Feedback Form

  

Oprettet: 04-09-2015

Generelt (til landmanden)

Overvejelserne om seniortilværelsen er mange, og er noget der fylder hos de fleste virksomhedsejere – specielt forud og i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte af virksomheden.

Har du overblik over din økonomiske situation i seniortilværelsen?

Hvor mange penge får du til rådighed som pensionist med din nuværende opsparing?

Har du råd til det liv, du ønsker, når du har afviklet eller generationsskiftet din virksomhed og går på pension?

Hvordan ser situationen ud, for den længstlevende ægtefælle – kan han/hun beholde ejendommen mv.?

Hvilke muligheder for opsparing har du?

Der findes så mange forskellige pensionsprodukter på markedet, og det kan være uoverskueligt og svært at finde rundt i. Og specielt når man også skal tage højde for samspillet med offentlige ydelser, skat, frie midler, friværdi og værdier i firma eller virksomhed, bliver det for alvor kompliceret.

Hos DLBR ved vi, at mange synes det er vanskeligt at få overblik over de komplicerede regler og sammenhænge.  Derfor tilbyder vi at udarbejde et overblik og anvise de økonomiske sammenhænge og mulige optimeringsgevinster, der vil være et resultat af vores analyse.

Erfaringen viser, at den samlede økonomi ofte kan forbedres med betydelige beløb.

Personlig rapport

Hos DLBR kan du få en personlig rapport, som giver dig overblik over din samlede formue i dag, og over dit økonomiske råderum for seniortilværelsen inklusiv din virksomhed.

Rapporten indeholder også eventuelle optimeringsmuligheder for dig, og du får konkrete forslag til handlinger, som kan optimere din samlede mulige økonomiske nettogevinst.

Endeligt kan du med rapporten få overblik over din arvemæssige situation og input til mulige omfordelinger af arv, som kan danne baggrund for en videre snak med egen advokat. 

Hos DLBR får du uvildig pensionsrådgivning og overblik, og vi tager udgangspunkt i dine ønsker og spørgsmål. Vi giver dig overblik over dine forhold, så du bedre kan den rigtige op- og nedsparingsrækkefølge, som passer til netop din nutidige og fremtidige økonomi. Dine valg kan stor indflydelse på, hvor mange penge du har til dig selv i seniortilværelsen.

Kontakt din sædvanlige DLBR-virksomhed eller rådgiver og hør nærmere om dine muligheder for at få en personlig rapport.

Sidst bekræftet: 23-08-2017 Oprettet: 04-09-2015 Revideret: 04-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19

Læs også