Oprettet: 19-12-2018

Regnearket ''Økonomi i afgrøder og sædskifter'' er opdateret

Regnearket ''Økonomi i afgrøder og sædskifter'' version 1.30 er opdateret med priser og omkostninger fra Budgetkalkuler 2019.

Regnearket ’Økonomi i afgrøder og sædskifter’, er nu opdateret til version 1.30 med priser og omkostninger fra Budgetkalkuler 2019. Regnearket indeholder afgrødekalkuler for såvel konventionelle som økologiske afgrøder. 

Generelt om programmet

Formålet med regnearket er at kunne beregne og sammenligne økonomien i forskellige afgrøder og sædskifter på en hurtig måde, og herunder at kunne inddrage forhold som forfrugtsværdi, efterafgrøder, husdyrgødning, om man er kornkøber eller -sælger, halmnedmuldning, tørring og lagring. Udbytter og priser kan hurtigt tilrettes i forbindelse med følsomhedsanalyser. Omkostninger til gødning, tørring og rensning beregnes ud fra angivet udbytte. Maskinomkostninger er gradueret efter jordtype.

 

De økonomiske beregninger for sædskifter er suppleret med beregning af tidsforbrug (nettotid) i marken og estimat for arbejdsprofil.

 

Der indgår endvidere et separat værktøj til opstilling af sædskifteplaner med op til tre delsædskifter. Foderproduktionen (korn til svin) bliver beregnet ud fra sædskifteplanen og kan sammenholdes med en svinebesætnings foderbehov (korn).

 

Download regneark:
Download version 1.30 (højreklik og ’Gem destination som’)

 

Indlæs makroer

Regnearket indeholder makroer. Da makroer kan indeholde virus, bør man normalt indstille Excel således, at makroer ikke indlæses. For at sikre at makroerne indlæses i dette regneark, skal det såkaldte sikkerhedsniveau i Excel indstilles på følgende måde:

 

Excel 2003: ’Funktioner’ à ’Makro’ à ’Sikkerhed’. Flyt dotten til mellem eller lavt sikkerhedsniveau. Hvis Excel spørger, om man vil indlæse makroer, skal man svare ’Ja’.

 

Excel 2007: Tryk på ’Office-knappen’ i øverste venstre hjørne. Tryk på ’Excel-indstillinger’ i nederste højre hjørne. Vælg ’Sikkerhedscenter’. Vælg ’Indstillinger for sikkerhedscenter’. Flyt dotten til ’Aktivér alle makroer’.

 

Excel 2010: Tryk på ’Filer’ ’Indstillinger’ ’Sikkerhedscenter’ ’Indstillinger for sikkerhedscenter’ ’Indstillinger for makro’ ’Aktiver alle makroer’. Derefter skal den gemmes og åbnes igen.

 

Hvis du har problemer med funktionerne i regnearket, kan du evt. få hjælp via denne FAQ

 

Sidst bekræftet: 09-12-2019 Oprettet: 19-12-2018 Revideret: 19-12-2018

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Seniorkonsulent

Ove Lund

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Business Check Kvæg 2019 – Salgsafgrøder på kvægbedrifter – Foreløbige resultater
Kommentering af de foreløbige resultater fra Business Check 2019 - Salgsafgrøder på kvægbedrifter.
25.03.20
Business Check Planteproduktion 2019 – Salgsafgrøder – Foreløbige resultater
Kommentering af de foreløbige resultater fra Business Check 2019 - Planteproduktion.
25.03.20
Business Check Kvæg 2019 – Grovfoder – Foreløbige resultater
Kommentering af de foreløbige resultater fra Business Check 2019 - Grovfoder.
25.03.20
Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
04.12.19
Business Check Kvæg, Svin og Planteproduktion 2018 er på gaden
Få overblik over resultaterne i de forskellige driftsgrene og brug Fraktilanalysen og Business Check-regnearket til at udpe...
16.08.19