Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Husdyrgødning

Husdyrgødning

 Artikler

Nye artikler

Hvordan udnytter jeg min gylle bedst muligt?
Udnyttelsen af husdyrgødning afhænger i høj grad af, hvordan den håndteres. SEGES modtager derfor løbende en række spørgsmå...
27.03.20

Gødskning af kløvergræs til slæt
Tag hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken ved planlægning af gødskningsstrategien. Den store overskudsnedbør g...
26.03.20

Regler for dokumentation ved forsuring af gylle
Forsuring af gylle kan benyttes som et alternativ til nedfældningskravet i græs og på sort jord. Har man benyttet dette alt...
20.03.20

Udbringning af gylle i foråret på arealer med efterafgrøder
Man må gerne udbringe gylle på arealer med efterafgrøder, men gyllen skal nedfældes eller forsures.
20.03.20

Gylle til vårsæd
Gylle kan udbringes til vårsæd før eller efter såning. Valget påvirker den udbringningsteknologi, der skal benyttes, men va...
20.03.20

Ansvarlig

Planter & Miljø
Landskonsulent

Martin Nørregaard Hansen

Gødning/Produktion