Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Udviklingspulje for plantesektoren

 

Ved at indbetale 2 kroner per hektar per år til Udviklingspuljen for Plantesektoren bidrager danske landmænd til fortsat udvikling i den danske plantesektor.

Midlerne skal bruges til faglige udviklingsaktiviteter, forsøgsarbejde og et fortsat stærkt fagligt beredskab, og har primært fokus på at styrke den enkelte landmands økonomi.

Gode eksempler på midlernes anvendelse er:

Sikre et fortsat uafhængigt forsøgsarbejde

 • Landsforsøgene® kan fortsætte som kilde til uvildig viden
 • I en verden med flere og flere private aktører vil vores forsøgsaktiviteter fortsat kunne give rådgivningen og dig som landmand adgang til uafhængig viden uden hensyn til kommercielle interesser. 

Flere nyskabende aktiviteter

 • Værdiskabende brug af nye digitale teknologier:
  • Adgang til gratis satellitdata i CropSAT med mulighed for, at landmænd gratis kan lave egne graduerede tildelingskort
  • Biomasse benchmark – satellitbaseret produktionsovervågning med mulighed for at benchmarke dig op mod din nabo
 • Optimeret innovationsproces med inddragelse af alle relevante interessenter og samarbejdspartnere
 • Nye tiltag og initiativer såsom ’SEGES Innovation on the Road’, hvor du og dine kolleger i højere grad involveres, kan fastholdes og udvikles
 • Gennemslagskraften sammen med rådgivningen kan øges
 • Finansiering af strategisk vigtige områder, som giver størst mulig effekt hos landmanden. 

Beredskab til akutte, faglige problemstillinger

 • Vi kan agere på hurtigt opståede faglige og fagpolitiske problemstillinger.
  • Eksempelvis vil vi fortsat være i stand til at levere faglig viden til debatten om plantebeskyttelsesmidler.
 • Vi har et fagligt beredskab til de kritiske spørgsmål vedr. miljøbelastning af pesticider.
  • F.eks. kan vi:
  • hjælpe til vurdering af den faglige baggrund for krav til beskyttelse af grundvand
  • følge og monitere resistensudvikling inden for ukrudt, sygdomme og skadedyr
  • finde og udvikle nye miljøvirkemidler, f.eks. alternativer til olieræddike som efterafgrøde.
 • Vi håndterer spørgsmål om næringsstoffer og miljø på et solidt fagligt grundlag.

Det er de folkevalgte landmænd i Sektorbestyrelsen for Planteproduktion (L&F, Planteproduktion), som prioriterer midlerne efter indspil fra relevante folkevalgte fora og rådgivere i DLBR.

Nedenfor kan du finde mere information om de 2 kroner per hektar og formålet for Udviklingspulje for Plantesektoren:

Pixi-bog Fil til download
Løsblad – A4 side Fil til download
Q&A-papir Fil til download 
Postkort Fil til download 
Kommissorium for Udviklingspuljen for Plantesektoren Fil til download
Vandrådspixibog. Opgave 1, små vandløb Fil til download
Vandrådspixibog. Opgave 2, stærkt modificerede og kunstige vandløb Fil til download

 Artikler

 Pjece: Fakta om kvælstof

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Konsulent

Christian Schultz-Petersen

Ledelsessekretariat