet lupin

 • Smalbladet lupin er interessant i forhold til fodring af kvæg og egnet til dyrkning på uvandet sandjord, men lave udbytter betyder, at smalbladet lupin dyrkes i meget begrænset omfang
  Læs mere
Sidst bekræftet: 21-02-2019 Oprettet: 29-02-2016 Revideret: 29-02-2016

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Tove Mariegaard Pedersen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Vinterhvedesorter med brødkvalitet i Den Økologiske Frødatabase
Der er i Den Økologiske Frødatabase en række vinterhvedesorter til rådighed til høst 2020. Flere sorter har brødkvalitet.
10.09.19
Økologiske frø til efterafgrøder og grøngødning
Hvis der skal sås en afgrøde til et formål, hvor der ikke skal høstes efterfølgende, skal frøene altid være økologiske - hv...
14.08.19
Prioritering af økologisk vårsæd og bælgsæd ved forårssåning
Ved forårets markarbejde er det vigtigt med en fornuftig prioritering af den rækkefølge afgrøderne sås.
09.04.19
Ny praksis for dispensationer til brug af ikke-økologiske læggekartofler i økologisk produktion med virkning fra 15. marts 2019
Efter 15. marts vil det som udgangspunkt ikke være muligt at opnå dispensation til brug af ikke-økologiske læggekartofler.
13.03.19
Forebyg havrecystenematoder
Hvert år ses der angreb af havrecystenematoder i havre, vårbyg og vårhvede – såvel i økologiske som konventionelle marker.
26.02.19
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.