Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder > Korn > Vinterhvede > Brødhvede

Dyrkning af brødhvede til høst 2020

Til høst 2020 er der ikke krav om ansøgning til SEGES med henblik på at få tildelt areal med brødhvedenorm. Der er heller ikke længere en maksimal grænse for arealet med brødhvede på landsplan.

Avlere af brødhvede til høst 2020 skal overholde en række krav og herunder bl.a.:

  1. Hvedesorten skal være på listen over brødhvedesorter i bekendtgørelsen:  Creator, Heroldo, Informer, Kvarn, KWS Dacanto, KWS Blanche, KWS Dag, KWS Extase, KWS Leif, KWS Lili, KWS Montana, KWS Zyatt, Pistoria, Skagen og Ure
    Vårhvedesorter på EU’s fælles sortsliste i planperioden.    
  2. Avleren skal kunne dokumentere dyrkning af hvede af høst 2018 eller 2019, som overholdt en række kvalitetskrav og var på sortslisten over brødhvede. Kvalitetskravene: mindst 11,5 pct. protein, faldtal på mindst 275, hektolitervægt på mindst 77,0 kg. Leveret til grovvare- eller møllervirksomhed med henblik på brødfremstilling.
  3. Der skal være indgået en kontrakt med en grovvare-/møllervirksomhed om dyrkning og levering af hvede af høst 2020 til brødfremstilling. Kontrakten skal indeholde avlerens navn, adresse og CVR-nr., aftagerens navn, adresse og CVR-nr., kontraktareal i ha, sort og mængde af hvede, planperiode samt daterede underskrifter for kontraktparterne.

Se bekendtgørelsen for yderligere information.

Spørgsmål omkring dyrkning af brødhvede til høst 2020 rettes til Landbrugsstyrelsen, som også forestår kontrollen.

 

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Lars Bonde Eriksen